RCSS/SSA ႏွင့္ တအာင္းပေလာင္ TNLA ေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသား မဟာမိ္တ္အဖြဲ႔ေတာင္းဆို


ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၅

သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္ မႈ ျဖစ္ပြားေ နေ သာ RCSS/SSA ႏွင့္ PSLF/TNLA တို႕အေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရး နည္း လမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖ ရွင္း ရန္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ (UNA) ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး တြင္ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္(UNA) သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးပါ၀င္လာေရးကို လိုလားေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေ ဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕အတူ UNA အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေပၚထြန္းေရးတြင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေ ထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ဆက္လက္အားေပးလက္တြဲ ကူညီ ေထာက္ခံသြား မည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ၀န္းရံသူမ်ား၊ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ မေပၚေပါက္မီ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သက္ေသမခိုင္လုံဘဲ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရေသာ ျမန္မာလူငယ္ ႏွစ္ဦး၏ အမႈအား တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ေတာင္းဆို လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ အေရးပါေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အစြမ္းကုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္/စုိင္းေအာင္ဆုိင္း
Panglong(Burmese)
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

သမၼတ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အတည္ျပဳ

 တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ စကားရပ္ ေနရာမွာ တာဝန္အရ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လို႔သာ ျပင္ဆင္
 နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ ခ်က္ ၁၆ ခ်က္ ျဖည့္စြက္ ခ်က္ ၁ ခ်က္တို႔နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒၾကမ္း မွာပါဝင္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူက နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ သည့္ ကာလ အတြင္း တာဝန္ အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳလၽွက္ တရားစြဲဆို ျခင္းနဲ႔ အေရယူျခင္း မရွိေစရ ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ ေပးဖို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အခ်ိဳ႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

အခု အခ်က္ဟာ လက္ရွိ ဖြဲ႕အစည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း ညီ ညြတ္မွု မရွိဘူးလို႔ကန႔္ကြက္သူ ေတြက ဆိုပါ တယ္။

ဒီလို ကန႔္ကြက္ခဲ့ေပမဲ့ တစ္ပိုဒ္လုံးကို ပယ္ဖ်က္ တာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ စကားရပ္ ေနရာမွာ တာဝန္အရ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လို႔သာ ျပင္ဆင္ၿပီးအတည္ ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအျပင္ ဥပေဒၾကမ္း မွာပါတဲ့ သမၼတရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္နဲ႔ကိုယ္ရံေတာ္အဖြဲ႕ အား သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန ကခန႔္အပ္သူ ဆိုတဲ့ အပိုဒ္မွာေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ ေပးအပ္သူ လို႔ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္။

အခု ဥေပဒၾကမ္းဟာ ရာထူးက အနားယူမယ့္ သမၼတ နဲ႔သူမိသားစု လုံျခဳံေရး အတြက္ ျပဌာန္းတာ ဆိုေပမယ့္ သမၼတ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ ကိုပါ ေရာၿပီး ျပဌာန္း တဲ့အတြက္ ေဝဖန္ ကန႔္ကြက္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese
 

အြန္လိုင္း ဘေလာ့ခ္ဂါ သတ္သူကို ေသဒဏ္ခ်

 အာမက္ ရာဂ်စ္ ဟိုင္ဒါ ရဲ့ ဖခင္ ျဖစ္သူက အခု ျပစ္ဒဏ္ဟာ မျပည့္စုံဘူးလို႔ေျပာ
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ တရား႐ုံး တစ္ခုက အြန္လိုင္း ဘေလာ့ခ္ဂါ ကို သတ္မွု အတြက္ လူ ၂ ဦးကို ေသဒဏ္ အျပစ္ေပး လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ တရားခံေျပး ျဖစ္ၿပီး မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရသူ ၂ ဦးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္က ဘာသာေရး အေၾကာင္းေတြ ေဝဖန္ ေရးသားေနသူ အြန္လိုင္း ဘေလာ့ဂ္ဂါ တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္မွု အတြက္ အခုလို အျပစ္ေပးခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘေလာ့ခ္ဂါ အာမက္ ရာဂ်စ္ ဟိုင္ဒါ ဟာ သူ႔႐ုံးခန္းထဲမွာ ရွိေနစဥ္ လူတစ္စု ရဲ့ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ၿပီး အျခား က်ဴးလြန္သူ ေျခာက္ဦး ကိုလည္း တရား႐ုံးက အသီသီး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။

အာမက္ ရာဂ်စ္ ဟိုင္ဒါ ရဲ့ ဖခင္ ျဖစ္သူက အခု ျပစ္ဒဏ္ဟာ မျပည့္စုံပါဘူး။ အျခား ငါးေယာက္က က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံ ထားပါတယ္။ သက္ေသေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူသတ္မွု က်ဴးလြန္ ၾကသူ ေတြပါပဲလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစၥလာမ္မစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စစ္ ရာဇဝတ္မွုေတြကို က်ဴးလြန္ ၾကသူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ေရးသား ခဲ့သူ အာမက္ ရာဂ်စ္ ဟိုင္ဒါ အသတ္ခံ ရမွုေၾကာင့္ နိုင္ငံ တကာမွာ ဟိုးေလးတေၾကာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္ ႏွင့္ ပထမ ဆုံးအႀကိမ္တိုက္ပြဲျဖစ္ RCSS တဦးက်


ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၅

သၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းပူးေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တို႔အၾကား NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို သည့္ေနာက္ပိုင္း ပထမ ဆုံးအႀကိမ္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၅ ခု မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္အထိ ခလရ ၂၇၈ က မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ ဘက္ မိုင္းပူးလုံေက်းရြာ အုပ္စု ဘက္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ သည့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္အား တိုက္ခိုက္ သည္ဟု သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက လာေရာက္တိုက္ခိုက္တာ။ က်ေနာ္ တို႔ဘက္ ၁ ေယာက္ က်ဆုံးတယ္။ တေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္။ အစိုးရ တပ္ ဘက္ကလည္း ေသေၾကဒဏ္ရာရတာရွိတယ္။ အေရအတြက္ အတိအက်ေ တာ့ မသိရေသးဘူး” - ဟု RCSS ေျပာခြင့္ ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းလွ က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA အား အစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ပထမဆုံး အႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔တပ္ေခတ္ အဆက္ဆက္ေနထိုင္လာတယ္။ MTA ေခတ္ ကတည္းက ဘဲ။ ဘာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကို လာၿပီး တိုက္ခိုက္ ရသလဲ ဆိုတာနားမလည္ဘူး”- ဟု ဗိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းလွ က ဆက္ေျပာသည္။

တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး သည့္ေ နာက္ပိုင္း ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လာမည့္ ၁၅ ရက္ အတြင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလြဲမေသြ က်င္းပရန္ျပင္ ဆင္ေနခ်ိန္ ယခုကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မွုေလ်ာ့ပါးေစသည္ဟု သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဘက္က သုံးသပ္ပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
Panglong(Burmese)
https://www.facebook.com/Panglong.burmese
 

ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ ကားခိုးယူသြားသူအား ဖမ္းမိ


ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ ကားခိုးယူသြားသူအား မိတၳီလာခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း စုံစမ္းဖမ္းဆီးအေရးယူထား
ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ က်ီေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္ေန မၿဖိဳးၿဖိဳးသူ(ခ)ပုံ႔ပုံ႔(၃၂)ႏွစ္သည္ သီးကုန္း ယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေရႊအင္းေလးစားေသာက္ဆိုင္ ကားပါကင္တြင္ 5K/×××× Honda Insight Ze-2 အျဖဴေရာင္ယာဥ္အားရပ္ထားကာ သူငယ္ခ်င္း မတင္မိုးခိုင္ႏွင့္အတူ စားေသာက္ၿပီး ျပန္ထြက္လာစဥ္ ရပ္ထားသည့္ယာဥ္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာေၾကာင့္ ၎ေန႔ ည ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ အေရးယူေပးရန္တိုင္တန္းရာ အလည္ရြာရဲကင္းစခန္း(ပ)၆၆/၂၀၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၇၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စုံစမ္းခဲ့သည္။

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ မိတၳီလာခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရွာေဖြ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယင္းေန႔ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ ယင္းမာပင္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီးကားလမ္းအတိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ 7F/2255 နံပါတ္ တပ္ဆင္ထားသည့္ Honda Insight Ze-2 အျဖဴေရာင္ယာဥ္အား ရပ္တန႔္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

 စစ္ေဆးခ်က္အရ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ေန ေဇာ္ထိုက္ (၃၆)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သီးကုန္းယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ အဆိုပါယာဥ္အား ခိုးယူလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နတ္ေမာက္လမ္းခြဲအနီးအေရာက္ 5K/×××× နံပါတ္ျပားအားျဖဳတ္ကာ ခ်ဳံထဲသို႔လႊင့္ပစ္ခဲ့ၿပီး အသင့္ယူေဆာင္လာသည့္ 7F/2255 နံပါတ္ျပားအား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မၿဖိဳးၿဖိဳးသူ (ခ)ပုံ႔ပုံ႔၏ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိရသျဖင့္ သက္ေသခံယာဥ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ေဇာ္ထိုက္အား အမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္
https://www.facebook.com/yezarnimedia

ဥေရာပ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတြမွာ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္


 ႏွစ္သစ္ကူး အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြ က်င္းပ ၾကမယ့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံက ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတြမွာ လံုၿခံဳေရး ၂ ဆ တုိးျမွင့္ ခ်ထား လုိက္ပါတယ္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရက္ဆဲလ္မွာေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္မွာ တုိက္ခုိက္မယ္လုိ႔ သံသယ ရွိသူ ၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲ က်င္းပမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း လုိက္ပါတယ္။

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပဲရစ္မွာေတာ့ မီးရွဴး မီးပန္း ေဖာက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲ က်င္းပ မယ့္ အစီအစဥ္ ကုိ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ေပမယ့္ အထင္ကရ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ရွမ္ေဇ လီေဇ ကုိေတာ့ ဖြင့္လွစ္ ထားမယ္ လုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ က ေျပာပါတယ္။

ရုရွ ႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိ ၿမိဳ႕က ရင္ျပင္နီကုိ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးေတြ တုိးျမွင့္ ခ်ထား လုိက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ တုိက္ခုိက္မႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူေတြ လုိ႔ သံသယ ရွိသူ လူ၁၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ အတိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


    ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္္ဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ အတိုင္း ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည္႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳ လိုက္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔စဥ္ က ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ ကိစၥမ်ားကို အေရးယူမႈ မျပဳရန္ ႏွင္႔ နို္င္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူ၏ လံုၿခံဳေရးအား ဆက္လက္ တာဝန္ယူရန္ ဆုိသည္႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အတိုင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ႏွစ္သစ္ကူး အားလပ္ရက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္


    ဝါရွင္တန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ားက အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး ႀကိဳဆိုပြဲ မ်ား က်င္းပမည့္ နာမည္ႀကီး ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး အားလပ္ရက္ မ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားအား လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာက ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္က တင္ျပ ထားသည္။

အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အနက္္ အေမရိကန္ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ နယူးေယာက္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လစ္ ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး အားလပ္ရက္မ်ား အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ ရရွိထားေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ အႀကီးတန္း အရာရွိ၏ ေျပာစကားကို ကိုးကား၍ သတင္း႒ာနက တင္ျပထားသည္။ ထိုသတင္းမွာ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုထဲကိုသာ အေျခခံထားၿပီး အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

သတင္း တင္ပို႔ထားခ်က္အရ အေမရိကန္ လံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ားသည္ နယူးေယာက္ Times Square ႏွင့္ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လစ္ အနီးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ Rose Bowl အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပမည့္ ေနရာမ်ားအား အေမရိကန္ လံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ားက လုံျခံဳေရး တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
နယူးေယာက္တြင္ ရဲအရာရွိ ၆,၀၀၀၊ လံုျခံဳေရး ေခြးမ်ား၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ လက္ေျဖာင့္ တပ္သားမ်ားသည္ Times Square တြင္ တာဝန္ ခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္သစ္အႀကိဳ ball drops အစီအစဥ္ အတြက္ လာေရာက္ၾကမည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ေပါင္း ၁ သန္းခန္႔အား လံုျခံဳေရး ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္ ။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ျမန္မာသေဘၤာသား ၇ ဦး ကုိ ထိုင္းေရတပ္က ကယ္ဆယ္


ဘန္ေကာက္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ။

အဂၤါေန႔ (၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ ခန္႕က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဖူးခက္ကြ်န္းအေနာက္ဘက္ ေရမိုင္ ၅၀ ခန္႕တြင္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကုန္တင္သေဘာၤေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့သည့္ ျမန္မာသေဘာၤသား ၇ ဦးကုိ ထိုင္းေရတပ္က ကယ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႕စ္သတင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ကေဖာ္ျပသည္။

နစ္ျမဳပ္သြားေသာ သေဘာၤမွာ "ေအာင္ခ်က္ဆာ " ဟုအမည္ေပးထားေသာသေဘာၤျဖစ္ေၾကာင္း၊
အလ်ား ( ၂၇ ) မီတာ ၊အနံ( ၅. ၅)မီတာ ရွိေသာ ကုန္တင္သေဘာၤျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသေဘာၤသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မေလးရားႏိုင္ငံ ပီနန္ကြ်န္းသုိ႕ထြက္ခြာလာသည့္သေဘာၤျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႕စ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။


၃၀-၁၂-၂၀၁၅ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ သေဘာၤနစ္ျမဳပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းေရတပ္ ကကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ေရတပ္သေဘာၤ တစ္စင္းတုိ႕ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္းနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ျမန္မာသေဘာၤေပၚမွသေဘာၤသားမ်ားကုိ ထိုင္းေရတပ္သေဘာၤက ည ၈ နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လွဳိင္းေလထန္သည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျမန္မာသေဘာၤသားမ်ားကုိခက္ခဲစြာကူညီ ကယ္တင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာသေဘာၤသားအားလံုးမွာ ဒဏ္ရာရရွိထားမႈမရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႕အားလံုးကုိ ယေန႕ ( ၃၁-၁၂- ၂၀၁၅) နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖူးခက္ကမ္းေျခသုိ႕ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

"ျမန္မာသေဘာၤသားေတြ အရမ္းကုိေပ်ာ္ေနၾကပါတယ္.။ သူတုိ႕ကေျပာတယ္ ၊သူတုိ႕က တစ္စ တစ္စ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့သေဘာၤနဲ႕အတူ ေရေပၚမွာေပၚေနၾကတာပါ တဲ့၊ သူတုိ႕ကုိ ေရတပ္သေဘာၤသားေတြက ဓါတ္မီးအလင္း ေလးနဲ႕တာျမင္ႏိုင္တာပါ တဲ့ ၊ အရမ္းကံေကာင္းပါတယ္ တဲ့ .. ဟု ဖူးခက္ကမ္းေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း Chamroen Thipayaphongthada ကေျပာေၾကာင္းလည္း ဘန္ေကာက္ပို႕စ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

Kanbawza Tai News

PHOTO BY - Bangkok Post
https://www.facebook.com/kanbawzatai/

ဒုတိယေျမာက္ေလယဥ္တင္သေဘၤာ တရုတ္တည္ေဆာက္

ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မွီ နည္းပညာေတြ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပထမဆံုး တရုတ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ( စက္တင္ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၅) 
 တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ သူ႔ေရတပ္ကို ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မွီ နည္းပညာေတြနဲ႔ တဟုန္ထိုး ခ်ဲ႔ထြင္လာတဲ့အေနနဲ႔ ဒုတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီလို႔ ဒီကေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းက နည္္ပညာရွင္ေတြရဲ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံအေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔ျဖစ္တဲ့ Dalian မွာ ဒီေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို တည္ေဆာက္ေနတာလို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ Yang Yujun ကေျပာပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစီးကို တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔ အေစာပိုင္းေတြကထြက္ေပၚခဲ့တဲ့သတင္းကို တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီေၾကညာခ်က္က အတည္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ IHS Janes အဖြဲ႔ရဲ႕ စက္တင္ဘာတုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၿဂိဳလ္တုက ရရွိတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြအရ သေဘၤာရဲ႕ ပင္မအစိတ္အပိုင္းဟာ မီတာ ၂၄၀ အရွည္ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္းက ကြ်န္းေတြကို သူပိုင္ကုိယ္ပုိင္ အၿငင္းပြါးမႈမွာပါ၀င္တဲ့ တရုတ္ရဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအတြက္ေတာ့ အခုလို ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေနတာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြ ပိုတိုးလာေနပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႔ ပထမဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Liaoning ကိုေတာ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး တရုတ္မွာ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့တာပါ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီသေဘၤာကို တရုတ္နုိင္ငံေရတပ္မွာ စတင္အသံုးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ႏွစ္သစ္ႀကိဳပဲြမ်ား ကမၻာအ၀ွမ္းျပင္ဆင္

ဆစ္ဒ္နီဆိပ္ကမ္းမွာလုပ္မယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳ မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္လႊတ္ပြဲ
 ကမာၻတ၀န္းမွာ ၂၀၁၆ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကမယ့္ထဲ အခု က်ေနာ္တို႔ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ လႊင့့္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွစ္သစ္ကို အေစာဆံုး ႀကိဳဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲကတခုျဖစ္တဲ့ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္သစ္ကူးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻေပၚက တျခားၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားမွာလိုပဲ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ Wellington ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲ ေတြကို လံုျခံဳေရးအထူးတင္းက်ပ္ထားတဲ့ေအာက္မွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာပါ။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံဟာလည္း ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုခြင့္ရတဲ့ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတခုျဖစ္ၿပီး အခု က်ေနာ္တို႔ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ အဆံုးသတ္ မယ့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇ နာရီခြဲမွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္္ငံမွာ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကေတာ့မွာပါ။

ဆစ္ဒ္နီဆိပ္ကမ္းမွာလုပ္မယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳ မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္လႊတ္ပြဲကို အေကာင္းဆံုးေနရာကေန ၾကည့္ရဖို႔အတြက္ အခုခ်ိန္ ကတည္းကိုက လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေ၀း ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး လူတသန္းေက်ာ္ထိ ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၁ သန္းဖိုးေလာက္ရွိမယ့္ မီး႐ွဴး မီးပန္းတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၇ တန္ေလာက္ သံုးမယ္လုိ႔ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါ တယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတ၀န္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားၿပီးေတာ့ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မျပတ္ကင္းလွည့္ေနၾကၿပီး လံုျခံဳေရးကို အထူးတင္းက်ပ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း အၾကမ္းဖက္၀ါဒကိုင္စြဲသူေတြက တိုက္ခိုက္ႏုိင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ ကမာၻတ၀န္း တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲ ေတြကိုမလုပ္ျဖစ္ပါဘူး။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ပယ္ဖ်က္ထားပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္မွာလည္း မီး႐ွဴးမီးပန္း ပစ္ေဖာက္မယ့္အစီအစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ထားၿပီး ႏွစ္သစ္ႀကိဳ ညေနခင္းအစီအစဥ္ ေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလအတြင္း တိုက္ခိုက္မယ္လို႔ဆိုတဲ့ အၾကံအစည္တခုကို ေဖာ္ထုတ္ လိုက္ႏုိင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္မွာလည္း လံုျခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဒသအသီးသီးက ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္တဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ Times Square က ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခ်ထားပါတယ္။ ဒီပြဲကိုလည္း လူတသန္းေက်ာ္ လာမယ္ လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

နယူးေယာက္နဲ႔ အေမရိကန္ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလုပ္မယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲေတြကို တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုၿပီး အခုိင္အမာ ၿခိမ္းေျခာက္ ထားတာမ်ဳိး မရွိဘူးလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ FBI နဲ႔ အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တ၀န္း နွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုၾကမယ့္ပြဲေတြထဲမွာေတာ့ မိုင္ဒါကြင္နဲ႔ သု၀ဏၰ မိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းေရွ႕တို႔မွာ က်င္းပမယ့္ ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုပြဲေတြက အႀကီးဆံုးနဲ႔ လူအမ်ားဆံုးသြားမယ့္ပြဲေတြ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

ဒီေန႔ည ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္မွာ ျမန္မာ့အသံနဲ႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းစကား ေတြကို ထုတ္လႊင့္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုတိယသမၼတေတြျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ထြန္းနဲ႔ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းတို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကားေတြကို ထုတ္လႊင့္ပါ့မယ္။ အဲဒီေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းစကားကို ထုတ္လႊင့္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ စကၠန္႔ေရတြက္တာကို ထုတ္လႊင့္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးဆႏၵမြန္ဆိုၿပီး ႏွစ္သစ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာဆို ထားတဲ့ ဗီြဒီယိုကို သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

လင္မယားခ်င္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္စဥ္ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးတဲ့ အိမ္နီးျဖစ္သူ ဓားထုိးခံရ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားသူကုိ လွည့္ကင္း မီးတန္းယာဥ္မ်ားမွ နာရီပုိင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိ
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

၃၀.၁၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၀၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာမအေနာက္ ရပ္ကြက္ေန ဂ်ပု(ခ)စုိးမင္းတုိ႔ လင္မယားခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္စဥ္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ကိုခင္ေမာင္ေထြးမွ ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေျဖရာ ဂ်ပု(ခ)စိုးမင္းက ဓားျဖင့္ထိုးခဲ့၍ ကုိခင္ေမာင္ေထြးတြင္ ယာဘက္နံၾကား၌ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး အင္းစိန္ေဆးရံုတြင္ အတြင္းလူနာ(မစိုးရိမ္ရ)အျဖစ္ ကုသလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဂ်ပု(ခ)စိုးမင္းမွာ ထြက္ေျပး တိမ္ေရွာင္ သြားေၾကာင္း တုိ႔ကုိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း နယ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ သတင္းရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ လွည့္ကင္း တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ လွည့္ကင္းမီးတန္းယာဥ္အမွတ္(၄၀၁)၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လွည့္ကင္း မီးတန္းယာဥ္အမွတ္(၄၀၂)ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လွည့္ကင္း မီးတန္းယာဥ္ အမွတ္(၄၀၃)တုိ႔အား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားသူ ဂ်ပု(ခ) စုိးမင္းအား ဖမ္းဆီးရမိေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။


ယင္းသုိ႔ လွည့္ကင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပူးေပါင္းရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ၂၁၃၀ အခ်ိန္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဂ်ပု(ခ)စုိးမင္းအား အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တညင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ တညင္းကုန္းေစ်းေရွ႕၌ အရုိးအသြား(၁၀)လက္မခန္႔ရွိ ဓားဦးခၽြန္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္အတူေတြ႕ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဂ်ပု(ခ)စုိးမင္း၊ (၂၂)ႏွစ္အား အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၁၃၈၄/၂၀၁၅၊ လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ-၁၉(င)ႏွင့္ (ပ)၁၃၈၅/၂၀၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၂၆ တုိ႔ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice/

ကၽြဲကူး ေလွေထာက္က်င္းမွာ စက္ေလွႏွစ္စီး မီးေလာင္ေန
31 12 2015 ရက္ေန 4း20 ခန္႕က ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ြဲကူး ေလွေထာက္က်င္းမွာ တိုးတက္ေအာင္
ေလွႏွင့္ အျခားေလွတစ္စီး - ေပါင္းႏွစ္စီး မီး စတင္ေလာင္က်ြမ္းေနေႀကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

သတင္း - Ko Ye
April Maung Maung (facebook)

စစ္တပ္ကို ျပဳျပင္ႏုိင္မလား


 တိုင္းျပည္ကို စစ္အစိုးရ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ႀကီးစိုးၿပီးလို႔ (၂၀၁၁) မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ေဒသဆိုင္ရာမွာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ႏွစ္စဥ္ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္းဖိုးဟာ အဆင္းရဲဆံုး အာဆီယံႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ လာအို နဲ႔ ကေမာၻဒီးယားရဲ ႔ တဝက္ပဲ ရွိတယ္လို႔ IMF အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကာလမွာ သန္းေၾကြးသူေဌး ေဒၚလာစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္လူတန္းစား ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မွာ ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဒၚလာသန္း (၄၀) ကို ဒီလူတန္းစားက အသာေလး ေပးႏိုင္ပါတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး မၾကာမီ (၁၉၉၀) မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရရွင္းကို တည္ေထာင္ပါတယ္။ ဦးပိုင္ကုမၸဏီရဲ ႔ အစုရွယ္ယာ (၄၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို စစ္ရံုးကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တိုင္း (၁၂) ခု၊ ရဲေဘာ္ေဟာင္းအသင္းနဲ႔ အၿငိမ္စားစစ္ဗိုလ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဦးပိုင္ကုမၸဏီဟာ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဦးပိုင္ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ဥ႔ပေဒေအာက္မွာ မရွိတဲ့အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္စီးပြားေရးလုပ္ႏိုင္ၿပီး အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးခ်ဲ ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရအသံုးစရိတ္မွာလည္း စစ္စရိတ္က အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး  ထုတ္လုပ္မႈ၊ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈ စတာေတြကလည္း စစ္တပ္စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေဒၚလာသန္း (၇၀) ေလာက္ အလြဲသံုးစား လုပ္ထားတယ္လို႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က (၂၀၁၂) မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖူးပါတယ္။ စီးပြားေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ထူးရယူတဲ့ စစ္တပ္ဟာ စစ္ေရးမွာ ညံ့ဖ်င္းလာတယ္လို႔ စစ္ေရးသုေတသီ Andrew Selth က ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ Griffith တကၠသိုလ္စာတမ္းမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ တပ္ေျပးမ်ားတဲ့ စစ္တပ္မွာ စစ္ဗိုလ္မ်ားၿပီး စစ္သားစုေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနပါတယ္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ထိုးစစ္ဆင္တဲ့အခါ အက်အဆံုးမ်ားတာဟာ အစိုးရတပ္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအားနည္းၿပီး နည္းဗ်ဴဟာည့ံဖ်င္းလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ Andrew Selth က သံုးသပ္ပါတယ္။

အရင္ ဗိုလ္ေနဝင္း ႀကီးစိုးတဲ့ မဆလေခတ္က တပ္ရင္းတရင္းရဲ ႔ အင္အားကို (၇၀၀) ေက်ာ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေခတ္မွာေတာ့ ေျခလွ်င္တပ္ရင္းတရင္းရဲ ႔ စစ္သည္အင္အားဟာ အမ်ားဆံုး တစ္ရာေလာက္သာ ရွိတယ္လို႔ သုေတသီဂါမဏိ က ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ (၁၅) ရက္ေန႔ထုတ္ မိုးမခစာေစာင္မွာ ေရးထားပါတယ္။ ေျခလ်င္၊ ေျချမန္တပ္ရင္း (၅၂၀) ကို ပ်ွမ္းမွ်ႏႈန္းနဲ႔တြက္ရင္ တပ္ရင္းတရင္းမွာ စစ္သား (၈၀) ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြကို စစ္ထဲသြင္းေနတာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တကၠသိုလ္နဲ႔ ဗိုလ္သင္တန္းေတြက ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္တဲ့ ဗိုလ္အေရအတြက္ဟာ (၃၀၀၀) ကေန (၅၀၀၀) အထိ ရွိတယ္လို႔ သုေတသီ ဂါမဏိ က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ဒီအတိုင္းဆိုရင္ အစိုးရတပ္မွာ စစ္ဗိုလ္ဦးေရနဲ႔ စစ္သားဦးေရ ညီတူညီမွ် ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိပါတယ္။ Andrew Selth ကေတာ့ အစိုးရတပ္မွာ အင္အား (၃) သိန္း ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေခတ္မီစစ္တပ္ျဖစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး စစ္လက္နက္ဝယ္တာကို အဓိက ထားေနပံုရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ (၂၀၁၁) ကေန (၂၀၁၄) အထိ စစ္ပစၥည္း ေဒၚလာသန္း (၁၆၀၀) ဖိုး ဝယ္ယူတယ္လို႔ Andrew Selth ရဲ ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ စုစုေပါင္းမွာ အင္အား (၁) သိန္းေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတာေၾကာင့္ ေခတ္မီလက္နက္ႀကီးေတြ ဝယ္ယူစုေဆာင္းေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အသိုင္းအဝိုင္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာၿပီး စစ္တပ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလာသလို စစ္မႈေရးရာမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ က်ဆင္းတာဟာ ဒီေခတ္ရဲ ႔ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရဖုိ႔သာ စိတ္ဝင္စားေနပံု ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားတာ စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စစ္အုပ္စု နဲ႔ ေဒၚလာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြား မထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ လက္တြဲႏိုင္မယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔လို႔ ယူဆရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အေပၚစီးရေအာင္ ဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္က စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုေတာ့ လံုးဝဆန္႔က်င္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္တယ္လို႔ ယူဆရင္ တုံ႔ျပန္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရနဲ႔ အခြင့္ထူးခံ စစ္အုပ္စုဆက္ဆံေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ုိး သယ္ပိုးဖုိ႔အတြက္ စစ္တပ္ဟာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲေနသလဲ ဆိုတာကို ျပသဖို႔ လိုပါတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ မိမိဘာသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ ျပည္တြင္းျပည္ပက အယံုအၾကည္ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ၾသဇာဓါတ္ ညစ္ညမ္းမႈ


 ေျမဆီ ၾသဇာေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုက္ထရိုဂ်င္နဲ႔ ေဖါ့စဖရပ္ ဓါတ္ေတြ ေလထုထဲမွာ ျဖစ္ေစ၊ ေရထုထဲမွာ ျဖစ္ေစ ရွိသင့္တာထက္ သိပ္ၿပီးမ်ားေနတာကို ၾသဇာဓါတ္ ညစ္ညမ္းမႈလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီညစ္ညမ္းမႈဟာ သဘာဝန္းက်င္ ျပႆ     နာေတြထဲမွာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားဆံုး ျပႆ     နာ တခုလို႔ သဘာဝ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚေအးေအးၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ဒီလို ၾသဇာဓါတ္ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေနၿပီ ဆိုတာကို သိႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခုက ေရျပင္မွာ ေရညွိေရေမွာ္ေတြ သိပ္မ်ားၿပီး စိမ္းေနတာမ်ိဳးပါ။ အင္းေလးေဒသမွာ ေရညွိေရေမွာ္ေတြ သိပ္မ်ားလာ သလို ေရရဲ့ အရည္အေသြးက်ဆင္းေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္နဲ႔ ေဖါ့စဖရပ္ ဓါတ္ေတြ ေဂဟစံနစ္တခုအတြက္ ရွိသင့္တာထက္ မ်ားေနတာေၾကာင့္ပါ။

ဒီေရညွိေရေမွာ္ေတြ ကေန အဆိပ္အေတာက္ေတြ ထြက္သလို ဘက္တီးရီးယားေတြ ပါ တုိးပြါးလာတတ္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳေရငံနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေဂဟစံနစ္မွာ ေပါက္ေရာက္တဲ့ အပင္ေတြ၊ ေရညွိေရေမွာ္ေတြကို ငါး၊ ခရုအပါအဝင္ ေရသတၱဝါေတြက စားသံုး တာပါ။  ၾသဇာဓါတ္ညစ္ညမ္းမႈ ရွိတဲ့ ဝန္းက်င္က ဒီသတၱဝါေတြကို လူေတြက စားသံုးမိရင္ လူသားေတြအတြက္လည္း အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ဒီညစ္ညမ္းေနတဲ့ ေရဟာ ေျမေအာက္ေရထဲကိုလည္း ေရာက္သြားႏိုင္တာမို႔ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ၾသဇာဓါတ္ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေနတဲ့ ေရကို ေသာက္သံုးမိရင္ ပမာဏ နဲေပမယ့္ အႏၱရာယ္ ႀကီးပါတယ္။ ခေလးငယ္ေတြမွာ သက္ေရာက္မႈက သိသာလွပါတယ္။ blue baby လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အဆိပ္သင့္ကေလးငယ္ဟာ အသားေတြ ျပာႏွမ္းၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဆဲလ္ေတြက ေအာက္ဆီဂ်င္မရပဲ အသက္ပါ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ တာပါ။

အင္းေလးေဒသမွာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္နဲ႔ ေဖါ့စဖရပ္ဓါတ္ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရးကေန အဓိက ရပါတယ္။ ေျမၾသဇာအျဖစ္သံုးတဲ့ ဒီဓါတ္ေတြကို ကၽြန္းေမ်ာေတြမွာ အလွ်ံပယ္ သံုးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၾကတာမို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။  ေနာက္ရင္းျမစ္တခုက လူနဲ႔ တိရိစာၦန္ေတြရဲ့ မစင္ အညစ္အေၾကးေတြက ရတာမို႔ မိလႅာ စံနစ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ထားဖို႔ လိုပါတယ္။  သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သံုးတဲ့ တခ်ိဳ႕ဆပ္ျပာေတြမွာ ေဖါ့စဖိတ္ ပါဝင္တတ္ပါတယ္။  ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ အလာမ်ားတဲ့ အင္းေလးမွာ အင္းသားေတြသာမက ဧည့္သည္ေတြ သံုးတဲ့ ဆပ္ျပာအပါအဝင္ ဓါတုပစၥည္းေတြကလည္း ၾသဇာဓါတ္ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြပါ။ ဒီလို ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူေတြကလည္း လူသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသဇာဓါတ္ညစ္ညမ္းမႈ ဒဏ္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားရမယ္ ဆိုရင္ သဘာဝ ပါတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ့ က်န္းမာေရးအတြက္ တင္သာမကပဲ  စီးပြါးေရးအရပါ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

​ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

႐ုရွားတုိက္ေလယာဥ္မ်ားက တူရကီသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ISIS အဖဲြ႕၏ ဆီသယ္ယာဥ္ အစင္း ၂၀ ကုိ ဖ်က္ဆီး


ေမာ္စကုိ ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အုိင္ဒလစ္ဘ္ ျပည္နယ္မွ တူရကီႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖဲြ႕၏ ေမွာင္ခိုဆီသယ္ယာဥ္ အစင္း ၂ဝ ကို ႐ုရွား တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားက ဖ်က္ဆီး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ထားေၾကာင္း Sputnik သတင္းတစ္ရက္ အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႐ုရွားေလတပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္အတြင္းက ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖဲြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ဒီယာအက္ေဇာ ႏွင့္ အလက္ပိုျပည္နယ္ တို႔မွ ေရနံခ်က္စက္႐ံု ေျခာက္ခုကုိ ဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အိုင္ေဂါကိုနာရွန္ေကာ့ဗ္ က ေျပာၾကားသည္။

''ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ယာဥ္မ်ား ၿခံရံကာ ဆီးရီးယား-တူရကီ နယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္မည့္ ေမွာင္ခိုဆီ သယ္ယာဥ္တန္း တစ္ခုကို အိုင္ဒလစ္ဘ္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေလေၾကာင္း ကင္းေထာက္မႈ တစ္ခုမွာေတြ႕ရွိ ခဲ့တယ္။ အဲဒီယာဥ္တန္းကို ႐ုရွားေလတပ္က Su-34 တိုက္ေလယာဥ္ တစ္စင္းတည္းျဖင့္ ေခ်မႈန္း ႏုိင္ခဲ့တယ္'' ဟု ကိုနာရွန္ေကာ့ဗ္ က ေျပာၾကားသည္။


ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္မွစ၍ ၄၈ နာရီအတြင္း ႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ၁၂၁ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး အလက္ပို၊ အိုင္ဒလစ္ဘ္၊ လက္တာကီးယား၊ ဟားမား၊ ဟြမ္းစ္၊ ဒမတ္စကပ္၊ ဒါရား၊ ရကၠာႏွင့္ ဒီယာအက္ေဇာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕၏ အဓိကစစ္အေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခု အပါအဝင္ ပစ္မွတ္ ၄၂၄ ခုကို ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အိုင္ဒလစ္ဘ္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အယ္ႏ်ဴဆရာ တပ္ဦး သူပုန္အဖဲြ႕၏ လက္နက္တိုက္ႀကီး တစ္ခုႏွင့္ Osa ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဒံုးက်ည္ စနစ္ကိုလည္း ႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္ မ်ားက ေခ်မႈန္းႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္႔ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္႔ ဥပေဒၾကမ္းအား  ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳ လုိက္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္႔ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အပိုဒ္ (၂) ပိုဒ္ပါရွိၿပီး  မူလ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၉ အား အစားထိုး ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ႔သည္႔  ျပင္ဆင္ခ်က္အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၉ ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း ႏွင္႔အညီ ဟူေသာ စကားရပ္ေနရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ရာထူး သက္တမ္း အတိုင္း ဟူ၍ စကားရပ္ကို အစားထိုး ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္႔ အခ်က္အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

  (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရး တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အား ဖ်က္သိမ္း


    ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရး တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင္႔ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆင္ဟြာကို ယေန႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရး တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးး၏ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅ ပါရက္စြဲ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္  ၇၉/၂၀၁၅ ျဖင္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၉၇/၂၀၁၂) ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ေသာ တရားမဝင္ ကုန္္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ မွ စတင္၍ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ Mobile Team အားလံုး၏ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ညေန ၄ နာရီမွ စတင္ ရပ္စဲ၍ Mobile Team အားလံုး ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ေပၚတာဆြဲခံရသည့္ ရြာသား တိုက္ပြဲတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရ၊ က်န္တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေန


 စစ္ေတြ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

 ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္၊ သျပဳေခ်ာင္းေက်းရြာ မွ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ ေပၚတာဆြဲ ခံရသည့္ ရြာသားႏွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ တိုက္ပြဲအတြင္း ဒဏ္ရာ ရရွိသြားျပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚတာဆြဲခံရ၍ ဒဏ္ရာရရွိသြားသူမွာ သျပဳေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဦးသန္းစိန္ (၃၂) ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ စစ္ေတြေဆးရံုတြင္ တင္ထားရျပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ေသမွန္း ရွင္မွန္း မသိ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ဦးသန္းစိန္၏ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးသန္းစိန္သည္ ၎ဒဏ္ရာျဖင့္ ေတာထဲတြင္ ၃ရက္ခန္႔ ေနခဲ့ရၿပီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာကာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သရက္သတပင္ ေက်းရြာ လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ အကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရုံသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ေမာင္းမွာ က်ဳိးသြားၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္ လုိအပ္ သျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ ေဆးရုံမွ စစ္ေတြေဆးရုံသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ပို႕ေဆာင္ခ့ဲရာ စစ္ေတြေဆးရုံသုိ႔ ည ၈နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြ ေဆးရံု၌ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရၿပီး လူနာမွာ စုိးရိမ္စရာမရွိဟု သိရသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ အၾကား ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ရမ္းေခ်ာင္း ေတာင္တန္း မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရာ ယခု အရပ္သား တစ္ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ မဟာမုနိ ဘုရားအနီးရွိ သရက္တပင္ေက်းရြာမွ ဦးစံထြန္း ေျပာျပခ်က္အရ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမွာ သူတို႕ရြာမွ ၄-၅ မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး ေသနက္သံမ်ားကုိလည္း ေန႕စဥ္ ၾကားေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ေသနတ္သံမ်ားကုိ ေန႔တုိင္းၾကားေနၾကရသျဖင့္ ရြာသားမ်ား အၾကား စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနၾကသည္ဟု သူက ဆုိသည္။

လက္ေမာင္းတြင္ ဒဏ္ရာရရွိထားေသာ ဦးသန္းစိန္ကုိ စစ္ေတြေဆးရံုၾကီး တြင္ ေဆးကုသခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ သရက္တပင္ လူမႈကြန္ရက္မွ ခုေသာင္းက်ပ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ လူမႈကြန္ယက္မွ တစ္ သိန္း က်ပ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရုံမွ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးမွ တစ္သိန္းက်ပ္ႏွင့္ စစ္ေတြ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ငါးေသာင္းက်ပ္ ကူညီ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စံေမာင္သန္း၊ ျဖဴႏွင္းေ၀
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews

ေတာင္သူစုေက်းရြာမွာ လူသတ္မႈျဖစ္ပြား

 ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန ့နံနက္ ၀၉း၅၀ အခ်ိန ္ပဲခူးျမိ့ဳ ျမိ့ဳမ ရဲစခန္းအပိုင္ ေတာင္သူစုေက်းရြာတြင္
လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေႀကာင္း သိရပါတယ္။

ေသဆုံးသူမွာ မခင္မာေဝ(၃၀)ႏွစ္ အုန္းသာယာရပ္ကြက္ ေတာင္သူစုေက်းရြာ ေနထိုင္သူျဖစ္ျပီး ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမွာ မိုးေဇာ္ဝင္း(၃၄)ႏွစ္ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

 အခင္းျဖစ္ပြားရာသို ့ပဲခူးျမိ့ဳမရဲစခန္းမ ွဒုရဲမွဴးစိုးပိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား အခ်ိန္မွီေရာက္ရွိ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူကုိလည္း ဖမ္းဆီးရမိထားျပီးလုိ ့သိရပါတယ္။

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတြင္လည္း (စိုးရိမ္ရ) လည္ပင္း ျပတ္ရွ ဒဏ္ရာရရွိထား တာေၾကာင့္ လတ္တစ္ေလာ ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ ပဲခူးျပည္သူေဆးရံုႀကီးမွ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူကုိ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ကုသခြဲစိတ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတင္း - ဓါတ္ပုံ ။ ။ ေဇာ္ရွင္း (FACEBOOK)
BY THIT HTOO LWIN

ေဝါျမိဳ႕ဝင္အမွတ္(၂)တံတားတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြား၍ လူေသဆံုး


 ေဝါ ဒီဇင္ဘာ(၃၀)

 ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဝါျမိဳ႕နယ္အဝင္ အမွတ္ (၂)တံတားတြင္ ဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္္ ယေန႕နံနက္( ၆ )နာရီအခ်ိန္ခန္ ့က ယာဥ္တိုက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ႔ေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္

ျဖစ္စဥ္မွာ က်ိဳက္ထိုဘက္မွ ရန္ကုန္ဘက္္ သို ့ေမာင္းနွင္လာေသာ Honda Fit အနက္ေရာင္ယာဥ္နွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွက်ိဳက္ထိုျမိဳ႕သို ့ေမာင္းနွင္လာေသာ စူပါကတ္စတန္ ခဲေရာင္ယာဥ္တို ့မိုင္တိုင္အမွတ္( ္၆၉/၇နွင့္၇၀/၀ ့)ႀကားတံတားအမွတ္ (၂/၇၀)ေနရာတြင္ တိုက္မိျခင္း ျဖစ္သည္။

ယာဥ္တိုက္မွုေႀကာင့္Honda Fit ယာဥ္အားေမာင္းနွင္ လာေသာ ကန္ႀကီးေထာင့္ေက်းရြာ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္တြင္္ေနထိုင္သူူ ယာဥ္ေမာင္အသက္(၄၀)ခန္ ့ ့ရွိဗြြီႏိုင္းဆိုသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဆံုးပါးခဲ႔ေႀကာင္း စူပါကတ္စတန္ ယာဥ္ေပၚမွ အမ်ိဳးသမီးနွစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားရ ရွိခဲ႕ျပီး ၎ အမ်ိဳးသမီးနွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသူ Mei Yaung Waung ဆိုသူျဖစ္ျပီး ဝဲဘက္္ေပါင္က်ိဳး၍ပြန္းပဲ႕ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ႔ေႀကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရသည္။

၎ျဖစ္စဥ္နွင့္ ပက္သက္၍ ေဝါျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ယာဥ္(ပ)၇၆/၂၀၁၅ ျပစ္မွုပုဒ္မ ၃၀၄-က /၃၃၇/၃၃၈ ျဖင့္အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနေႀကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

ျပီးခဲ႔သည့္ရက္ပိုင္းကလည္း အဆိုပါတံတားအနီးတြင္ ယာဥ္နွစ္စီးတိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႕ျပီး အမ်ိဳးသမီးနွစ္ဦးဆံုးပါးခဲ႕ေႀကာင္း တံတားျပဳျပင္ေနသည့္ အခ်က္ျပဆိုင္းဘုတ္ လမ္းညြွန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားနွင့္ အခ်က္ျပ မီးစနစ္မ်ား အားနည္းသည္ဟု ေဝါျမိဳ႕ခံမ်ားႀကား ယာဥ္တိုက္မႈ မႀကာခဏျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဝါျမိဳ႕အဝင့္္ တိုးခ်ဲ႔ျပဳျပင္ေနသည့္အမွတ္ (၂)တံတားနွင့္ ပက္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနေႀကာင္း ဆက္လက္သိရွိရသည္

Waw Media
https://www.facebook.com/Waw-Media-Page

ပုသိမ္- ေခ်ာင္းသာ ကားလမ္းေဘးမွ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသူ လာေရာက္အဖမ္းခံ


ပုသိမ္ - ေခ်ာင္းသာ ကားလမ္းေဘးရွိ ဥတိုေက်းရြာအနီးတြင္ ေခါင္းျပတ္လ်က္
ေသဆံုးေနသည့္ အမ်ိဳးသား အေလာင္းအတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာ ရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈအတြက္ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္သူမွာ ညတြင္းခ်င္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္မွဴး ဦအုန္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

“တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရန္ၿငိဳးရန္စေတာ့ မရွိပါဘူး။ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေန႔က
အထင္လြဲ ၿပီး ဆဲၾကဆိုၾကရင္း နဲ႔ ေခါင္းျပတ္တဲ့အထိ ဓားနဲ႔ ခုတ္ခဲ့တာလို႔
သိရပါတယ္” ဟု ေခ်ာင္းသာ ရဲစခန္းမွဴးက ေျပာသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔က ေသဆံုးသူမွာ ဖုန္းလိုင္းမေကာင္းသည့္အတြက္
တစ္ဦးတည္း ဆဲဆိုေနရာမွ လမ္းတစ္ဖက္ရွိ ကိုင္းမ်ား မီးရႈိ႕ေနသည့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ဝန္ခံထားသူမွ မိမိကို ဆဲတာလားဟု ေမးျမန္းရာမွ
တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ဆဲဆိုကာ ဓားခုတ္မႈအထိ ျဖစ္ပြား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းမွ သိရသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးေနသည့္ေနရာမွာ ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာကားလမ္းေဘး တစ္ဖက္
တစ္ခ်က္တြင္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးစိန္ေခၚကာ ဓားကိုယ္စီျဖင့္ ထြက္ခဲ့ရာမွ
ကားလမ္းေဘးတြင္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥတိုေက်းရြာ
ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“သူတို႔ေတြေနတဲ့ အိမ္ေတြက ရြာနဲ႔ ေဝးတဲ့ တဲစုေလးေတြမွာေနတာ။ ေသတဲ့
ေကာင္ေလးဆိုရင္ ရာဘာျခံမွာ တစ္ေယာက္တည္း လာလုပ္ေနတာ။ ခုတ္တဲ့
ေကာင္ေလးကေတာ့ မိန္းမ ေယာကၡမနဲ႔ အတူတူေနတာ။ အဲ့ေန႔က သူက ညေန ၄
နာရီ ေလာက္ကတည္းက ကိုင္းေတြ မီး႐ႈိ႕ေနတာေတာ့ ေတြတယ္။ ေနာက္ပိုင္း
ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတာ့မသိဘူး” ဟု ဥတိုေက်းရြာေန ဦးအုန္းသန္းက
ေျပာသည္။

ယခုအခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ရဲစခန္းတြင္ ဝန္ခံထားသူ ဆိုးေပ ၂၆ ႏွစ္အား
ေခ်ာင္းသာ ရဲစခန္းက (ပ)၈၆/၂၀၁၅ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္
ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါ၀င္ မူဆယ္ေဒသခံ အနည္းဆံုး လူ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၄ မွ ဖမ္းဆီးထား


 ေဒသခံ ရွမ္းနွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ မူဆယ္ ေဒသခံ
အနည္းဆံုး လူ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၄) မွ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း
မူဆယ္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

‘က်န္ေတ္ာတို႔ဆီမွာ စာရင္းရတာ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦး ရိွေနျပီ က်န္တဲ႔ ရြာေတြမွာ
လည္း တစ္ရြာ ၇ ေယာက္ႏႈန္းေလာက္နဲ႔ စစ္သားေပးဖို႔ ေတာင္းေနတာ တခ်ဳိ႕
လည္း ေပးေနရတယ္ၾကားတယ္ ။ စာရင္းကေတာ့ ထပ္စုေနဆဲပဲ ရက္ပိုင္းအတြင္း ၊
ဒီလထဲမွာကို ေကအိုင္ေအက ဆြဲသြားတာ” ဟု မူဆယ္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အသင္းမွ စိုင္းယဥ္လိတ္က ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ The Ladies news
သို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔နွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ နမ့္အြမ္း
ေက်းရြာအုပ္စု၌ က်င္းပသည့္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ ေကာက္သစ္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ကို
က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ ပြဲေတာ္ကို လာေရာက္သည့္ ရွမ္းနွင့္ တအာင္းပေလာင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါ၀င္ စုစုေပါင္း ေဒသခံ ၁၅ ဦးကို ေကအိုင္ေအမွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ The Ladies news သို႔ တညီတညြတ္တည္း ေျပာဆိုသည္။

“က်န္ေတာ္တို႔ နမ့္အြမ္ရြာက ပြဲေတာ္ကို လာတဲ႔အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ကုန္တာ ၊ ရုပ္လည္း
ဆိုးတယ္ ၊ ေကအိုင္ေအ လုပ္ရပ္ကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု နမ့္အြမ္ေဒသခံျဖစ္သူ
စိုင္းယီက ေျပာသည္။

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၄ အေနျဖင့္ ယင္းကဲ႔သို႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အပါ၀င္ မူဆယ္
ေဒသတြင္း ေက်းရြာမ်ားကို တစ္ရြာလ်ွင္ လူ (၇) ဦးက် စစ္သားစုေဆာင္းမႈအတြက္
ေပးၾကရန္ (သို႔မဟုတ္) မေပးနိုင္ပါက ရန္ပံုေငြထည့္ရန္လည္း အေၾကာင္းၾကားစာ
မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း မူဆယ္ေဒသခံ ရွမ္းအသိုင္း၀ိုင္းမွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုျပီး
တအာင္းပေလာင္ လူငယ္မ်ားကလည္း တအာင္းပေလာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ
ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း The Ladies သို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

‘မူဆယ္ ပန္၀ိုင္းဘက္မွာ တအာင္းပေလာင္ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြေရာ အမ်ဳိးသား
ေတြေရာ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ ေကအိုင္ေအက ဆြဲသြားတာ’ ဟု တအာင္းပေလာင္
ေဒသအတြင္း သတင္းမ်ားကို အဓိက ေရးသားထုတ္ေ၀ေနသည့္ လား႐ိႈးအေျခစိုက္
မားနဂါးဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာ မိုင္းေကာင္းဆိုင္က ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဆယ္အေျခစိုက္ ရွမ္းစာေပ
ယဥ္ေက်းမႈႈ အသင္းကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာာခ်က္တစ္ရပ္ကို
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး လူငယ္မ်ားကို မိဘမ်ားထံ
ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

‘က်န္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသား အေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြကို ဘ၀တူ
ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး တစ္ခ်ိန္လံုး သူတို႔ဘက္က ရပ္ခံေျပာဆိုေပးခဲ့တယ္။ အခုလို
လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ျပည္သူေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အႏိုင္က်င့္တာ ေတာ္ေတာ္
႐ုပ္ဆိုးတယ္ ။ ရွံဳ႕ခ်ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD မွ
ေျပာခြင့္ရ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအိုင္ေအ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ထံ
The Ladies မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လည္း ခရီးသြားေနေသာေၾကာင့္
ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

ေကအိုင္ေအႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကမူ တပ္မဟာ (၄) မွ ဖမ္းဆီး သြားသည္
ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါက ေကအိုင္ေအမွ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

“တပ္မဟာ (၄) က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရိွေနေတာ့ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔
အနည္းငယ္ေ၀းေနတဲ႔ အေျခေနမွာ ရိွေနပါတယ္” ဟု ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ
ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းနွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ
ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ကမူ “က်န္ေတာ့္ အေတြ႔အၾကံဳအရ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတြ အေနနဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ရင္း စစ္တပ္က
လုပ္ေနတဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုပါ လိုက္ျပီး က်ဴးလြန္မိတာေတြ ရိွတယ္။ အဓမၼမႈဆိုတာ
မေကာင္းပါဘူး။ ဒီျပသ၁နာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းေျမာက္မွာ
ကခ်င္ေတြရိွေနတာ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းေတြရိွေနတာ ခံေနရတာေတြကို
ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနတာပဲဆိုျပီး မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ညိွႏိႈင္းျပီး ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္ ‘ ဟု
မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


႐ုရွားႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေရွးေဟာင္းခံတပ္ တစ္ခု၌ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ တစ္ဦးေသဆံုး၊ ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရ


ေမာ္စကုိ ၊ ၃၁-၁၂-၂ဝ၁၅

႐ုရွားႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ဒါဂီစတန္ေဒသရွိ သမုိင္း၀င္ ေရွးေဟာင္းခံတပ္ တစ္ခုသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားအဖဲြ႕ တစ္ဖြဲ႕ကို ေသနတ္သမား တစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္။

''ပစ္ခတ္မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးဆက္ အေနနဲ႔ လူ ၁၂ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး သူတို႔ထဲက တစ္ဦးကေတာ့ ေသဆံုးသြားခဲ့ ပါတယ္'' ဟု တာဝန္ရွိသူ မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ RIA Novosti သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ မ်ားကို ေဆးဝါး ကုသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ေလးဦးမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန တြင္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ခရီးသြားအဖဲြ႕မွာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ဒါးဘန္႔ၿမိဳ႕ရွိ ခံတပ္အေပၚမွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အလွကို ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ အမည္မသိ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးက ခံတပ္အနီးရွိ ေတာအုပ္ အတြင္းမွ ေန၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းခရီးသည္ မ်ားအနက္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ႏွစ္ဦး ပါဝင္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း Interfax သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဒါဂီစတန္ေဒသ သည္ ႐ုရွားတပ္ဖဲြ႕ မ်ားက အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္ သူပုန္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ေျမာက္ ေကာ့ေကးဆပ္ ေဒသအတြင္းမွ မူဆလင္လူမ်ဳိး အမ်ားစု
ေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္မႈ မ်ားႏွင့္ ဗံုးခဲြ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည့္ေဒသ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသြားမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ပံုမွန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္း ေသနတ္သမားကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ရွာေဖြစံုစမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com

ဘာရိန္းႏုိင္ငံမွ F-16 တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ ပ်က္က်


ရီယာဒ္ ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅

ယီမင္ႏုိင္ငံရွိ ရွီးယိုက္ဟူသီ အဖဲြ႕ကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ ဦးေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္း တပ္ဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ဘာရိန္းႏုိင္ငံမွ F-16 တိုက္ေလယာဥ္သည္ နည္းပညာ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္က ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ အတြင္း ပ်က္က်ခဲ့ေၾကာင္း ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕ က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္သည္ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဂ်ာဇန္ေဒသ၌ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေလယာဥ္မွဴးမွာ အသက္ရွင္လ်က္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း တိုက္ေလယာဥ္၏ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ားကို ယခုအခါ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာရိန္းစစ္ဘက္မွ စစ္သည္ႏွစ္ဦး သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ေဆာ္ဒီ-ယီမင္ နယ္စပ္အနီး ေသ ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕ သည္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားေသာ ယီမင္သမၼတ မန္ဆူအာဟာဒီ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ယီမင္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဟူသီလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ကို ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္မွာ ကိုးလခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ ဘာရိန္းႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံတို႔မွ ေျမျပင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ အမ်ားအျပား ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာရိန္းႏုိင္ငံသည္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ေသဆံုးမႈ တတိယ အမ်ားဆံုးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Bahraini F-16 on Yemen mission crashes in Saudi Arabia

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com

နုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြ ကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးမွာ ပါဝင္ကူညီခဲ့တဲ့ ဆုိက္ကားဆရာေတြနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမမွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြဆုိတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ကုိက္ညီျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အစုိးရလက္ထက္မွာ ဒီကိစၥကုိ အျမန္ဆုံး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ ပါတယ္။

RFA က ပုံမွန္တင္ဆက္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္အတြက္ မေန႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သူက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြဘာေတြဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ကိစၥေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း က်မတို႔ မလုပ္ပါဘူး၊ ေသခ်ာတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွလုပ္မွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ သိပ္လည္းအခ်ိန္ မဆြဲခ်င္ဘူး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေအာင္လို႔ အျမန္ဆံုးလုပ္မွပဲ ဒီႏိုင္ငံဟာ အဆင္ေခ်ာသြားမွာပါ"

လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က်င္းပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္ သူတက္ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ သူတုိ႔ NLD လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လစာေငြရရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ တလုံးတခဲ တည္း ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ခ်ီးျမွင့္ေငြေတြကုိ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးရွိမယ့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဒါန္းမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"အဲ့ဒီဟာေတာ့ က်မတို႔ ယူမယ္ေလ၊ အားလံုးက ဥပေဒကရတယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြလည္းရတယ္၊ က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုး သေဘာတူၿပီးၿပီ၊ ဒီေငြေတြကို ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လွဴဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ က်မတို႔ ေဆြးေႏြးထားတယ္"

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ တုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာ အသက္ရွင္သန္ ေနထုိင္ခြင့္ ရၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိေနတာကုိ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလုံး ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ၾကပါလုိ႔လည္း ႏွစ္သစ္ကူး စကားလက္ေဆာင္ ပါးလုိက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ နားဆင္ပါ။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ေပါင္းသတ္ေဆးအဆိပ္သင့္ကာ လူေျခာက္ဦးေသဆံုးမႈျဖစ္ပြား


 ထန္းတပင္ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ

 ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ထန္း တပင္ၿမိဳ႕မွ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားေျခာက္ဦးသည္ ေပါင္းသတ္ေဆး မ်ားပါဝင္ေသာ ေရႏွင့္ထမင္း/ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ စားမိရာမွ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕မွေန၍ ယခု ဒီဇင္ ဘာလဒုတိယအပတ္မွစတင္၍ ျမဝတီၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္မိုင္ ၅ဝ ခန္႔အကြာ ေဝါေလၿမိဳ႕ အနီးရွိ သစ္စက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္မစတင္မီ ေျပာင္းစိုက္ခင္းအတြင္းရွိ တဲေဟာင္းတစ္လံုးတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ေသာက္သံုးေရ အလြန္ရွားပါး သည့္အတြက္ တဲအနီးရွိ ေပါင္းသတ္ေဆးထည့္ သည့္ ဖိုက္ဘာပံုးအတြင္းရွိ ေရႏွင့္ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ခဲ့ရာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ျမဝတီေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ (၁ဝဝဝ) ေဆး႐ံုႀကီးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကုသခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဦးစိုးစိုး(၅ဝႏွစ္)၊ သီရိေဟမာရပ္ကြက္ ေနသူႏွင့္ ကိုၾကည္ႏိုင္ (၄၄ႏွစ္)တို႔ ေသဆံုးသြား ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္၌ ဦးထြန္းျမင့္ေမာင္ (၅ဝႏွစ္) ဒီဇင္ဘာ၂၈ ရက္တြင္ ေမာင္ေဝၿဖိဳး ေက်ာ္(၂ဝႏွစ္)ႏွင့္ ကိုဖိုးေက်ာ္ (၄ဝႏွစ္) ေအာင္ မဂၤလာရပ္ကြက္တုိ႔ေသဆံုးကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္တြင္ ကိုၿမိဳင္ (၄ဝႏွစ္) ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ေနသူတို႔ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ''သူတုိ႔ ထမင္းမခ်က္ခင္ ေရကို နမ္းၾကည့္ေသးတယ္။ ဘာအနံ႔မွ မရဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ေရကလည္း အေတာ့္ကိုရွားတာ၊ သြားခပ္ဖို႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေဝးတယ္။ အဲဒီရက္ပိုင္းမွာ မိုးရြာ ေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးထည့္သံုးတဲ့ ဖိုက္ဘာပံုးထဲ မွာ ေရကရွိေနေတာ့ အဲဒီေရကိုပဲသံုးလိုက္တာ''ဟု ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကိုလြင္(ဆြာ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဖို႔ သံတမန္ေရးႀကိဳးပမ္း


ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ႏွစ္ဦးကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ေကာ့ေတာင္ အပန္းေျဖကၽြန္းမွာ သတ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္နဲ႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံလုိက္ရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ဦး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုုင္ငံ တရားစီရင္ေရးကိုု ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေန႔စဥ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာေနခ်ိန္မွာ အေျခအေနကိုု ေအးေအးေဆးေဆး ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြက တိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ဒီအမႈကို အေျခခံၿပီး အရွိန္ျမင့္လာတဲ့ ထိုင္းဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ေစခ်င္ဘူးလို႔လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားႏွစ္ေယာက္ကို သတ္မႈနဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ကို ေသဒဏ္စီရင္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Don Pramudwinai က ျမန္မာအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းဆက္ ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မေန႔က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ဒီအမႈမွာ ထိုင္းတရား႐ုံးရဲ႕အမိန္႔ဟာ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ အယူခံ ဆက္၀င္ဖို႔ ရွိေနတာကို သူ႔အေနနဲ႔ နားလည္တဲ့အေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့  ထိုင္းသံ႐ုံး ေကာင္စစ္၀န္ဌာန ယာယီ ပိတ္ထားရၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္တာနဲ႔ ခရီးသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားထားရပါတယ္။ ဆႏၵျပသူတခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ေယာက္အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္မျပင္ဘူးဆုိရင္ ထိုင္း ကုန္ပစၥည္းေတြကို သိပိတ္ေမွာက္မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ကေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ငဲ့ၿပီး ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုေဇာ္လင္းတို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ထုိင္းတရား႐ုံးက ျပန္လည္ စဥ္းစားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း မေန႔က ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ျမန္မာသံ႐ုံးက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထူးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္မွာ အခုလို ေျပာဆုိပါတယ္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံလည္းျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္းလည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကေလးေတြဟာ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအယူခံမွာ ဒီဥစၥာေတြကိုလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေထာက္႐ႈၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဆႏၵျပဖိအားေပးတာေတြေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔  ျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္ေပးမွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ခုခံေျပာဆုိထားၿပီး ထိုင္းတရားဥပေဒ နည္းလမ္းအရ အယူခံဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့အေၾကာင္း လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာဆုိပါတယ္။

“ထုိင္းႏုိင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ထုိင္းဥပေဒအရ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ အယူခံ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း လမ္းခင္းေပးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္လက္ အယူခံ၀င္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကေလးေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ Dej Udom ကေတာ့ ထိုင္းဥပေဒအရ ရက္သုံးဆယ္အတြင္း အယူခံ၀င္မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးဖို႔ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အယူခံ၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ရက္ ထပ္တုိးေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးရဲ႕ အယူခံကို ထိုင္းအယူခံတရား႐ုံးက လက္ခံစဥ္းစားဖို႔ တႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္တယ္” - လို႔လည္း ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ Dej Udom ေျပာဆုိပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း အဂါၤေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Pisanu Suvanajata ဟာ ျမန္မာအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံၿပီး အမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းတရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ မိတၱဴေတြကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကလည္း ထိုင္းတရားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ အယူခံ အဆင့္ဆင့္ တက္သြားမယ့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိတာကို ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာဘက္က တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ညြန္ၾကားထားသလို ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးဖို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ထိုင္းႏုိင္ငကို သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ထားပါတယ္။

တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ကာလအတြင္း ဒီအမႈကို စီရင္ခ်က္ မခ်ခင္ကတည္းက ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ေယာက္ကို စြပ္စြဲခံထားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ကူညီဖို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔၀င္ ၂၁ ဦးပါ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဒီေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔၊ ျမန္မာလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေထာက္႐ႈေသာအားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္က ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေရး စဥ္းစားေပးဖို႔၊ ဥပေဒေဘာင္ထဲက အယူခံ၀င္မွာျဖစ္သလို၊ ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးကလည္း သံတမန္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ အနီးကပ္ ပါ၀င္ကူညီမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၾကားနာပြဲေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ ေျဖၾကားထားပါတယ္။

ဦးသိန္းထိုက္ဦး / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ထုိင္းစီရင္ခ်က္အေပၚ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဘုရားသံုးဆူမွာ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္


 ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္း ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ ဦး မွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရး ရရွိေရး ဆႏၵျပပြဲေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕မွာ ထိုင္းဘက္က လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္လိုက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ထိုင္းဘက္ကိုကူးၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ အခက္ေတြ႔သြားေစၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလည္း ေႏွးေကြးသြားတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြရွိေနတဲ့ ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ လံုၿခံဳေရးကို ထူးထူးျခားျခား တင္းက်ပ္တာ မရွိဘူးလို႔လည္း ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မသိဂႌထုိက္ က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ ဦးအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရး ဆႏၵျပပြဲကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာလည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ကေနစလို႔ ရက္ျခားျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ထိုင္းဘက္က လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္လုိက္တယ္လို႔ ဘုရားသံုးဆူေဒသခံ ကိုထူးက ေျပာပါတယ္။

“နည္းနည္းေတာ့ ေႏွးသြားတာေပါ့။ ဟုိဘက္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကေန ပစၥည္းကလည္း ဟိုဘက္ကို ပို႔လို႔ အဆင္မေျပေပါ့။ အေပၚကဟာလည္း ဒီဘက္ကို အဆင္းလည္း နည္းနည္း ၾကန္႔ၾကာတာေပါ့။ သြားလို႔ေတာ့ ရေတာ့ရတယ္။ အခါတိုင္းလိုမ်ိဳး အလြယ္ေတာ့ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ခဲသြားတာေပ့ါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဘက္ကေတာ့ ဘာမွ မရွိဘူးခင္ဗ်။ ဒီတုိင္း အရင္လိုပဲ ပံုမွန္ပဲ။ ဆႏၵျပတဲ့အခ်ိန္ တခ်က္ပဲေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေနရာမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ျခားစစ္ေဆးေရးဂိတ္ေပါ့။ အဲဒီမွာပဲ ရဲေတြ သူတို႔ ကင္းယူထားတာေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ။ ဥပမာ - ဆႏၵျပတဲ့သူေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေပါ့။ အဲ့လိုမ်ိဳးပဲရွိတယ္။ ဒီလို တျခားအခ်ိန္ကေတာ့ ဘာမွမရွိဘူး။ ယူထားတာလည္း မရွိပါဘူး။ တပ္ကေရာ၊ ရဲေရာ လံုၿခံဳေရးယူထားတာ ဘာမွ မရွိဘူး။”

ထိုင္း-ျမန္မာကုန္စည္ အ၀င္အထြက္လည္း အရွိန္ေလ်ာ့သြားၿပီး စက္သံုးဆီ၊ စားဆီ တို႔လို ထိုင္းဘက္က သြင္းကုန္ေတြကေတာ့ ေဒသတြင္း သိသိသာသာ ေစ်းတက္သြားသလို ျမန္မာဘက္က အလုပ္သမားေတြ ထိုင္းဘက္ကူးၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္သြားတယ္လို႔  ေဒသခံ ကိုထူးက ေျပာပါတယ္။

“မနက္အေစာႀကီး အလုပ္သမားေတြက သြားတယ္။ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆႏၵျပတာနဲ႔ ဆုံတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့အထဲမွာ အလုပ္သမားေတြ ပါတာလည္းရွိတယ္ေလ။ စက္႐ံုကို ေစာေစာေရာက္တဲ့သူကေတာ့ သူ အလုပ္႐ံုေတာ့ ေရာက္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္႐ံုတက္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဒီ လူအင္အားမျပည့္လို႔ ဘာညာဆုိေတာ့ ဒီစက္႐ံုက ျပန္လႊတ္လိုက္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတယ္ခင္ဗ်။ သူတို႔ဘက္ကလူက အျပည့္မလာဘူးဆုိေတာ့ စက္႐ံုက အလုပ္မေခၚေတာ့ဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ လူေတြကို လႊတ္လိုက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ရက္ေလာက္ကတည္းက စက္႐ံုကို ၇ ရက္တို႔၊ ၆ ရက္တုိ႔ အဲ့လိုမ်ိဳး ပိတ္လိုက္တာရွိပါတယ္။”

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၂ ဦးတို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က သတ္ျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၂ ဦးကို ထုိင္းတရား႐ံုးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အေပၚ မေက်နပ္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ဆႏၵျပေနၾကတာမွာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕မွာလည္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီးခ်ိန္မွာ စတင္ၾကတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ လူေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆႏၵျပသူေတြ နည္းပါးလာၿပီး ဆႏၵျပပြဲေတြ အရွိန္ေလ်ာ့သြားေပမဲ့ ကုန္သြယ္ေရးကေတာ့ ပံုမွန္ မျဖစ္ေသးဘူးလို႔လည္း ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

မသိဂႌထုိက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ရန္ကုန္ ဘန္ေကာက္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ေတြ ပံုမွန္ပ်ံသန္း


 ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လူငယ္ႏွစ္ဦးကို မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ မေက်မနပ္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ေနေပမယ့္ ၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း MAI ရဲ႕ ရန္ကုန္နဲ႔ ဘန္ေကာက္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနတဲ့ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြ ပံုမွန္အတိုင္းပဲရွိေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း MAI က ေျပာပါတယ္။

ခိုေတာင္းကၽြန္းအမႈ စီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ ဖ်က္သိမ္းတာေတြ လုပ္မွာမဟုတ္ဘဲ၊ မူလအတိုင္း ပ်ံသန္းေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း MAI ရဲ႕ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ က ေျပာပါတယ္။

MAI ရဲ႕ ရန္ကုန္ ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ကို တစ္ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေျပးဆြဲေနပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ထိုင္းသံရံုးကေတာ့ ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ဗီဇာ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ကေန ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ ရပ္နားခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

မံုရြာေစ်းေဟာင္း ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မီးေလာင္


မုံရြာ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ

မုံရြာၿမိဳ႕လယ္တြင္ တည္ရွိေသာ သီရိရတနာေစ်းအတြင္း ေစ်း႐ုံ ေလး႐ံုအနက္ အေနာက္ေျမာက္ ေထာင့္ရွိ ေစ်း႐ုံ၌ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ည ၁၁ နာရီခဲြခန္႔က မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားရာ မီးၿငႇိမ္းသတ္ယာဥ္ ၁၅ စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္ခုနစ္စီး၊ သေႏၶ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ အရန္မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္းၿငႇိမ္းသတ္ခ့ဲရေၾကာင္း သိရ သည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ေစ်း အတြင္း႐ံုေလး႐ံုအနက္ အေနာက္ ေျမာက္ေထာင့္ရွိ ဆိုင္ခန္း ၇၂ ခန္း ပါ (၉၆ x ၄၈) ေပ သြပ္မိုးအုတ္ခင္း အကာမပါေစ်း႐ံုတစ္႐ံု မီးေလာင္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါေစ်း႐ံုတြင္ရွိေသာ ကုန္စုံ ဆိုင္ရွစ္ခန္း၊ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ေျခာက္ခန္း၊ ငွက္ေပ်ာဆိုင္တစ္ခန္း၊ ကြမ္းပစၥည္း ဆိုင္သုံးခန္းႏွင့္ အခန္းလြတ္ ၃၈ ခန္း မီးေလာင္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္သည္ဟု သတင္းရလွ်င္ ရျခင္း မုံရြာၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးၿငိႇမ္းသတ္ယာဥ္ငါးစီး၊ ေရသယ္ ယာဥ္တစ္စီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္စခန္းမွ မီးၿငိႇမ္းသတ္ယာဥ္ တစ္စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္တစ္စီး စုစု ေပါင္း မီးၿငိႇမ္းသတ္ယာဥ္ ၁၅ စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္ခုနစ္စီး၊ သေႏၶမီးသတ္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ ဝင္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား စုေပါင္း မီးၿငိႇမ္းသတ္ခ့ဲရာ ည ၁၂နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ မီးလုံးဝၿငိမ္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးဝင္းထြန္း(မုံရြာ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား သံုးဦး ေက်ာင္းျပန္လည္ အပ္ႏွံခြင္႔ရရွိ


 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်က္ႏွာစာတြင္ လက္ပံတန္း
ၿမိဳ႕နယ္ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖင့္ ေထာင္
ဒဏ္က်ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားသံုးဦး အား ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ရာမွ ေက်ာင္းအပ္
ခြင့္ ျပန္လည္လက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“သူတို႔ေတြရဲ႕ အျပစ္ဒဏ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းနဲ႔ လံုးဝမသက္ဆိုင္
ဘူးလို႔ေတာ့ မဆိုခ်င္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းျပန္
လက္ခံလိုက္တာဟာ သူတို႔ လုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြကေန
အေရးယူၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက
ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ဆန္းဦး၊
ကိုဥာဏ္လင္းထက္၊ ကိုဂ်စ္တူးတို႔ ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းျပန္
တက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းျပန္ တက္ခြင့္ရဖို႔ ေက်ာင္းကို သတိေပးစာတစ္ေစာင္
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေန႔မွာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာေက်ာင္းကို
သြားတဲ့အခါ ဒုတိယပါခ်ဳပ္က ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာခဲ့တဲ့
အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးစီးပါၿပီ” ဟု ရတနာပံု တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား
သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ရွိဥကၠ႒ကိုဂ်စ္တူးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ တြင္ ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္း
သားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ စစ္ အစိုးရက်ဆံုးေရး စာသားမ်ားအား ရတနာပံု
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသံုးဦးက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းနံရံ တြင္ မႈတ္ေဆးျဖင့္
ေရးဆြဲ ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးွ ႏိုင္ငံေတာ္
အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၄၃ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္
ေျခာက္လ က်ခံေစရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ် မွတ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္
မႏၱေလးၿမိဳ႕ အိုးဖိုေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

သူရဦးေရႊမန္း၏ နွစ္သစ္ကူးဆႏၵမြန္ (ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)


( ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ညတြင္ ထုတ္လႊင့္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥ႕ကၠ႒၏ ျပည္သူမ်ားသို႔ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းအမွာစကား )

❖ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ယေန႔မွစ၍ နွစ္ကုန္အထိ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။ ေဘးဘယာအေပါင္းႏွင့္ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

❖ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္စုႏွင့္တစ္စု ေစတနာေမတၱာ၊ သံေယာဇဥ္တရားမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္း ထားရွိ ႏိုင္ၾကပါေစ။

❖ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္၍ အေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရရွိေရးကို ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ ႏို္င္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

❖ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလုံးကို လုံၿခဳံမႈေပးႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

❖ ယေန႔ကာလသည္ ရရွိလာေသာအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အမိအရ အသုံးျပဳရမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

❖ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ၾကၿပီး ထားရွိထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

❖ ဆက္လက္ၿပီး ေစတနာမွန္ လုပ္နည္းမွန္မ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါလွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တေန႔တျခား ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

❖ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း ေရာက္ရာအရပ္မွာ က်ရာတာ၀န္ကို ကိုယ္စီကိုယ္ငွ တာ၀န္ေက်စြာ ပါ၀င္ထမ္းရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္း လိုက္ပါတယ္။

✔ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ၾကပါေစ။
✔ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့သမီးမြန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

H.E. Thura U Shwe Mann
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann

Posted by H.E. Thura U Shwe Mann on Wednesday, December 30, 2015

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြ အေမရိကန္မွာ ညီလာခံတက္ၾကမည္


လာမယ့္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၆ ရက္ေန႔ေတြမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ Rancho Mirage ၿမိဳ႕မွာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား တို႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတခု က်င္းပမယ့္အေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလထဲ အာရွတုိက္ခရီးစဥ္အတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွာ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သမၼတ အုိဘားမား ဖိတ္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ခုလုိ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္မယ့္ စည္းေ၀းပြဲကုိ ပထမဆုံးအျကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဆီယံနဲ႔ ဆက္ဆံလာတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးမႈေတြကုိ ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္သလုိ၊ သမၼတ အုိဘားမား အစုိးရရဲ႕ အာရွတုိက္မွာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ပုိမို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏုိ၀င္ဘာလထဲ စတင္လုိက္တဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ အာဆီယံ မဟာဗ်ဳဟာက်တဲ့ မိတ္ဘက္ေတြအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ေရး တ႐ုတ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အာဆီယံအေနနဲ႔ တညီတညြတ္တည္း ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႐ုႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူနဲ႔ ဗီယက္နမ္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ ၄ ႏိုင္ငံဟာ TPPT ပစိဖိတ္ရပ္ဝန္း ကုန္သြယ္ဘက္ ၁၂ ႏုိင္ငံထဲမွာ ပါဝင္ေနၿပီး ဒီကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ တ႐ုတ္ကို တန္ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အာရွေဒသကို ဦးစားေပးတဲ့ သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ မူဝါဒေတြထဲမွာ အဓိကေသာ့ခ်က္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 အေမရိကန္နဲ႔ အာဆီယံ အသင္းႀကီးၾကား ဆက္ဆံေရးဟာ ၁၉၇၇ က စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးဟာ ၂၀၁၃ ခုမွာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၆.၉ ရွိခဲ့သလုိ၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာလည္း အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြမွာ ၂၀၁၃ ခုက ေဒၚလာ ၁၁.၁ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

၂၀၁၆ ႏွစ္သစ္ဘာသာေရးဆုေတာင္း


ဒီေန႔ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုးလို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့ မဂၤလာႏွစ္သစ္ အခ်ိန္အခါသမယ က်ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကိုရဲေခါင္ က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အတိုက္အခံပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့တာလိုမ်ိဳး အေရးႀကီးတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာလည္း အႏိုင္ရပါတီက ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးတာ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ခိုင္မာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

အခုလို ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးသြားတိုင္း အတိတ္က သင္ခန္းစာယူသလို၊ ပစၥဳပၸန္မွာ လမ္းမွား မေရာက္ေအာင္ သတိမူၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ လိုတယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵာ၀ံသက ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုေတာင္းၾသ၀ါဒ ႁမြက္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ဦးဇင္းတို႔ ဗုဒၶဘာသာက အခ်ိန္ကာလကို လက္ခံထားတဲ့ ဘာသာတရားျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္ဟာ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိတယ္။ အခ်ိန္ကာလေတြ ေျပာင္းတုိင္းေျပာင္းတုိင္း ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကာလမွာ ေနာက္ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကို သတိထားၿပီးေတာ့ အခု ပစၥဳပၸန္ေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းကို မမွားမိဖို႔က အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။ မဇၥ်ိမပဋိပဋာလမ္းစဥ္အတုိင္း ေလွ်ာက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးဇင္းတို႔ အနာဂတ္ဟာလည္းပဲ ဦးဇင္းတို႔ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အနာဂတ္ျဖစ္လာမွာပါ။ လူသားတေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူသားတေယာက္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတို႔ေနထုိင္တဲ့ ကမၻာႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာ လမ္းမမွားဖို႔က အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဦးဇင္းတုိ႔က ဒုကၡေတြအမ်ားႀကီး မခံစားခ်င္ဘူးဆုိရင္ မိမိတို႔ အတိတ္က မွားတဲ့အရာေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ပစၥဳပၸန္မွာ အဲဒီအမွားကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေနာက္ကိုျပန္ၾကည့္၊ ေရွ႕ကိုသတိထား၊ လမ္းမမွားေစနဲ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ ၾသ၀ါဒေပးခ်င္ပါတယ္။”

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကန္တကီျပည္နယ္က ျမန္မာ ကက္သလစ္ သင္းအုပ္ဆရာ Father Timothy ကလည္း ႏွစ္သစ္မွာ သာယာၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ကမၻာေျမျဖစ္ေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

“ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းကေတာ့ ဘုရားရွင္ေယ႐ႈကေနၿပီးေတာ့မွ ေလာကလူသားမ်ားအားလံုးကို စိတ္ႏွလံုးကို ႏူးညံ့ေစဖို႔၊ သိမ္ေမြ႔ေစဖို႔၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ကူညီျဖည့္ဆည္း  ပံ့ပိုးေပးလို႔ရွိရင္ စစ္မက္ေတြ ရန္ၿငိဳးရန္စေတြ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ထားေတြက ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ Father ဆႏၵျပဳတာကေတာ့ ဘုရားရဲ႕ အျပည့္စံုဆံုး အႂကြင္းမဲ့ေပးဆပ္တတ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ျပည့္၀ဆံုးေသာ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ တေယာက္ကိုတေယာက္ ႐ိုင္းပင္းကူညီၿပီးေတာ့မွ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေအးျမေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ လူသားမ်ားရဲ႕ ကမၻာျဖစ္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြ ရပ္တန္႔ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဆိုရင္ စာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုး႐ံုတင္မဟုတ္ဘဲ၊ ႏွလံုးသားတိုင္းမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးမွသာလွ်င္ ျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မယ္လို႔ Father Timothy က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“စစ္မက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေဒသေတြမွာေတာ့ တကယ့္တကယ္မွာေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ုဆိုရင္ စာရြက္ေပၚမွာတင္ လက္မွတ္ထုိးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏွလံုးသားတုိင္းမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေဘာပင္နဲ႔ ဘုရားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းစာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထုိးမွသာလွ်င္ တကယ့္ ျပည့္စံုျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ေနရာမွာ စစ္မက္ျဖစ္တာ၊ တိုက္ခိုက္မႈ ကင္းမဲ့တာကို စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ မေခၚပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အႂကြင္းမဲ့ ေဆးေၾကာသန္႔စင္လိုက္တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ကိုယ့္မွာ အာဃာတ ရန္ၿငိဳးရန္စ မထားေတာ့တဲ့ မရွိေတာ့တဲ့ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ ႏွလံုးသားေတြနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါမွသာလွ်င္ ဘုရားေပးတဲ့ ဘုရားလိုလားတဲ့ ျပည့္စံုျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္မွာ။ အဲ့သလိုမ်ိဳး ဘုရားေပးတဲ့ အျပစ္အနာအဆာ မရွိေတာ့တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ လူသားတုိင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားတုိင္းမွာ လူသားတုိင္းရဲ႕ ဘ၀ထဲမွာ လူသားတုိင္းေနထုိင္တဲ့ ေနရာေဒသ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ တႏုိင္ငံလံုးမွာ ျပည့္စံုစြာ သက္ေရာက္ပါေစလို႔ Father ဆုေတာင္းတဲ့ သတင္းစကားေလး ေပးခ်င္ပါတယ္။”

လာမယ့္ႏွစ္သစ္မွာ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး မဇၥ်ိမပဋိပဋာ လို႔ေခၚတဲ့ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ႏွစ္သစ္အတြက္ သတင္းစကား ႁမြက္ၾကားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲေခါင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္ ကတ္သတ္မထား


 ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြင္း ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ အႏိုင္အ႐ႈံး အေျဖ ေတြ ကို မေက်နပ္ လို႔ ကန္႔ကြက္ တိုင္ၾကား ထားတဲ့ အမႈေတြ ကို စစ္ေဆး တဲ့ အခါ ဘယ္ေတာ့ အၿပီး ဆုံးျဖတ္ ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္မႈ မရွိဘူး လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က ေျပာပါတယ္။

ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းထားတဲ့ အမႈေပါင္း ၄၀ ရွိေနၿပီး၊ အဲဒီ တိုင္ၾကားစာ ထဲက တခ်ိဳ႕ကို ခုံ႐ုံးဖြဲ႕ စစ္ေဆး ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းဦး က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းဟာ ဇန္နဝါရီ လကုန္ရင္ ၿပီးဆုံး ေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္လြတ္ေတာ္ အသစ္ စတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ့ အသစ္ စတင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ မွာ ကန္႔ကြက္ ခံထားရ လို႔ အမႈၾကား နာ မႈ ခံယူ ေနရတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေတြ ပုံမွန္ အတိုင္း တက္ေရာက္ ႏိုင္တယ္ လို႔ ဦးသိန္းဦး က ေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အျငင္းအခုံ ျဖစ္မႈေတြကို အခ်ိန္ အကန္႔ အသတ္ အတိတက် မသတ္မွတ္ ထား ေပမယ့္ ႏွစ္နဲ႔ေတာ့ ခ်ီ မၾကာ ႏိုင္ပဲ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ခုံ႐ုံးက လပိုင္း ေလာက္ပဲ အခ်ိန္ယူကာ အၿပီး အျပတ္ အဆုံး အျဖတ္ ေပးႏိုင္တယ္ လို႔လည္း ဦးသိန္းဦးက ဆိုပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္မွာ တရားနည္းလမ္း အတိုင္း အႏိုင္ရတာ မဟုတ္ပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ နဲ႔ ၿငိစြန္းေၾကာင္း မေက်နပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ အႏိုင္ရ ေၾကညာခဲ့တဲ့ ေန႔ ကေန ၄၅ ရက္ အတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကား ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ ေနာက္ဆုံး ေၾကညာခဲ့တာက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ ေနာက္ဆုံး ေၾကညာ ခံရတဲ့ သူေတြဟာ ဇႏၷဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ၄၅ ရက္အခ်ိန္ ျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ရန္ကုန္ ႏွစ္သစ္ကူးႀကိဳည လုံျခဳံေရး တင္းၾကပ္

 အင္းလ်ားကန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး နဲ႔ သုဝဏၰကြင္း အပါအဝင္ လူေတြ စုေဝး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ့္ ေနရာမ်ိဳးေတြ ကို စာရင္း ေကာက္ယူ ထားၿပီး ရဲကားေတြ အသင့္ခ် ထားမယ္။
ႏွစ္သစ္ကူး အႀကိဳည ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲေတြ လုပ္ရာကေန ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားတာေတြ၊ ယာဥ္ မေတာ္တဆမွု ျဖစ္ရပ္ေတြ ပါ တြဲၿပီး ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိခဲ့တဲ့ အရင့္ အရင္ႏွစ္ အေတြ႕အၾကဳံေတြ ကို သုံးသပ္လို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အကူး အႀကိဳည မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တခြင္ လုံျခဳံေရး အရ ပိုၿပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ နိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနတယ္ ဆိုၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

အင္းလ်ားကန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး နဲ႔ သုဝဏၰကြင္း အပါအဝင္ လူေတြ စုေဝး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ့္ ေနရာမ်ိဳးေတြ ကို စာရင္း ေကာက္ယူ ထားၿပီး ရဲကားေတြ အသင့္ခ် ထားမယ္လို႔ ရန္ကုန္ တိုင္း ဒုတိုင္း တပ္ဖြဲ႕မွူး ရဲမွူးႀကီး ဝင္းဗိုလ္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

နယ္ေၿမ အလိုက္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးေတြ သုံးၿပီး ရဲ လွည့္ကင္းေတြ ခ် ထားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ရဲမွူးႀကီး ဝင္းဗိုလ္ က ဆိုပါတယ္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ေပးထားတဲ့ လုံျခဳံေရးရဲကား ၄၅စင္းကို ရန္ကုန္တိုင္း ထဲက ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ မွာ တစ္စင္းဆီ လွည့္လည္ မွာ ျဖစ္ၿပီး တုတ္ ဓား လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မွု ရွိမရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆး ရွာေဖြဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးည ဂီတပြဲေတြ၊ သန္းေခါင္းယံ ၁၂ နာရီ ထိုးကို ေရတြက္ၾကတဲ့ countdown ပြဲ ေတြ မွာ ေသာက္စား မူးယစ္တာ၊ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားတာ အျပင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္ ေတြဟာ ႏွစ္တိုင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိ ၿပီး တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အရလည္း ရန္ကုန္မွာ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ မာဒန္ၿမိဳ႕တြင္ အေသခံဗုံးေပါက္ကြဲ၊ အနည္းဆုံး လူ ၂၅ ဦးေသဆုံး


 အစၥလာမၼာဘတ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ

 ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ပုိင္း မာဒန္ၿမိဳ႕တြင္ အေသခံဗုံးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ အနည္းဆုံး အရပ္သား ၂၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၇ဝ ေက်ာ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ဆုိသည္။

မာဒန္ၿမိဳ႕ရွိ အစုိးရ႐ုံးတစ္႐ုံး၏ တံခါးေရွ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ျပည္လည္ရရွိရန္ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ ေပါက္ကြဲေစ သည့္ ပစၥည္းမ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္သယ္ေဆာင္လာေသာ အမ်ဳိး သားတစ္ဦးက အေသခံဗုံးခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအေသခံဗုံးခြဲခဲ့သည့္အမ်ဳိးသားသည္ ပါကစၥ တန္တာလီဘန္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး မၾကာမီတြင္ အဆုိပါအဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံ၏အင္အားအႀကီး ဆုံး အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

အစြန္းေရာက္အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။

ပါကစၥတန္ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး အဆုိပါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ပါကစၥတန္တပ္ဖြဲ႕၏ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမႈ မ်ားကုိ လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာ လတြင္ ပါကစၥတန္တာလီဘန္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က စစ္ တပ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ဝင္ေရာက္စီး နင္းတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ ၁၄၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ယခုအေသခံဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈသည္လည္း ပါကစၥတန္ တပ္ဖြဲ႕၏တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္လက္ တုံ႔ျပန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံရဲအရာရွိမ်ားက ယူဆၾကသည္။

အင္န္အိတ္ခ်္ေက။
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/

ေရႀကီးမႈႏွင္႕ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင္႕ အေမရိကန္တြင္ ေသဆုံးသူ ၄ ဦးထိ ျမင္႕တက္


ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စံခ်ိန္တင္မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ ၄၈ ဦးအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ငါးခုတြင္ လူ ၂၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ပြားသည့္ ေလဆင္ ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ ၂ဝ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ကတည္းက အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စံခ်ိန္တင္မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ မစ္ဆူရီျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ ေခါင္မိုးမ်ားအထိ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့သည္။

မစ္ဆူရီျပည္နယ္အစိုးရက အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအေစာင့္တပ္ကိုလည္း အကူအညီေတာင္းခံထားသည္။

မစ္ဆူရီျပည္နယ္ရွိ မစၥစၥပီျမစ္တြင္လည္း ျမစ္ေရမ်ားလွ်ံတက္ေနၿပီး ရာသီဥတုဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အထိ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

အင္န္အိတ္ခ်္ေက။
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/

ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ၀န္းက်င္ ရွိတဲ့ FIFA ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရ


ကမၻာ့ ေဘာ္လုံး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ FIFA နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြ ကို ဆြစ္ဇာလန္ တရားေရး ဌာန က ထိန္းခ်ဳပ္ လိုက္ တာမွာ အဲဒီ့ ဘဏ္စာရင္း ေတြ ထဲ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။

FIFA ဟာ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အ႐ႈပ္အရွင္း ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ အာဏာပိုင္ေတြ ရဲ႕ စုံစမ္း စစ္ေဆးတာကို ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစိုးရ ေရွ႕ေနေတြ ေတာင္းဆို ထားတဲ့ အတိုင္း သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ရဲ႕ ပထမ တစ္သုတ္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ၿပီ လို႔ ဆြစ္ အာဏာပိုင္ ေတြက ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ကစားပြဲ ပြဲႀကီးေတြ ကို ျပသခြင့္ မူပိုင္ရရွိဖို႔ အတြက္ FIFA အရာရွိ ေတြကို လာဘ္ေငြေတြ ေပးခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္ ေတြကို အေမရိကန္ ေတြက စုံစမ္း ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ဆြစ္အာဏာပိုင္ေတြ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့တဲ့ ေငြ အဝင္အထြက္ ဘဏ္စာရင္း စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ ဟာ FIFA ထိပ္တန္း အရာရွိ ေတြကို စြဲဆို ႏိုင္ဖို႔ အဓိက သက္ေသေတြ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ရပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

လိင္ပိုင္းက်ဴးလြန္မႈ ပုဒ္မတပ္ၿပီး ေကာ့စ္ဘီ့ကို တရားစြဲၿပီ


 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု က နာမည္ေက်ာ္ ဟာသ ပညာရွင္ သရုပ္ေဆာင္ ဘီလ္ေကာ့စ္ဘီ ကို လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳမႈ ပုဒ္မ ေတြ တပ္ၿပီး ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား ျပည္နယ္ က အစိုးရေရွ႕ေတြ က တရား စြဲဆို လိုက္ ပါတယ္။

အသက္ ၇၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ မစၥတာ ေကာ့စ္ဘီ ဟာ သူ႕အခ်ိန္ သူ႕အခါ တုန္းက ကမၻာေပၚမွာ အႏုပညာေၾကး အႀကီးဆုံး ရခဲ့သူ ျဖစ္ ၿပီး လူသိမ်ား အထင္ရွားဆုံး ေဖ်ာ္ေျဖေရး အႏုပညာရွင္ ေတြထဲ ပါဝင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ ေကာ့စ္ဘီဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တုန္းက ဖီလာဒဲဖီးယားၿမိဳ႕အနီးက သူ႕ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ အဲန္ဒရီယာ ေကာ့စ္စတန္း ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ေဆးခတ္ၿပီး လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲ ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈ ရွိခဲ့တယ္ လို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ မစၥတာ ေကာ့စ္ဘီက က်မ္းက်ိန္ ထြက္ဆို ခဲ့ၿပီး၊ အခုေတာ့ မစၥတာ ေကာ့စ္ဘီကို ပထမဆုံး အႀကိမ္ ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မတပ္ တရားစြဲဆို လိုက္တာပါ။

အဲဒီ့ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြ ဒီႏွစ္ ေႏြရာသီတုန္းက ထပ္မံ ေပၚထြက္ လာတဲ့ အတြက္ အမႈကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအသတ္ခံရ


 ရေနာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉

 ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္စပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ ေပါက္ေခါင္းနယ္ေျမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ ညပိုင္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အသတ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ေပါက္ေခါင္းနယ္ေျမ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ခင္ပြန္းရွိသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကို ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ ည ၁ဝ နာရီက ၄င္းကို တစ္ဖက္သတ္ႀကိဳက္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံသား တစ္ဦး က ခင္ပြန္းမရွိခိုက္၄င္း၏ ေနအိမ္အခန္းသို႔ လာေရာက္ကာ အၿငိဳးႀကီးစြာျဖင့္ ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ရာ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိရာ ရေနာင္းၿမိဳ႕ ပါနန္ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးရမိေရး စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ေက်ာ္စိုး (ျပန္/ဆက္)
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS
အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Last 7 days Pageviews

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ