ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ညီလာခံ အလံေျပာင္းျပန္ လႊင့္ထူမႈ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠဌ သမၼတဦး သိန္းစိန္ တက္ေရာက္ ခဲ့ေသာ ေအာက္ တိုဘာ ၁၄ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ညီလာခံဖြင့္ပြဲတြင္ အလံ ေျပာင္းျပန္ လႊင့္ထားမႈမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒပါ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း ေန၍ တရားဥပေဒ အရ အေရးယူႏိုင္ ေၾကာင္း ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါအၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွ လက္နက္ငယ္ (၁၈၀)လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၂ / ၂၀၁၂)ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၂ / ၂၀၁၂)

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္

၁၃၇၄ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပး ေၾကညာျခင္း

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ရိွေနေၾကာင္း သိရိွရသျဖင့္ ၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၂) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ (၈၉)ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ(၁၃၆)ဦး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးသည့္ လူေနအိမ္ (၅၃၅၁) အိမ္ႏွင့္ လူဦးေရ (၃၂၂၃၁)ဦး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ထပ္မံျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါသည္။

၃။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခု အၾကားရိွ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သာမန္ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနသို႔ ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္လကၡဏာ အသြင္ေဆာင္ကာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားကိုပင္ လက္နက္ျဖင့္ ရန္မူၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွ ေဒသႏၱရလုပ္လက္နက္ငယ္ (၁၈၀)လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ လက္နက္ျပဳလုပ္သူအခ်ဳိ႔ႏွင့္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သက္ေသခံပစၥည္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

၄။ ယခုကဲ့သို႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီး ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္း၊ ေဒသႏၱရလုပ္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ အခိ်န္ကိုက္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ရိွရသည့္အျပင္၊ နိုင္ငံေရးအဖဲြ႔ အစည္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွေနသကဲ့သို႔၊ အျခား တစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွလည္း အခ်ဳိ႔ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။

၅။ ပဋိပကၡမ်ားကို ေၿဖရွင္းရာတြင္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဥပေဒနွင့္အညီ ျငိမ္းခ်မ္းစြာနွင့္ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရိွစြာျဖင့္ ေၿဖရွင္းသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ၿဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ မညိႇးႏြမ္းေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူ ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူအေပါင္းတို႔ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါသည္။

၆။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ၿပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ၿဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

 Myanmar President Office
 

မေလးသြားေမွာင္ခိုဘုတ္ နစ္ျမွဳပ္၍ (၁၂၈)ဦးအနက္ (၁၂၂)ဦးေပ်ာက္ဆံုးေန

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံမွ မေလးရွားသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရန္ သြားေသာ စက္ေလွ တစ္စီး ဘဂၤလား ပင္လယ္ျပင္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔က နစ္ျမွဳပ္သြားခဲ့ သျဖင့္ (၁၂၈)ဦးအနက္ (၁၂၂)ဦး ေပ်ာက္ဆံုး ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းမေလးသြား ေမွာင္ခို စက္ဘုတ္မွာ ဘဂၤလာ ေကာ့စ္ဘဇားခ႐ိုင္ တာခ္နာၿမိဳ႕နယ္ ဆာဟ္ေပၚရီရ္ကၽြန္းမွ တနဂၤေႏြေန႔က စတင္ ထြက္ခြာသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ကို တိုက္မိ၍ နစ္ျမွဳပ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အသက္ရွင္လာသူ(၆) ဦးတို႔မွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္ေလွ နစ္ျမွဳပ္ရာတြင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားမွ ကယ္ဆယ္၍ အသက္ရွင္လာသူ(၆)ဦးမွာ တာခ္နာၿမိဳ႕နယ္မွ အာဘူေဘာ္ေကာ္ရ္၊ န႐ုဟိုဆန္၊ မာဟ္ဘူဘ္၊ ဘုတ္ေမာင္းသူ စူႏိုင္ကၠာႏွင့္ က်န္ႏွစ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ဆာဟ္ေပၚရီရ္ကၽြန္းမွ မေလးသို႔ ေမွာင္ခိုသြားမည့္သူမ်ားႏွင့္ စက္ေလွမ်ားကို မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးေလ့ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားပါ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တာခ္နာၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ အမွတ္(၄၂)BGB မွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဇာဟိဒ္ဇာဟာန္ က ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိပ္ အေလာင္းမ်ားဆယ္ယူရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Arakantimes သို႔ ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ မေလးရွားသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ဘဂၤလာမွာ ခုိးထြက္၍ သြားလာေနျခင္းမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း တာခ္နာၿမိဳ႕နယ္မွ ငါးပြဲ႐ံုပုိင္ရွင္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Written by သဇင္ဥ
By Arakan Times


ျမန္မာအစိုးရ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံအပ္ႏွံထားဟုဆို

ျပည္ပ ဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ဘဏ္ စာရင္းငါးခုျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္အဖြဲ႕ (BIC)မွ မန္ေနဂ်ာ Jelson Garcia ကေျပာၾကားသည္။

''စာရင္းဖြင့္ထားတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ တိတိက်က်ေျပာဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ဒီထက္ေတာ့မကႏိုင္ဘူး''ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

ျပည္ပ၌ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းမွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊အစိုးရ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိဘဏ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

7Day News Journal


Jelson Garcia is the Manager for BIC's Asia Program.

 

အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေၿခလြတ္လက္လြတ္ အိပ္မက္မ်ား

”ကြၽန္မဘဏ္မွာ အလုပ္ရဖို႔ လံုးဝ မေမွ်ာ္လင့္ ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္မအခုခ်ိန္မွာ သင့္တင့္တဲ့ လစာနဲ႔ အလုပ္ တစ္ခုခု ရဖို႔ပဲ စိတ္ ကူးရွိေတာ့တယ္”

ထိုကဲ့သို႔ ေျပာသူမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေန ထိုင္သူ မသဇင္။ မသဇင္တစ္ ေယာက္ စီးပြားေရး ပညာ အဓိကျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီး ထားသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ရွိ ၿပီ။ ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း ပညာသင္ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးခဲ့သည့္ မိဘႏွစ္ပါး ကို တစ္ဖန္ လုပ္ေကြၽးမႈ ျပဳရန္ စိတ္ ကူးခဲ့သည္။ သင္ထားေသာ ပညာ ျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခုခုမွာ အလုပ္ လုပ္ ခ်င္သည္ဟုလည္း စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ သည္။ ထုိအခ်ိ္န္တြင္ အစိုးရက ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပး ခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ….

”စီးပြားေရးနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ အတြက္ ဘဏ္မွာ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းၿပီးကတည္း က ဘဏ္မွာ  CV Form  ေတြတင္ တာ။ ဘဏ္ႏွစ္ခုမွာ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ အလုပ္မရခဲ့ဘူး။ CB ဘဏ္မွာ အင္တာဗ်ဴးဝင္တုန္း က ေခၚမယ့္ဝန္ထမ္းက ေလးဆယ္ ေက်ာ္တဲ့။ အင္တာဗ်ဴးလာေျဖတာ က ေလးရာေက်ာ္ရွိတယ္။ ဘဏ္ ေတြက ဝင္ဝင္ခ်င္း လစာတစ္သိန္း ခြဲေပးတဲ့အျပင္ဖုန္းဆိုလည္း အရစ္ က်နဲ႔ဝယ္ေပးတယ္။ Facilities  ကလည္း ေကာင္းတယ္ဆိုေတာ့ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္

မ်ားမ်ားက ဘဏ္မွာလုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ အင္တာ ဗ်ဴးေတာ့ ေငြေၾကး ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ေမးတယ္။ ေမးတဲ့ အထဲက တစ္ခုကို မေျဖႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဘဏ္ေတြမွာ အင္တာဗ်ဴး   ေျဖရင္းသိရတာက အသိရွိမွအကပ္ရွိမွ အလုပ္ရတာလို႔ လည္း ေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္မက ေတာ့အဲဒီေမးခြန္း မေျဖႏိုင္လို႔လား အကပ္ မရွိလို႔လား မသိဘူး။ အလုပ္မရ ဘူး။ ကြၽန္မနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး အတူတူဝင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ ေယာက္က အလုပ္ရသြားတယ္။ သူကေတာ့ အဲဒီဘဏ္မွာ အသိရွိ တယ္ေလ”ဟု ဘဏ္ဝန္ထမ္းဘဝ ကို စိတ္ ကူးယဥ္ခဲ့ေသာ မသဇင္ကအလုပ္ရရွိေရး အင္တာဗ်ဴးဝင္ခဲ့ပံု မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ယခု မသဇင္တစ္ေယာက္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေပါင္းမ်ားစြာ ေျဖခဲ့ၿပီးၿပီ။ သို႔ေသာ္ အလုပ္တစ္ခု မွ် မရေသးေပ။ တစ္ေန႔ အလုပ္ တစ္ခုရမည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ပင္။ ”ဒီလ ထဲမွာပဲ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုမွာ CV Form တင္ ထားတယ္။Office Staff အေနနဲ႔ပဲ တင္ထားတာ။ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခါဝင္ၿပီးၿပီ။ ခန္႔မွန္းလစာေမးလို႔ ရွစ္ေသာင္းခြဲ လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီအလုပ္ လည္း မရပါဘူး”ဟု စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေသာ ေလသံ ျဖင့္ အသက္ ၂ဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေသးသူ မသဇင္ က ေျပာသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ ၆ သန္း 


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း ၆ဝ ရွိသည့္အနက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ ေသာ ဦးေရမွာ ၃၆ ဒသမ ၈၄ သန္းရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထိုအလုပ္လုပ္ႏုိင္သူဦးေရထဲမွ ၃ဝ ဒသမ ၄၉ သန္းေသာ လူဦးေရသာအလုပ္အကိုင္ရရွိေနၿပီး က်န္ ၆ ဒသမ ၃၅ သန္းေသာ လူဦးေရမွာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။”ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ လူဦး ေရ ၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးလာ တာနဲ႔အမွ် အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရက လည္း ႏွစ္စဥ္တစ္သန္းေလာက္တိုး ပြားေနတယ္” ဟု အ လုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။အထက္ပါ အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားသည္ အ လုပ္သမားမွတ္ပံုတင္စာရင္းႏွင့္ အ လုပ္အ ကိုင္ရရွိမႈ စာရင္းမ်ားကို သာအေျခခံ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္မႈရွိသည္ ဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ေခ်။  ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိရာ ေတာ ေရာ၊ ၿမိဳ႕ပါမက်န္ အလုပ္လက္မဲ့ဦး ေရ မ်ားျပားစြာရွိေနသည္။ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားစြာ ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ မသဇင္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိ ၿပီးအလုပ္အကိုင္မရွိသူ မ်ားစြာရွိ ေနသလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူငယ္ ေယာက်္ားေလး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဂိမ္း ဆိုင္ႏွင့္ အင္ တာနက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဒုႏွင့္ ေဒးရွိေနသည္။

တက္စရာသင္တန္းေတြက မ်ား 

”B.Com နဲ႔ေက်ာင္းၿပီးဖို႔ ၄ ႏွစ္တက္ခဲ့ရတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ အလုပ္မဝင္ေသး ဘဲနဲ႔LCCI၊ Computer သင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြ   ေလွ်ာက္ တက္ခဲ့တယ္။LCCI ဆို Level 2  အထိ တက္ခဲ့တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုအေျခခံလုိအပ္တာအကုန္ပဲ။ ဒီသင္တန္းေတြအတြက္ သင္တန္း ေၾကးက အနည္းဆံုး မကုန္ဘူးဆို က်ပ္ သံုးသိန္းေလာက္ရွိမယ္။ အခု စာရင္းကိုင္အလုပ္နဲ႔ မီဒီယာတစ္ခု မွာ အလုပ္ဝင္လုပ္ေနတယ္။ အင္ တာဗ်ဴးေခၚတုန္းကလည္း ဘြဲ႕ေတြ ကိုၾကည့္ ၿပီး ေခၚခဲ့တာပဲ။တကယ့္ တကယ္အလုပ္ထဲက်ေတာ့ ကိုယ္ သင္ခဲ့ရတာနဲ႔ လုပ္ရတာ တျခား စီျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ ကထြက္လိုက္တာတစ္ႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီ”ဟု အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ မသဲစုမိုး ကေျပာသည္။ မသဲစုမိုး နည္းတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြေၾကး အတန္အသင့္တတ္ႏိုင္သူ လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေက်ာင္းၿပီး ပါက လုပ္ငန္းခြင္ ခ်က္ျခင္းဝင္ ေရာက္မႈမရွိဘဲ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိရန္ ရည္ရြယ္ ၍ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ စာရင္းအင္းသင္တန္း စသည့္ သင္တန္းေပါင္းစံု ကို ေငြေၾကးမ်ားစြာအကုန္အက်ခံ၍ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ နယ္မွလာ၍ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ရင္း သင္တန္းလာေရာက္ တက္သူမ်ား လည္းရွိ သည္။ ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕အပါအဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕တုိင္း တြင္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊စာရင္းအင္းသင္တန္း မ်ား တစ္ေခတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ”ကြၽန္ေ တာ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္ တန္းတက္ခဲ့တယ္။ LCCI  တက္ခဲ့ တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တစ္ႏွစ္ေလာက္ Service Centre  မွာ လုပ္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သင္ခဲ့ တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒါပဲ လုပ္ခဲ့ရ တယ္။ ကုမၸဏီက အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ နားသြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္တယ္။ အၾကာ ႀကီးေနလို႔ အလုပ္ျပန္ရေတာ့ သင္ ထားတာေတြနဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္ ဘူး။ ဦးေလးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ အလုပ္တစ္ခု ရတယ္ဆိုတာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ ဒါဆို ဘာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ပညာသင္မလဲ။ အလုပ္ ရွာတဲ့

ကုမၸဏီေတြကေရာ လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း ထက္ ဓာတ္သိရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ကို ပို အေလးထားသလိုပဲ။ ေနာက္ဆံုး စာရင္းခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ ဘာသင္ တန္း၊ ညာသင္တန္းဆိုတာေတြကို လူေတြက ပိုက္ဆံေပးလုပ္ေကြၽးေန ၾကတာ”ဟု ကိုသက္ထြန္းႏို္င္ဆိုသူလူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။”LCCI Level 3 လက္မွတ္ ရွိမွဆိုၿပီးေ ခၚတယ္။ အင္တာဗ်ဴး ေတာ့ သူတုိ႔ေပးတဲ့ လစာနဲ႔ ကိုယ္ သင္ထားရတာနဲ႔ မတန္ဘူး။ ကိုယ္ က ပညာလိုခ်င္ရင္ေတာ့ တန္ပါ တယ္”ဟု အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သ မားၾကား လုိအပ္ခ်က္ ကြာျခားမႈကို ရွင္းျပသည္။

 တုိင္းျပည္အတြင္း၌ အထက္ပါ ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ေရရွည္တြင္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရ မည္ျဖစ္သည္။ထုထည္ႀကီးႀကီးမား မား မဟုတ္ေသာ္လည္း နည္းပညာ အသားေပး ႏုိင္ငံတကာမွ လာမည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ထုိအခ်က္ကို ဦးစြာထည့္ သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အတြက္ တကယ္ အလုပ္ လုပ္လိုသူမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ရန္လို အပ္သလို ႏို္င္ငံေတာ္ကလည္း တကၠသိုလ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဘာသာ ရပ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးႏွ င့္ သက္ေမြး ပညာ ရပ္မ်ား သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား အစိုးရ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက သူ၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။နည္းပါးေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္က လုိအပ္ လာမည္ျဖစ္ေသာ လူသား ရင္းျမစ္ ဆတူအဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ ျမန္မာလူ ငယ္ထုေပၚတြင္မ်ားစြာမူတည္သည္။ ထုိအခ်က္က ယခုႏွစ္အ တြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ က ႏွစ္ႀကိမ္တိတိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျပပြဲက သက္ေသတည္ေနသည္။

”အဲဒီပြဲေတြမွာ အလုပ္လာ  ေလွ်ာက္တဲ့ သူေတြအမ်ားစုဟာ ငါဘယ္လို အလုပ္ကို ေလွ်ာက္မယ္ ဆိုၿပီး ျပင္ဆင္လာတာနည္းတယ္။ ဒီအတြက္ အလုပ္ရရွိမႈနည္းတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီ ထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ က်င္းပေရး တာဝန္ခံႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာျဖစ္သူ ဦးသန္း စိုးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္လိုေသာ အလုပ္ႏွင့္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္သည္။ ထို႔ အျပင္ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းေနရာ နည္းပါး ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပပြဲ ၌ လာေရာက္ျပသေသာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသည့္ လူဦးေရမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာျပသည္။”ဒီမွာက ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ ငန္းေတြကေတာ့ အစံုပါပဲ။ အလုပ္ လာေလွ်ာက္တဲ့ သူေတြလည္း အစံုပါပဲ။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းရွားပါးတယ္ဆိုတာ က ေတာ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိဖုိ႔ ထက္ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ပဲ လုိပါ တယ္”ဟု ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေအဂ်င္စီကို ယံုမိလို႔

”ဆိုင္မွာ ဗီႏိုင္းေလးဘာေလး လာအပ္ရင္ Photoshop ကြၽမ္း က်င္ဝန္ထမ္း လိုတဲ့အေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္ကေန ေၾက ညာခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ အလုပ္ရွာတဲ့   ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ဖုန္းလွမ္းဆက္ ပါတယ္။ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆး ၿပီးသား၊ကြၽမ္းက်င္တဲ့ေလွ်ာက္ လႊာရွင္ တစ္ေယာက္ ရထားပါ တယ္ေပါ့။ လာပို႔ရမလားဆိုၿပီး   ေမးပါတယ္။ ဟုတ္ပါၿပီ။ အက်ဳိး ေဆာင္ခ ဘယ္လိုေပးရမလဲေပါ့။ တစ္ေယာက္ကေန ဆယ္ေယာက္ အထိ အင္တာဗ်ဴးပို႔ေပးရင္ ၅ဝဝဝ ယူပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ဆိုရင္လည္း၅ဝဝဝ ပါလို႔ေျပာ ေတာ့၊ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ေခၚလာခဲ့ပါ၊ တကယ္ကြၽမ္းက်င္ရင္ ခန္႔မွာပါလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေအဂ်င္စီက ဝန္ထမ္းလုပ္ ခ်င္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ လာပို႔ ပါတယ္။ စိတ္ခ်ပါ အစ္မ။ ကြၽန္မ တို႔ အေသအခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွ လာ ပို႔တာဆိုလို႔ လက္ခံလိုက္ပါတယ္။ ကေလးက ဓာတ္ပံုေတြျဖတ္တာ၊ ေနာက္ခံခ်ိန္း တာ၊ ေျပာင္း တာ ေတြအဟုတ္ပါပဲ။ ဆိုးတာက အဲ ဒါတစ္ခုကလြဲၿပီး တျခားဘာမွ မလုပ္တတ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဓာတ္ပံုေအာက္မွာ ပံုစာလည္း ႐ိုက္ခိုင္းေရာ ဘာမွ မ႐ိုက္တတ္ ဘူး   ျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းပညာ က ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့။ ေအာင္ လက္မွတ္က အတုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ သနားလို႔ ၁၅ ရက္စာ လုပ္ခေပးၿပီး ျပန္လႊတ္မယ္ဆုိ ေတာ့ သူ႔မွာ လည္း အစ္မတို႔က ေပး မယ္လို႔ သေဘာတူထားတဲ့ တစ္လ စာကို ေအဂ်င္စီမွာ ေပးခဲ့ရတယ္ လို႔ေျပာေတာ့ သနားတာနဲ႔တစ္လ စာေပးလိုက္ရတယ္။ ဒီလိုေအဂ်င္ စီေတြ ဆီကေနပို႔တဲ့အလုပ္သမား ကို ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လိုယံုၾကည္ရ မလဲဟု ကြန္ပ်ဴတာစာစီႏွင့္ ဓာတ္ ပံုဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဥပဓိ႐ုပ္ရွိဖို႔လို

လက္ရွိ ျပည္တြင္း အလုပ္အ ကိုင္ေနရာအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔ ဝန္ထမ္းျဖစ္လာမည့္ သူကို အင္တာဗ်ဴးစဥ္၌ပင္ တစ္ကိုယ္ ရည္သန္႔ရွင္းမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့ရွိ ေၾကာင္း ၊ ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ား ျဖစ္သည့္ နားကပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ ဆံပင္ပံုစံထူးထူးျခားျခားမ်ားကို သေဘာမေတြ႕ ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကြမ္းစား ေသာ အမ်ိဳး သားမ်ားကို အလုပ္ရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ျငင္းပယ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္ဆံရေသာ အလုပ္ အကိုင္ရရွိလိုသူ လူငယ္အေတာ္ မ်ားမ်ားက အလုပ္အကိုင္ တစ္ခု ရရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ လက္ထဲ တြင္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ႏွင့္ သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္ တစ္ထပ္ႀကီး လို အပ္ေနသည္ဟုသာ ေတြးေန သည္။ မိမိ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္ အကုိင္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ(Skill)  ကို ထည့္တြက္သူမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။ လုပ္ ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိ၏ လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ မလိုအပ္ေသာ သင္တန္းဆင္းလက္ မွတ္မ်ားကို တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္ ေတာင္းေတာ့သည္။

ဘြဲ႔လက္မွတ္ထက္ အေတြ႔အႀကံဳက အေရးပါ

”အခုေခတ္မွာက ဘာေအာင္ လက္မွတ္၊ ညာေအာင္လက္မွတ္ဆို ပိုက္ဆံအနည္းအက်ဥ္းေပး႐ံုနဲ႔ ရေနၿပီ။ ဘြဲ႕မရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ကလည္း လုိခ်င္တဲ့ ဘြဲ႕ကို အတု လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြက ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ တကယ္အကြၽမ္းတဝင္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့သူကို ေရြး ခ်ယ္ခန္႔ႏိုင္ဖုိ႔ လုိတယ္”ဟု မည္ သည့္ဘြဲ႕လက္မွတ္ႏွင့္ သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္မွ မရွိဘဲ  လက္ရွိ တြင္ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ စား ေသာက္ကုန္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု၌ မန္ ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။သို႔ေသာ္ ကြန္ ပ်ဴတာဘာသာ ရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသူ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္မွ မျပည့္ျပည့္ဟိန္းက အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းအျမင္ သည္ အထက္က ဆိုခဲ့သလို မလို လားအပ္ေသာ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ လိုခ်င္သည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။”ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ လုပ္ခလစာနဲ႔ ေနရာေကာင္းေကာင္းလိုခ်င္ရင္ေတာ့ Certificate ေတြ အမ်ားႀကီးလုိမွာ ပါ။ တျခားသူေတြကိုလည္း အႀကံ ေပးခ်င္တာက ကိုယ့္မွာ ေက်ာင္း ၿပီးလို႔ ဘြဲ႕ရထား႐ံုနဲ႔ အလုပ္လြယ္ လြယ္ကူကူမရဘူးဆိုတာပဲ”ဟု မျပည့္ျပည့္ဟိန္း က သူ၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။ ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ဘြဲ႕တစ္ခုရထား ႐ံုနဲ႔ အလုပ္တစ္ခု ရဖို႔ မလြယ္သလို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ တစ္ေပြ႕ တစ္ပိုက္ႏွင့္ ရထားသည့္ အလုပ္ သည္လည္း အလုပ္သမားေရာ အလုပ္ရွင္အတြက္ပါ ထိခိုက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳး မရွိႏိုင္ပါ။ထုိ႔အတြက္ ျမန္မာျပည္ တြင္းက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ တစ္ထပ္ႀကီးႏွင့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ား အတြက္ ဘာသာစကား (အထူး သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ) တစ္ရပ္ႏွင့္ မိမိလုပ္ကိုင္လုိသည့္ အလုပ္အကုိင္ အတြက္ တတ္ေျမာက္ထားမႈ၊ ထိုအထဲတြင္ဝါသနာပါ ေပါင္းထည့္ ပါကယင္းလုပ္ငန္းထဲက လိုခ်င္ ေသာရာထူးကို တစ္ေန႔ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအၿပီး မသတ္ေသး၍ သိသာေသာ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္မလာေသးသ ျဖင့္ ေျပာရန္ ေစာေနေသးသည္။ ယခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံတကာ က စိတ္ဝင္စားေန သည္မွာ သဘာ ဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္း မ်ားသာျဖစ္သည္။ လူအင္အား (တစ္နည္း အလုပ္သမားအင္အား) အမ်ားအျပားသံုးရသည့္ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ ငန္းမ်ား ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းေနသည္ဟု ထင္သည္။ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကို တရစပ္ ေျပာေနသည့္ သမၼတ ႀကီးအပါအဝင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ အထက္က ေျပာခဲ့သလို လူသားအရင္းအျမစ္ မ်ားစြာသံုးႏိုင္၊အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရႏိုင္ေသာ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပန္ အလွန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ မက္လံုး ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ ပိုမိုလုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုဥပေဒျပဳရာ၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔ လိုေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ယင္းသည္တိုင္းျပည္၌ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ ေဝေလေလျဖစ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္၊ အစိုးရအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာ   ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း ႀကိဳ တင္စီစဥ္ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ အလုပ္ရွင္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ သား၏ လုပ္ငန္းခြင္ စြမ္းေဆာ င္ႏုိင္ မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တစ္ ထပ္တည္းက်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ျပည္ တြင္း ၌ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ ျပႆ နာႀကံဳရႏိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပး ေနၾကသည္။ ယင္းထင္ေၾကးသည္ အနည္းစုသာဝင္လာႏိုင္ေသာ နည္း ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း၌လုပ္ငန္း တစ္ခု ကြၽမ္းက်င္ေရးသည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ တကာမွကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ ႀကီးမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ ပါကမ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ ခ်က္မ်ား ေပၚလာမည္။ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာလည္း ရွိ ေနေသးသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ မိမိလုပ္လိုေသာ လုပ္ငန္းအေ ၾကာင္း သိလွ်င္ ထုိအလုပ္သမားအတြက္ အလုပ္မရ ႏိုင္စရာမရွိ။

မိုးျမင့္ျမတ္ေရးဖြဲ႕သည္။ by Popular Myanmar News Journal

သတင္းအခ်က္အလက္ – ေဝယံမိုးျမင့္၊ ေမဇင္ဝင္း၊ ထက္ထက္မုိးျမင့္၊ အိမ္စည္စိုးစံ


ျပည္ပေၾကြးၿမီ ဆယ္လအတြင္း ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံတုိး

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ေပးဆပ္ ရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ေက်ာ္ (၁၅ ဘီလီယံေက်ာ္)ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ သိမ္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က ဒု၀န္ ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ တုိးရင္း စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ၁၅၀၈၉ ဒသမ ၄၃၄ သန္းရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္တိုး ၏ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ ေသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို႔ ေပးဆပ္ရန္ရွိေသာ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၂၃ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (ေဒၚ လာ ၁၁ ဘီလီယံေက်ာ္)ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာအခြန္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေပး ဆပ္ရမည့္ ေၾကြးၿမီတိုးရင္း စုစု ေပါင္းမွာ ဆယ္လအတြင္း ေဒၚ လာသန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ (၄ ဘီလီယံေက်ာ္)တုိးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္း က်ပ္ သန္းေပါင္း ၉ç၉၈၈ç၈၅၇ လည္း ေပးဆပ္ရန္ရွိသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ လည္ပတ္သံုးစြဲေနေသာ ေငြပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၉၉၁၂၂ ဒသမ ၉၅ (က်ပ္ေငြ၆ဒသမ၂ ထရီလီယံခန္႔)ရွိေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာၾကားသည္။

ဦးေမာင္တုိး၏ ေမးခြန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြႏွင့္ ေရႊတန္ဖိုးမည္မွ်ရွိေၾကာင္း ေမးခြန္းကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ဆဲျဖစ္ၿပီး သီးျခား တင္ျပသြားမည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း က ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ဇန္န၀ါရီအထိ တစ္ ႏုိင္ငံလုံး လည္ပတ္သုံးစြဲေငြ က်ပ္ ၅၆၀၀ဘီလ်ံ(၅ဒသမ၆ထရီလီယံ) ေက်ာ္ရွိခဲ့ သည္။

ထုိ႔ ေၾကာင့္ ကုိးလ၀န္းက်င္အတြင္း ၆၀၀ဘီလ်ံနီးပါး တုိးလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

7Day News Journal

ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။
ဓာတ္ပံု-သီဟ - 7Day News Journal

စြပ္စြဲမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင္႔အညီျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ႔သည္႔ ဧရာ၀တီတိုင္းလႊတ္ေတာ္

ဧရာ၀တီတုိင္း တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ တိုင္းလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  စြတ္စြဲ ျပစ္တင္ခဲ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင္႔ ၀တၱရားမ်ားကုိ ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအား ျပည္သူႏွင္႔ ကင္းကြာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၍ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္၍ မရေတာ႔ေအာင္ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္(၁၉)ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ဧရာ၀တီတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္ႏွင္႔ ဧရာ၀တီတုိင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဦသန္းထြန္းတုိ႔အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲဲျ့ခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းကလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ႔ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္ကလည္း ေနာက္ေနာင္ ထိုကဲ႔သို႔ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကုိ ဥပေဒႏွင္႔ အညီရုပ္သိမ္းခဲ႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မ်ဳိးမင္းထြန္း ဧရာ၀တီတိုင္း (ျမစ္မခ)
by Myit Makha Mediagroup


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ADSL စနစ္အသံုးျပုလိုသူမ်ား သိရိွေစရန္

၁။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး စည္ပင္ သာယာ နယ္နမိတ္ အတြင္းရိွ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ADSL စနစ္ အသံုးျပု လိုသူမ်ားသည္ www.mpt.net.mm website တြင္ ပါရိွေသာ ေလွ်က္လွြာ ပံုစံကို  Download ျပုလုပ္ျပီး လိုအပ္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအား ပူးတဲြလွ်က္ စာအိတ္ေပၚတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ခု်ပ္၊ သတင္း အခ်က္ အလက္နွင့္ နည္းပညာဌာန၊ ရံုးခု်ပ္ အေျခစိုက္ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦး၊ (၈)မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမို့သို့ လိပ္မူ၍ ေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လွြာပံုစံ ယူရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

၂။ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒျကီး နယ္နမိတ္မ်ား အတြင္းရိွ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ADSL စနစ္ အသံုးျပုလို သူမ်ားသည္ www.mpt.net.mm  Website တြင္ ပါရိွေသာ  ေလွ်ာက္လွြာပံုစံကို Download ျပုလုပ္ျပီး လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ပူးတဲြလွ်က္ စာအိတ္ေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသျကီး မန္ေနဂ်ာသို့ လိပ္မူ၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဖားကန္႔ ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ မီးပံုးလႊတ္တင္ခဲ႔ေသာ္လည္းလူ(၂)ဦးေသဆံုး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔  တိုက္ပြဲမ်ား ေႀကာင္႔ နန္႔ေမာ္ရြာ ၌ ေအာက္တိုဘာ လ(၃၀)ရက္ ေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက   နန္႔ေမာ္ရြာ၌ ခရီးသည္ တင္ကား ကားေသနတ္ မွန္၍ ခရီးသည္ (၂)ဦး ေသဆံုး၍ (၃)ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေႀကာင္း ဖားကန္႔ေဒသခံ မ်ားထံက သိရွိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔မွ တာမခံသို႔ သြားေသာ ခရီးသည္တင္ ကားသည္ နန္႔ေမာ္ရြာ တြင္ ေသနတ္ထိ မွန္ခဲ႔ၿပီးွ တာမခံနယ္ေ ညာင္ပင္ကုန္းရြာမွ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ အသက္(၂၂)ႏွစ္ႏွင္႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ၿမိဳ႔နယ္ ေပါက္သဖရြာမွ မေဆြေဆြေအာင္ အသက္ (၂၆)ႏွစ္တို႔ေနရာတြင္ ေသဆုံးၿပီးကားဆရာ ကိုမ်ိဳးထြန္းေအာင္၊ မၿမင္႔ၿမင္႔ခိုင္၊ ကိုစုိင္းခမ္းေအာင္ တို႔ ဒဏ္ရာအသီးသီးရခဲ႔ေႀကာင္း သိရွိရသည္။

 “အစုိးရတပ္နဲ႔KIAတို႔တိုက္ပြဲက က်ည္ဆံလာမွန္တာလို႔ ေၿပာတယ္၊နန္႔ေမာ္ရြာနားမွာ ၿဖစ္တာပါ ႏွစ္ေယာက္ ကေတာ႔ ပြဲခ်င္းၿပီး ဆုံးသြားတယ္၊သုံးေယာက္ဒဏ္ရာရတယ္”ဟု ဖားကန႔္NLDပါတီမွ ကုိစိန္ထြန္းက ေၿပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ(၃၀)ရက္ သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္အမွဳိက္ခုံရြာ၊မဏိေဇရုံဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းႏွင္႔ စေရွာ္ခေက်းရြာတို႔တြင္”ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကခ်င္ေၿမ” ၊ ”ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ရတနာေၿမ” ႏွင္႔”ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမာၻေၿမ”ဟူ မီးပုံး(၃)လံုး လႊတ္တင္လိုက္ေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားထံက သိရွိရသည္။

 “ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာ စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းၿပီးသုံးေနရာခြဲၿပီး မီးပုံးသုံးလံုးလႊတ္တင္လိုက္တယ္”ဟု ဖားကန္႔ေဒသခံ ကိုေက်ာ္ၿမိဳင္ကေၿပာသည္။

ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ (၁)ႏွစ္ႀကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ႔ေသာ ေကအုိင္ေကႏွင္႔ ၿမန္မာစစ္တပ္ႀကား စစ္ပြဲမ်ားၿပန္လည္ၿဖစ္ပြားခဲ႔သည္မွာ ၂၀၁၁ခုနစ္ဇြန္လ(၉)ရက္ကတည္းကၿဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တစ္ႏွစ္နွင္႔ ေလးလႀကာၿမင္႔လာၿပီၿဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔ကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီၿမိဳ႔၌အစုိးရဘက္မွျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္ေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင္႔ KIA(ဗဟို)ဘက္မွ အရာရွိမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ႔ေႀကာင္း သိရွိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္း(ျမစ္မခ)
by Myit Makha Mediagroupတရုတ္သို႔ပိုရန္ ဆမၼဆယ္၌ ႏြားေကာင္ေရ (၅၀၀)ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ

 တရုတ္ၿပည္သို႔ ရွမ္းၿပည္ ေၿမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ဆမၼဆယ္ ေက်းရြာမွတဆင္႔ ယခုလ ေအာက္တိုဘာ (၂၉)ရက္ေန႔မွ စ၍ ၿပန္လည္ တင္ပို႔ရန္ အတြက္ ႏြားအေကာင္ေရ (၅၀၀)ေက်ာ္ ဆမၼဆယ္ ေက်းရြာ ၌ ေရာက္ရွိ ေနေႀကာင္း ေဒသခံမ်ား ထံက သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ႏြားမ်ားမွာ ဆမၼဆယ္ေက်းရြာ အေနာက္ရွိ ေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္ ထားရွိေၾကာင္း ကိုလည္း သိရသည္။

 ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလပိုင္းမွ စတင္ကာ ဆမၼဆယ္မွ တဆင္႔တရုတ္ၿပည္သို႔ ေန႔စဥ္ ႏြားအေကာင္ေရ(၁)ေထာင္ နီးပါးတင္ပို႔ေနၿပီးွ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းတြင္ ေနာင္ခ်ိဳရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေႀကာင္႔ ရပ္နားထားရာမွ ယခုလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆမၼဆယ္ ေက်းရြာအေနာက္ ဘက္ေတာင္ႀကားထဲတြင္ ႏြားအေကာင္ေရ(၅၀၀)ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားထံက သိရွိရသည္။


 “ဒီႏွစ္စတုန္းက ေန႔တုိင္းအေကာင္ေရ တစ္ေထာင္တင္ပို႔ေနတာ ရဲေတြက ဖမ္းလိုက္ေတာ႔တစ္လေလာက္ နားသြားေသးတယ္ အခုဒီလ တင္ပို႔ဖို႔လုပ္ေနၿပီ”ဟု ဆမၼဆယ္ေက်းရြာသား တစ္ဦးက ေၿပာသည္။


ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေနာင္ခ်ိဳရဲစန္းအေနၿဖင္႔ အေရးႀကီးပုဒ္မ(၈၁)ၿဖင္႔ ပိုင္ရွင္မဲ႔ ႏြားဖမ္းဆီး မႈ(၄)မႈ ဖမ္းဆီးထားၿပီး၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႔မွ (၁၇)ေကာင္ႏွင္႔ ဒိုးပင္ေက်းရြာမွ အေကာင္ (၃၀)ဖမ္း ဆီီးထားေႀကာင္းကုိလည္း သိရွိရသည္။

 “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုိးလပိုင္းအတြင္းက သတင္းရေတာ႔ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္ထားပါတယ္ ပိုင္ရွင္မဲ႔ေတြ မ်ားပါတယ္၊ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာႏြားဖမ္းဆီးမႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္”ဟုေနာင္ခ်ိဳရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေၿပာသည္။

ယခုလိုႏြားမ်ားအလြန္အကြ်ံတင္ပုိ႔ေနမွုမ်ားေႀကာင္႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ေက်းဇူးရွင္မ်ားၿဖစ္ေသာႏြားမ်ား မ်ိဳးတုန္းသြားမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရွိေနသည္။

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႔နယ္ဆမၼ ဆယ္မွတဆင္႔ တရုတ္ၿပည္သို႔ ႏြားမ်ားကုိ(၁၂)ဘီးကားမ်ားၿဖင္႔ တင္ပို႔ၿပီး ကားတစ္စီးလွ်င္ ႏြားအေကာင္ေရ(၂၅)ေကာင္မွ(၃၀)ႀကား တင္ေဆာင္ေႀကာင္းသိရွိရသည္။

 တရုတ္ၿပည္သို႔ႏြားတင္ပို႔ရာတြင္ ကားတစ္စီးလွ်င္က်ပ္(၈)သိန္း၀န္းက်င္အထိက်န္ရွိၿပီးထိုကားေခါင္မိုးေပၚသုိ႔ ႏြားမ်ားႀကည္႔ရန္ အတြက္လုိက္ပါေသာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေခါက္လွ်င္ က်ပ္(၂)ေသာင္းရရွိသည္။

အဆိုပါႏြားတင္ေဆာင္ေသာ ကားမ်ားမွာ ည(၉)နာရီ၀န္းက်င္အခ်ိန္တြင္ၿဖတ္သန္းေလ႔ရွိေႀကာင္း မႏၱေလး-လားရိႈးလမ္းေဘးေနထိုင္သူမ်ားထံက သိရွိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္း(ျမစ္မခ)
by Myit Makha Mediagroupရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မလုိလားဟုဆုိ

ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း ယခုထက္ အေျခအေန ပိုမုိ ဆိုးရြား လာပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာ ႏုိင္ဖြယ္ ရွိၿပီး စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လုိလားမႈ မရွိေၾကာင္း ရခိုင္ တုိင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ “ရခိုင္မွာ မၿငိမ္ သက္မႈေတြ ျဖစ္တာ ၾကာလာရင္ ပုဒ္မ ၁၁ အရ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာသြားတယ္။ ဒီထက္ဆိုးလို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာရင္ ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ဓါတ္ပုံ - 7Day News Journal

ရန္ကုန္တြင္ မင္းမ့ဲစ႐ိုက္ဆန္ဆန္လူသတ္မႈ ပုိမ်ားလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူအမ်ား ေရွ႕၌ပင္ အုပ္စုဖြဲ႕၍ လူသတ္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား လာျခင္းကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၌ ႐ုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ လူသတ္မႈမွစ၍ နာမည္ႀကီးၿပီး ဆန္းျပားေသာ လူသတ္မႈမ်ား၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြား လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကားေပၚမွလူက ကားအျပင္မွလူကို လည္ပင္း ညႇစ္လ်က္သား အေနအထားျဖင့္ ကတၱရာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ကားႏွင့္တရြတ္ တုိက္ပါသြားကာ ေသေစခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး၏ အမႈႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းပင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ လူအမ်ားထုိင္ေနေသာ စားေသာက္ဆုိင္ အတြင္းသို႔ ကားသံုးစီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားက ဆုိင္အတြင္းထုိင္ေနသူကုိ ဓားမ်ားျဖင့္ခုတ္ကာ သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အင္းလ်ားကန္ေပါင္ေပၚရွိ တာ၀န္က်လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားကို ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ေရာက္လာသူ ၁၄ ဦးက ဓားျဖင့္ထိုး၊ တုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ဆုံး ေအာက္တုိဘာ၂၃ ရက္ညတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သီခ်င္းဆိုလာသူအား ၿပိဳင္ကားေပၚမွလူမ်ားက ၎တို႔ကို ေစာင္းေျမာင္းဆုိသည္ဟုဆုိကာ ေရအုိးျဖင့္ ေခါင္းကို႐ိုက္ခြဲသတ္မႈသည္လည္း လူမ်ားသြားလာေနရာ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ရက္စက္စြာျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား မၾကာခဏ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားလာျခင္းသည္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကုိနီကဆုိသည္။ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားျခင္းသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ တာ၀န္ယူရေသာ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔ တရား႐ံုးမ်ားကလည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာဟန္႔တားႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဦးကိုနီကေျပာၾကားသည္။

ေခတ္အရ ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာသည့္ ႏုိက္ကလပ္မ်ား၊ ရာသီေပၚပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားစု႐ံုးလာျခင္း၊ မူးယစ္ရမ္းကားျခင္းတုိ႔မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးအရ ညအခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေအာင္သန္းစိုးကေျပာသည္။ “ထုတ္ထားတဲ့အမိန္႔ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာက ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည့္ ေသဒဏ္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ မႈခင္းျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ တရားသူႀကီး၏ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္သာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈက နည္းပါးၿပီး လူငယ္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာမ်ားမွ ႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကသည္သာရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အုပ္စုဖြဲ႕ရမ္းကားမႈမ်ားတြင္ လူေသဆုံးပါက ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္၂၀ မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းထိ ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း အလံုၿမိဳ႕နယ္မွ အၿငိမ္းစားတရားသူႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျပစ္မႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕လုိက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ရဲအုပ္တစ္ဦးက “အုပ္စုဖြဲ႕ က်ဴးလြန္တဲ့ မႈခင္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဂိုဏ္းဖြဲ႕မ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ ပိုက္ဆံရွိတယ္။ ခုိင္းသမွ်လုပ္ေပးမယ့္ တပည့္တပန္းေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တပည့္ေတြကို ငါ့အစားသြားလုပ္ေပးဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ၿပီးရင္ ပုိက္ဆံေပးတယ္။ အဲဒီလုိ ပိုက္ဆံယူၿပီး တမင္လုပ္စားတာမ်ိဳးကေတာ့ နည္းပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာလည္း သူတို႔လုပ္တဲ့ျပစ္မႈအလိုက္ပဲ အေရးယူပါတယ္။ နာက်င္ေစမႈဆိုရင္ နာက်င္ေစမႈ၊ လူသတ္မႈဆိုရင္ လူသတ္မႈအတုိင္းပါ”ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အခေၾကးေငြယူ၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕အုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္မႈေတြမွာဆုိ ႐ိုက္႐ံုပဲ။ ဒါေပမဲ့႐ိုက္ရင္းနဲ႔ လက္လြန္သြားတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစပါ ေဖ်ာက္ပစ္ရတယ္။ အမႈကပိုႀကီးသြားတာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္တဲ့ျပႆနာေတြကို ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းကို ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရတာမ်ားတယ္”ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ရင္းႏွီးသူမ်ားက ခုိင္းပါက၊ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ေငြေပး၍ တာ၀န္ေပးပါက လူသတ္၊ ႐ိုက္ႏွက္ေသာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ မတူညီသည္မွာ တရားသူႀကီးက လာဘ္ယူ၍ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဒါသအေလ်ာက္ျဖစ္သည့္ျပစ္မႈ၊ မေတာ္တဆက်ဴးလြန္မိသည့္ျပစ္မႈ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ အေျခအေန စသည္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္၍ တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။

ႏွင္းဆီကုန္းဘုိးဘြားရိပ္သာေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မႈ၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ လူငယ္ကုိးဦးက အရက္ေသစာေသာက္စားထား၍ ရန္စမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ညဘက္အျပင္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္လည္း စုိးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားရွိလာသည္။ “အခုဆိုရင္ ကုိယ္ကျပႆနာစမရွာရင္ေတာင္ အုပ္စုလုိက္ရန္စလာရင္ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ညဘက္ေဘာလံုးပြဲသြားၾကည့္တာမ်ိဳးေတာင္ သတိထားရတယ္”ဟု အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

အုပ္စုဖြဲ႕ရမ္းကား လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေျမာက္ဥကၠလာပလူသတ္မႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၂၀ ေက်ာ္အနက္ ၁၅ ေယာက္အား ဖမ္းဆီးထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏွင္းဆီကုန္းဘုိးဘြားရိပ္သာေရွ႕၌ျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ကိုးဦးစလံုးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ညက အင္းလ်ားကန္ေပါင္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ
ဆုိင္ကယ္စီးအုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္မႈ ၁၄ ဦးတြင္ သံုးဦးကုိသာ လက္ရဖမ္းဆီးရရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ
သတင္းရရွိသည္။

လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အမႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္ထက္ မေတာ္တဆ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမွ စတင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ိဳးက ပို၍မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အသြားအလာ၊ အေျပာအဆုိကို သတိထားေနရေသာ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပးတစ္ဦးကေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ထုိသို႔ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ထူေျပာလာျခင္း၊ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္တုိ႔မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးယႏၲရား ေကာင္းမြန္စြာ မလည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဦးကိုနီကေျပာသည္။

ေရးသားသူ-အိျဖဴလြင္၊ေအးျမတ္သူ၊မုိးညိဳ
By 7Day News Journalျမန္မာသို႔ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ K-Pop

တီးလုံးသံ စတင္သည္ႏွင့္ လူငယ္ တစ္ဦး ေျခခ်ိတ္ထိုင္ကာ စည္းခ်က္ႏွင့္အညီ ယိမ္းထိုးေနသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမဴးၾကြၾကြ ေတးသံႏွင့္ အညီ အဆုိပါ လူငယ္ႏွင့္ အတူ လူငယ္ တစ္စု ကခုန္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ရသည္။ ၄င္းတုိ႔ အဖြဲ႕သည္ ယခု လတ္တေလာ ကမၻာအႏွံ႔ K-Pop Music ေရပန္း စားလာျခင္းႏွင့္ အတူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖန္႔ခ်ိလုိက္ေသာ K-Pop သီဆုိသူ PSY သီဆုိထားသည့္ Oppa Gangnum Style သီခ်င္းကို ပံုစံတူကခုန္ၿပီး Youtube တြင္ Oppa Burma Style  ဟူ၍ လႊင့္တင္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္တစ္စု ဖုန္းတြင္း အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ ယခုလပိုင္း အတြင္း ေခတ္စားလာေနေသာ Oppa Burma Style  ကို ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။

Oppa Gangnum Style  အကမွာ ေတာင္ ကိုရီးယား Pop ဂီတ ပညာရွင္ PSY က ေတာင္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံရွိ Gangnum ေဒသ အေၾကာင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ သီခ်င္းျဖစ္ၿပီး ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ ကျပ ထားသျဖင့္ ယင္းအကမွာ ကမၻာ တစ္ဝန္း ေက်ာ္ၾကားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ႔သို႔ ေက်ာ္ၾကား လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏုိင္ငံ ေပါင္းစံုမွလည္း ထိုအကကို အတုယူကာ Oppa Burma Style ၊ Obama Style ၊ Hitler Style စသည္ျဖင့္ ပံုစံတူ ႐ိုက္ကူး လာၾကသည္ကို Youtube တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

အဆုိပါ PSY ၏ Oppa Gangnum Style သီခ်င္းကို Oppa Burma Style ဟူ၍ ကၾကသူထဲတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ဘေလာ့ဂါ တစ္ဦး ျဖစ္သူ မနန္းညီ က "MICT ကို Barcamp အတြက္ အစည္းအေဝး သြားရင္း အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္က PSY ရဲ႕ ဆံပင္ေက ညႇပ္လာလုိ႔ ဝိုင္းစရင္းနဲ႔ ကျဖစ္သြားတာ။ ႐ိုက္ေပး တာက ကိုရဲေအာင္သူပါ။ ကၾကတာ ကိုးေယာက္ လားေတာ့ မသိဘူး။ က်န္တဲ့ သူေတြေတာ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းပဲ။ ကတာ သံုးနာရီ ေလာက္ေတာ့ ၾကာသြားတယ္"ဟုဆုိသည္။

Oppa Burma Style ကရသည့္ ခံစားခ်က္ ကို မနန္းညီက "သူငယ္ခ်င္းေတြ အေပ်ာ္ကၾကတာ ဆုိေတာ့ စလုိက္ ေနာက္လုိက္နဲ႔ ေပ်ာ္ပါတယ္။ မူရင္း PSY ကေတာ့ မုိက္ပါတယ္။ သူက တစ္ခုခုကို ေလွာင္ထားတယ္ ဆုိတာ ေပၚလြင္ေတာ့ လူႀကိဳက္ မ်ားတာ ထင္တယ္"ဟု သူ႔ခံစားခ်က္ကို ဖြင့္ဟသည္။

"မူရင္းဆုိထားတဲ့ PSY ရဲ႕ Oppa Gangnum Style ကေတာ့ Channal V မွာ လာတုန္းက ၾကည့္ ဖူးတယ္။ အဲဒါက ကိုရီးယားတင္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ကမၻာလံုးမွာ အရမ္း ေက်ာ္ၾကားသြားတဲ့ သီခ်င္းေလ။ အခု Oppa Burma Style ဆုိၿပီး ျမန္မာေတြ ကေတာ့လည္း စိတ္ဝင္စားလုိ႔ ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ မူရင္း သီခ်င္း MTV က အရမ္းရယ္ရေတာ့ အခု ပံုစံတူ လုပ္ထားတဲ့ ျမန္မာေတြ ကလည္း ေကာင္းပါတယ္" ဟု မူရင္း အဆုိရွင္ PSY ရဲ႕ Oppa Gangnum Style သီခ်င္းေရာ ျမန္မာမ်ား ပံုစံတူ ကခုန္ထား ေသာ Oppa Burma Style သီခ်င္းပါ ၾကည့္႐ႈ ဖူးသူ မနႏၵာက ဆုိသည္။

မူရင္းသီဆုိထားေသာ PSY ၏ Oppa Gangnum Style သီခ်င္းသည္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထက္တုိင္ Youtube တြင္ Like အမ်ားဆံုး ရရွိ ထားေသာ ေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ သီခ်င္းကို Youtube တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ သန္းေပါင္း ၅၂၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ Oppa Gangnum Style သီခ်င္း ကမၻာတစ္လႊား လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ နည္းတူ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား အဆိုပါ သီခ်င္း MTV ထဲက ကကြက္မ်ားကို ကခုန္ ၾကရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌လည္း Oppa Burma Style၊ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ျမန္မာစာသားမ်ား သြတ္သြင္း သီဆုိ ကခုန္ထားေသာ Oppa Myanmar Style ကို Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ Oppa Burma Style ကိုၾကည့္႐ႈသူ ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ Oppa Myanmar Style သီခ်င္းကို ၾကည့္႐ႈသူ ၄၀၀၀၀ နီးပါး ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။

"PSY ရဲ႕ လူခ်မ္းသာေတြ အေပၚ သေရာ္ ထားတဲ့ သီခ်င္းကို သေဘာက်တယ္။ ၿပီး Oppa Burma Style သီခ်င္းကို ႐ိုက္ထားတာက လူငယ္ ဘေလာ့ဂါေတြ အေပ်ာ္႐ိုက္ထား ၾကတာ။ လူငယ္ ပီပီ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ ရယ္စရာေလး လုပ္ထားတာ ဆုိေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္"ဟု ခ်င္းမုိင္တြင္  ေရဒီယို သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ေနသူ ကိုသူရမ်ဳိး က အဆုိပါ သီခ်င္း အေပၚ သူ၏ အျမင္ကို ေျပာျပ သည္။

ကိုသူရမ်ဳိးက ဆက္လက္ၿပီး ၄င္းလက္ရွိ တက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္းတြင္ အိပ္ငိုက္မည္ စိုးသျဖင့္ သင္တန္းဆရာက အဆုိပါ Oppa Gangnum Style အကကို ကခိုင္းေၾကာင္း ရယ္ေမာေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာသို႔ တရားဝင္ ေခၚဆုိ ႏုိင္ေသာ အင္တာနက္ဖုန္း ျဖစ္သည့္ Ytalk ကလည္း အဆုိပါ Oppa Gangnum Style သီခ်င္း ကို ယူေရနီယံ အဖြဲ႕၏ အကမ်ားျဖင့္ Online တြင္ ထုတ္လႊင့္ထားသည္။

"ကမၻာနဲ႔ အညီ လႈပ္ရွားတဲ့ ပံုေတြအတုိင္း လႈပ္ရွားမယ္ဆုိၿပီး Event တစ္ခု အေနနဲ႔ လုပ္ျဖစ္ တာ။ ယူေရနီယံ အဖြဲ႕နဲ႔လည္း ရင္းႏွီး ေနေတာ့ သူတုိ႔က ကူညီေပးတာ။ ျပည္သူ႔ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ကျဖစ္တာ။ ျပန္ၾကားရတဲ့ Feedback ေတြက ေကာင္းတယ္။ ႀကိဳက္ၾကပါတယ္"ဟု Ytalk ၏ ေဈးကြက္ မန္ေနဂ်ာ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေဇယ်ာၿဖိဳးေဝက အဆုိပါ Oppa Gangnum Style သီခ်င္း အသံုးျပဳ ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။

Ytalk တြင္ Oppa Gangnum Style ကျဖစ္ ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူေရနီယံအကအဖြဲ႕မွ သင္တန္း ဆရာမ မခိုုင္ေလးက "မစမိုင္းတို႔နဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔နဲ႔က ခင္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ သူတုိ႔က Ytalk ကို Oppa Gangnum Style နဲ႔ ကခ်င္တာဆိုေတာ့ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကတယ္။ အစကေတာ့ ထပ္တူ ျဖစ္ပါ့မလား ဆုိၿပီး စိတ္ပူၾကေသးတယ္။ တစ္ပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္ ေလာက္ပဲ ဆုိေတာ့လည္း ကိစၥ မရွိပါဘူးဆုိၿပီး လက္ခံၿပီး ကျဖစ္သြားတာပါ။ ကေတာ့လည္း သင္တန္းသားေရာ ဘာေရာ ေပါင္းၿပီး ၄၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အားလံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ပါပဲ။ သင္ တန္းမွာက သင္တန္းသားေတြက အဲဒီအက ကို သိပ္က ခ်င္ေနၾကေတာ့ သင္ခန္းစာ တစ္ခုအေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အေပ်ာ္ သင္ေပးဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Ytalk မွာ ကေတာ့ သိပ္ၿပီး အခ်ိန္မေပးရဘူး။ ရက္ပိုင္းေလာက္ပဲ ေလ့က်င့္ၿပီး ကျဖစ္ သြားတာပါ" ဟု ဆုိသည္။

မခိုင္ေလးက Oppa Gangnum Style  အက ကသည့္ PSY ကို ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည့္ အကတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ ခံစား ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

မူရင္း သီဆုိသူ PSY ၏ Oppa Gangnum Style ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာ္လည္း ျမန္မာမ်ား ျပန္၍ ႐ိုက္ကူး ထားသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ မရွိ ေသာသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

"PSY ကတဲ့ ျမင္းစီး အကက ေပါေတာေတာ ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ PSY က ဆရာက်တယ္။ MTV Award မရလည္း သူက ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္ဝင္ သြားၿပီ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Video ၾကည့္တဲ့သူ အရမ္းမ်ားလုိ႔ YouTube ကသူ႔ကို သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ပိုက္ဆံေပးတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ အခု ျမန္မာေတြ ျပန္ကတာကို လံုးဝကို မႀကိဳက္ဘူး၊ မညီလုိ႔"ဟု ျမန္မာမ်ား ျပန္ကျခင္းကို သေဘာ မက်ေၾကာင္း အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ကိုမင္းထုိက္ေက်ာ္က ဆုိသည္။

PSY ကို ေလးစားေၾကာင္း၊ အသက္ႀကီး ေသာ္လည္း အေမရိကက ဂီတဘြဲ႕ ရေအာင္ယူထား ၿပီး သူ႔ဂီတကို အေသအခ်ာ ပံုေဖာ္ ထားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ PSY သီခ်င္း၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကို နားမလည္ ေသာ္လည္း နားေထာင္၍ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာထဲမွ ျပန္႐ိုက္ ထားသည္ထဲမွ ႏွစ္ခုသာ ၾကည့္ဖူးေၾကာင္း၊ YouTube တင္ သည့္အတြက္ ဒီထက္ေကာင္းေအာင္ ႐ိုက္ေစခ်င္ ေၾကာင္း Oppa Gangnum Style ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သူ ကိုမင္းေမာင္ဟန္က သူ႔အျမင္ကိုေျပာဆုိသည္။

"ကြၽန္ေတာ္ သူတို႔လုိလည္း မ႐ိုက္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီလုိ အုိင္ဒီယာ ေကာင္းေကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး ေကာင္းေအာင္ ႐ိုက္ႏုိင္ ရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ YouTube က တစ္ကမၻာလံုး ၾကည့္ေနတာ ဆုိေတာ့"ဟု ျမန္မာမ်ား Oppa Gangnum Style ႐ိုက္ၾကျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုမင္းေမာင္ဟန္က သူ႔အျမင္ကို ေျပာဆုိသည္။

ထုိကဲ႔သို႔ ကမၻာတစ္ဝန္း လူသိမ်ားေနေသာ္ PSY ၏ Oppa Gangnum Style အကႏွင့္ သီခ်င္း သည္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ၾကားတြင္ ေရပန္းစားေနသည္ သာမက ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရႊ FM ၏ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား ၌ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတးသံရွင္ ရဲေလးႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗုိ တုိ႔သည္လည္း အဆုိပါ အကျဖင့္ ကျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ PSY ရဲ႕အကကို ကျဖစ္တာ က အားလံုး ေပ်ာ္ေအာင္လုိ႔ပါ။ PSY ကိုေလးလည္း ေလးစားပါတယ္။ Asia ကျဖစ္ေပမယ့္ အခုလုိ ကမၻာက သိတဲ့ ေတးသံရွင္ တစ္ေယာက္မုိ႔လုိ႔။ သူ႔ သီခ်င္းက ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းလုိ႔ ကျဖစ္တာ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ဒီသီခ်င္းကဖို႔ တိုက္ျဖစ္တာ ၁၅ မိနစ္ပဲ အခ်ိန္ရေပမယ့္ အားလံုး ေပ်ာ္ရပါတယ္"ဟု ေတး သံရွင္ ရဲေလးက PSY ၏ Oppa Gangnum Style ကျဖစ္ပံုကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

ထုိကဲ႔သို႔ေသာ နာမည္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေနသည့္ Oppa Gangnum Style အကသာမက Version မ်ဳိးစံုျဖင့္ ႐ိုက္ကူး ထားၾကသည္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈသူမ်ား အတြက္ တဒဂၤ စိတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္ မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

Written by  ခ်မ္းၿငိမ္းျဖဴ၊ ေဆြၿငိမ္းေအး

The Voice Weekly


အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ေျမးကို အဘြားျဖစ္သူက ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ ေစခုိင္းမႈ တာေမြတြင္ျဖစ္ပြား

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမငယ္ တစ္ဦးအား ၄င္း၏ အဘြား ျဖစ္သူက မိဘမ်ား မသိေစဘဲ ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ေစခိုင္း ခဲ့မႈျဖင့္ တာေမြရဲစခန္းမွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီ အခ်ိန္ က ဒဂံုၿမိဳ႕သ စ္ေျမာက္ပိုင္း ၃၅ ရပ္ ကြက္တြင္ ေနထုိင္သူ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါရခိုင္အေရး ျမန္မာသံတမန္ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ဆင့္ေခၚ

ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးရဲ႕ သံရံုး ယာယီ တာ၀န္ခံကို ဆင့္ေခၚ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။
ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္ တာေတြနဲ႔ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားတာေတြ ေနာက္တေၾကာ့ ထပ္ၿပီး ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေနတာေတြေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အေလး အနက္ စိတ္ အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

Hugo Swire in Parliament

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအမႈ ရြာပတ္ေန

သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔   ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ သကၠယ္ျပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအား   ေဒသခံမ်ားမွ ပုဒ္မ (၃) ခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားေသာ္လည္း တရားစြဲဆိုရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရရွိေသးသျဖင့္ တရားစြဲဆို ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း    အမွတ္(၂)ရဲစခန္းက သိရသည္။---

 သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့ထုတ္ The Hot News Weekly Vol-3, No-114

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့ထုတ္ The Hot News Weekly Vol-3, No-114

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ First Eleven Sports Journal အတြဲ ၁၃ အမွတ္ ၂၂

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ First Eleven Sports Journal အတြဲ ၁၃ အမွတ္ ၂၂

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါစႏၵီ ဟာရီကိန္းေျကာင့္ နယူးေယာက္ အထိနာ

အေမရိကန္ နိုင္ငံ အေရွ့ဘက္ကမ္းေျခကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ သြားခဲ့တဲ့ စႏၵီ မုန္တိုင္းကို ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းအဆင့္ကေန အဆင့္ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ မဟာ မုန္တိုင္း တခုအျဖစ္ ေဖၚညွြန္း ေျပာဆို ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ သြားခဲ့ ရာမွာ အထိအနာဆံုး ကေတာ့ နယူးေယာက္ ျမို့လို့ ေျပာရမွာပါ။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

မုန္တိုင္းေအာက္က နယူးေယာက္ျမို့

မြတ္ဆလင္ေတြကို ေမာင္းထုတ္တဲ့ ဆႏၵျပမႈ ရဲက ပစ္ခတ္ နိွမ္နင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲ ျမို့နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္နဲ့ သေျပေခ်ာင္ ေက်းရြာ တို့မွာ ေနထိုင္ ျကတဲ့ မြတ္ဆလင္ ေတြကို အဲဒီ အရပ္ ကေန ထြက္ခြာ သြားဖို့ ရြာနီးဝန္းက်င္ ေက်းရြာ သားေတြ စုေပါင္း ဆႏၵျပ ခဲ့ရာမွာ ရဲက ပစ္ခတ္ နိွမ္နွင္း ခဲ့ရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ အေျခ အေနက တင္းမာ ေနျပီး ညမထြက္ရ အမိန့္ ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါအေမရိကန္အေရွ႕ဘက္ေဒသ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းႀကီး တို္က္ခတ္

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းမွာ စႏၵီ ဟာရီကိန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ ခံလိုက္ရတဲ့ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ဟာ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိးႀကီးကို ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လို႔ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ေၾကျငာ လိုက္ပါတယ္။

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ဆူပါမုန္တိုင္း စႏီၵ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းန္စ္အရပ္တြင္ တနလၤာေန႔ညက မီးေလာင္ခဲ့သည့္အတြက္ အိမ္ေျခ ၈၀ မွ ၁၀၀ ၾကား ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂

ရခိုင္အေရး ႏုိင္ငံတကာၾကား၀င္ဖို႔ အာဆီယံ ေတာင္းဆို

ျမန္မာနုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြဟာ ရုိဟင္ဂ်ာ မူစလင္ေတြကို အစြန္းေရာက္တဲ့ အေျခ အေနဆီ ေရာက္သြား ေစနုိင္ၿပီးေတာ့ ေဒသတခုလုံးရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈ ကိုပါ ထိခုိက္ လာႏုိင္တယ္လို႔ ASEAN အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖဲြ႔ရဲ႕ အႀကီး အကဲက ေျပာ လိုက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ သဲေခ်ာင္းဒုကၡသည္စခန္းရွိ မူစလင္ ဒုကၡသည္မ်ား။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂


အလင္းတန္းဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ ၇၂၈

အလင္းတန္းဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ ၇၂၈

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

မဇၩိမ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၆)၊ အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

မဇၩိမ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၆)၊ အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးသည့္ ေန႔ ဖားကန္႔ တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ႏွင့္ ေကအိုင္အို ဗဟို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕ တို႔ ေရႊလီၿမိဳ႕ တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး သည့္ ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေမွာ္လဂင္ ေက်းရြာ အနီးတြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တို႔ တိုက္ပြဲ မ်ား ျဖစ္ပြား ေနေၾကာင္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ လာရသည့္ ေဒသခံ တို႔က----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

ဓါတ္ပုံ - The Voice Weekly

ေက်ာက္နီေမာ္တြင္ ရခိုင္ေဒသခံ မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ ထိန္းသိမ္းရာမွ တစ္ဦးေသ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

တစ္ေက်ာ႔ျပန္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ ဘဂၤါလီ ရြာ မ်ားကုိ ဖယ္ရွား ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က ပစ္ခတ္ ထိန္းသိမ္း ရသည့္ အတြက္ တစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက တူညီစြာ ေျပာဆို ၾကသည္။
ယင္းျဖစ္စဥ္ မွာ ရခိုင္ ပဋိပကၡ အေရး စတင္ခဲ့သည္ ဟု အစိုးရမွ တရားဝင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာ ၌----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာ (ဓါတ္ပုံ- google images)

ေက်ာက္နီေမာ္လူထု ေတာင္းဆုိခ်က္(၃)ခ်က္ အာဏာပုိင္တို႔လုိက္ေလ်ာ

ယေန႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ လူထုႏွင့္ ေက်ာက္နီေမာ္ တစ္ဖက္ကမ္း စကုကၽြန္းတုိ႔မွ လူထုေတာင္းဆုိခ်က္ (၄)ခ်က္အနက္ (၃)ခ်က္ကို ေဒသလံုၿခံဳေရး တာဝန္ ယူထားေသာ အာဏာပိုင္တုိ႔မွ ယေန႔ညေန (၄)နာရီ အခ်ိန္တြင္ သေဘာတူ လုိက္္ေလ်ာလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္နီေမာ္ ေဒသခံ ကုိသိန္းေဇာ္က အာဏာပုိင္တုိ႔ သေဘာတူသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ေက်ာက္နီေမာ္ အေျခအေန တင္းမာ

ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာတြင္ ယေန႕မနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ၄င္းေက်းရြာရွိ ဘဂၤလီ မူဆလင္မ်ားက ရြာကို မီးရႈိ႕ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ယင္းေက်းရြာရွိ လူနည္းစု ရခိုင္မ်ားအား ကူညီေပးနိဳင္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ လူမ်ားေရာက္ရွိလာ၍ တင္းမာမႈျဖစ္ေနစဥ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေက်ာ္လြင္မွ ေသနပ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ပဲခူးမွာ ၈ တန္းေက်ာင္းသူေလးကုိ မတရားျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူကုိ ဖမ္းမိ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေရစက္ကုန္း ေက်းရြာရွိ နာေရးတစ္ခုတြင္ ဖဲ႐ႈံး၍ ေရစက္ ကုန္းေက်းရြာမွ ဇိုင္းဂႏိုင္းႀကီးေက်း ရြာဘက္သို႔ အခင္းျဖစ္ေန႔ နံနက္ ၀၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ လမ္း ေလွ်ာက္လာစဥ္ လမ္းတြင္ ေက်ာင္း သူမိန္းကေလးအားေတြ႕၍ ပိုက္ဆံ  ေတာင္းေၾကာင္း၊မေပးသျဖင့္ ပါးစပ္  ပိတ္ၿပီး ေနာက္ လမ္းနံေဘးလယ္ ကြင္းထဲသုိ႔ ဆြဲေခၚသြားကာ ေသသူ  မိန္းကေလးပါးကို ႏွစ္ခ်က္႐ိုက္၍ မုဒိမ္းက်င့္၊ လည္ပင္းၫွစ္ၿပီး သတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ထိုေနာက္ ေက်ာပိုးအိတ္ အတြင္းမွ စာအုပ္မ်ားကိုအခင္းျဖစ္  ရပ္တြင္ သြန္ခ်ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအိတ္ ကိုယူ၍ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါလိုင္စင္ေဘာင္ေက်ာ္ျပီး ေဖာ္ျပသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားကို အေရးမယူေတာ့ဟုဆုိ

ပညာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ့ က်န္းမာေရး စတဲ့ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လိုင္စင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္ ထက္ ေက်ာ္ျပီး ေရးသား ေဖာ္ျပေနၾကတဲ့ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြကို အရင္ စာေပ စိစစ္ေရး လက္ထက္ တုန္းကလို ေခၚယူ သတိေပးတာ၊ အေရးယူ တာမ်ိုး လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန မူပိုင္ခြင့္နဲ့ မွတ္ပံုတင္ဌာန ညြွႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမ်ိုးျမင့္ေမာင္က----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ့မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အာဏာ တိုးျမွင့္ေပးဖို့နဲ့ ေနာက္ကြယ္က ၾကိုးကိုင္ လႈပ္႐ွား ေနသူေတြကို အေရးယူဖို့ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြ ပါတီမ်ားက နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။ ရခိုင္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကေန နိုင္ငံအတြင္း အျခားေဒသေတြဆီ မပ်ံ့နွံ့ဖို့နဲ့----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြ

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာတြင္ အခင္းစတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး

၃၀.၁၀.၂၀၁၂ ရက္ နံနက္ (၈)နာရီေလာက္မွ စတင္ေသာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးလွ်က္ရွိေနပါသည္။ ဆႏၵျပလူအုပ္သည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာလွ်က္ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရးဖက္မွာလည္း တပ္ရင္းတစ္ရင္းတိုးခ်ၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းကို စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္နွင့္ကေနဒါတြင္ ၁၃ ဦး ေသဆုံး

ဧရာမ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ဆန္ဒီဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေ႐ွ့ဘက္ ကမ္းေျခကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ့ ကေနဒါ နိုင္ငံေတြမွာ မေန့က အနည္းဆံုး လူ ၁၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရျပီး သစ္ပင္ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ မီးၾကိုးေတြ ျပိုလဲပ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္။ နယူးေယာက္၊ နယူးဂ်ာစီ၊ ေမရီလန္း၊ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား၊ ဗာဂ်ီးယား အေနာက္ပိုင္းနဲ့ ေျမာက္ ကယ္ရိုလိုင္း နား ျပည္နယ္ေတြက ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါကခ်င္စစ္ေရးတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတ အမိန္႔ကို နာခံမည္

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲအရွိန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ အမိန္႔ကို နာခံရန္ ကတိ ေပးထားေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က တရားဝင္ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ေရႊလီၿမိဳ႕ရိွ JING CHENG ဟိုတယ္၌ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္) ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား တက္ေရာက္ လာမည့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင္႔စိုးတုိ႔ တက္ေရာက္လာျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

The Voice Weekly
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီး ၁၄ လံုးပစ္ဟု ေကအိုင္အို ဆို

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ၃၀

ယေန႔ က်င္းပေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ တပ္မေတာ္မွ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ျဖင့္ ၁၄ လံုး ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္ေအ ဘက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းကလည္း “ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္ ေဆြးေႏြးၿပီး စစ္ေရးကို ေျဖေလွ်ာ့ဖုိ႔ လိုတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေအာက္ေျခတြင္ သံသယ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ စစ္ေရးေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

The Voice Weekly


ရခုိင္ျပည္နယ္ အႀကမ္းဖက္မွု ေသဆံုးသူ ဦးေရတိုးလာ

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ကေန ၂၆ ရက္ေန႕ေလာက္ အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အႀကမ္းဖက္မွုမွာ ေသဆံုးသူ ၈၈ ဦး နဲ႕ အိုးအိမ္ေတြ စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပး ရသူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ေလာက္ရိွ ေနျပီလို႕ ဒီကေန႕ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေႀကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းမွာ ေဖၚျပပါတယ္။

မေန႕က ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းအရ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသူ ၂၂၀၀၀ ေလာက္ရွိမယ္လို႕ ေျပာတဲ့အတြက္ ဒီကေန႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ေနာက္ထပ္ မ်ားလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသဆံုးသူေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသား ၄၉ ဦး နဲ႕ အမ်ိဳးသမီး ၃၉ ဦးျဖစ္တယ္လို႕ အစိုးရ အရာရိွ တစ္ဦးက ေျပာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု ၊ ရေသ့ေတာင္ စတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မီးရိွု႕တုိက္ခိုက္မွုေတြမွာ အိမ္ေျခ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံွုးတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ ေပါက္ေတာျမိဳ႕မွာ မေန႕က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မီးရိွု႕တုိက္ခိုက္မွုမွာ အိမ္ေျခ အလံုးေရ ၃၀၀ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားတယ္လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အႀကမ္းဖက္မွုေတြေႀကာင့္ လူေပါင္း ၇၅၀၀၀ ေလာက္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ျပီး ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြမွာ ရိွျပီးသားျဖစ္တာေႀကာင့္ အခုဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ဟာ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ရိွေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢရံုးခဲြအဆိုအရ လိုအပ္တဲ့ စားနပ္ရိကၡာေတြကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ နဲ႕ ညိွႏိွုင္းျပီး ကူညီေနေပမယ့္ ေရရွည္ ေထာက္ပံ့ကူညီနုိင္ဖို႕ ေငြေႀကး နဲ႕ တျခား လိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲေတြ မ်ားလာမယ္လို႕ အာအက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနရသူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္။ RFA


ေကာ့ကရိတ္ျမို့ တြင္းရိွ ဗလီ ဗံုးခဲြခံရ

ေကာ့ကရိတ္ျမို့နယ္၊ ကံု်ဒိုးရြာ ဗလီကို ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ဆိုကၠယ္နဲ့လူတေယာက္ က လက္ပစ္ဗံုး တလံုးနဲ့ ပစ္ေျပး သြားျပီးေတာ့၊ ေကာ့ကရိတ္ျမို့ ေရနံဆီကုန္းရပ္ က ဗလီကို လည္းဆိုကၠယ္နဲ့ လူနွစ္ ေယာက္ က ည ၁၂ နာရီခဲြေလာက္ မွာ ဗံုးနွစ္လံုး နဲ့ပစ္ခတ္သြားတာ လို့ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

သတင္း  အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

ေကာ့ကရိတ္ဗလီ လက္ပစ္ဗံုးခဲြခံရ

ရခိုင္အေရးတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသင့္သည္ထက္လြန္ ဟုဆို

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မၿငိမ္မသက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္လွ်က္ရွိသည့္  ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္း ယေန႔ညေနပိုင္း သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိဖို႔ လိုအပ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ အရွိ လြန္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္သူတဦးက ေျပာၾကားသည္။
၎က “အခုတေခါက္ ရမ္းျဗဲကိုသူေရာက္ေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အိမ္ေတြမွာ ဘဂၤလီေတြ ထြက္သြားဆိုတာေတြ ေရးထားတာ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးလည္း သံုးသြားတယ္” ဟု -----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌး
စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွလာစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - Messenger News Journal

အေမရိကန္အေရွ႕ျခမ္း စႏၵီမုန္တိုင္းေဘး ရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ၾကံဳဖူးသမွ် မုန္တိုင္းေတြထဲမွာ အႀကီးမား ဆံုးျဖစ္မယ့္ စန္ဒီ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းဟာ ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ ကုန္တြင္းပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ ရွိတာနဲ႔အမွ် ႏုိင္္ငံရဲ႕ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ေဒသျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသတေလွ်ာက္ မိုးႀကီးရြာၿပီး ေလျပင္း တိုက္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေျခအေနေတြ ဆိုးဖို႔ရွိေန ပါတယ္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

Sandy မုန္တုိင္း Atlantic Ocean ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေနပံု ( ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊၂၀၁၂)

SSA နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရၾကား မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီမႈမရ

ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္SSA ေတာင္ပိုင္းေခၚ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီRCSSနဲ႔ အစိုးရ အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာမွာ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္ မရတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြဟာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ SSA ေတာင္ပိုင္းဖက္က အခ်က္ ၁၀ခ်က္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်က္ ၂ခ်က္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္း အျပည့္အစံု ကိုေတာ့ ထုိင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီRCSSနဲ႔ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔တို႔ဟာ ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ စံျပစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဒီလ ၂၇ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႔က ၿမိဳေတာ္ခမ္းမမွာ ၂ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ တိက်တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ မရခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းရဲ့ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဗိုလ္မႈးစိုင္းေလာင္ဆုိင္းက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“သေဘာထားခ်င္းတုိက္ဆိုင္တာေတြေတာ့ရိွတယ္။ သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆုိင္တာေတြလည္း ရိွတယ္ဆုိေတာ့ မေန႔က က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးပဲြက အထမေျမာက္ တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္ခင္ဗ်။ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံအစားထုိးစီမံကိန္းမွာ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခဲြေ၀တဲ့ အပိုင္းမွာပါခင္ဗ်။”

ႏွစ္ဖက္သေဘာထားခ်င္းမတုိက္ဆိုင္တဲ့အေျခအေနကို သူက အခုလုိ ဆက္ရွင္းျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ RCSS ရယ္၊ နိဳင္ငံေတာ္အစုိးရရယ္ အခ်ိဳးညီမွ်တဲ့ လံုၿခံဳေရး တပ္ေတြကို ဖဲြ႔စည္းဖုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို အစိုးရဖက္က လံုၿခံဳေရးကို တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲ ကသာ တာ၀န္ရိွတဲ့အေၾကာင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ကိစၥရပ္ကို က်ေနာ္တုိ႔ ဆႏၵအတုိင္း အစုိးရဖက္က မလုိက္ေလ်ာနိဳင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြၾကီးက အထမေျမာက္ရျခင္းပဲ ျဖစ္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးရိွပါတယ္။”

SSA ေတာင္ပိုင္းဖက္ကတင္ျပတဲ့အခ်က္ ၁၀ခ်က္မွာ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မုိင္းပန္နဲ႔ မုိးနဲေဒသမွာ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ဆုိင္ရာရံုး (UNODC)နဲ႔ အတူပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြေလ့လာဖုိ႔၊ ေရွ႔ေျပးစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မယ့္ေနရာေရြးျခယ္ဖုိ႔၊ စီမံကိန္းကိုပူးေပါင္းေရးဆဲြဖုိ႔၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရွ႔ေျပးစီမံကိန္းအတြက္ UNODCက နည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံဖုိ႔လည္း တင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတင္ျပခ်က္ေတြထဲမွာမွ လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆုိတဲ့အခ်က္ ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့သလုိ ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုမယ့္ရက္ကိုလည္း မဆံုးျဖတ္နိဳင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

SSA ေတာင္ပိုင္းဖက္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကို အထက္ကို တင္ျပၿပီး ထပ္မံေဆြးေႏြးဖို႔ ၾကိဳးစားသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

တာခ်ီလိတ္မွာ ၂ရက္ၾကာက်ငး္ပတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြကိုေတာ့ အစိုးရဖက္က ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္မႈးၾကီးေအာင္သူနဲ႔ ျမန္မာနိဳင္ငံမူးယစ္ဗဟိုက ရဲမႈးၾကီး ျမင့္ေအာင္တုိ႔ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ၿပီး SSA ေတာင္ပိုင္းဖက္ကေတာ့ RCSSရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေပါင္ေခး ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြကို UNODCက ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဂ်က္ဆင္ အဲလ္နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

SSA ေတာင္ပိုင္းတပ္ဖဲြ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္ေမလအတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပဲြမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႔နယ္ ၃၀ေလာက္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး ကိစၥကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 ကိုမိုးေဇာ္ (ဗီြအုိေအ)

Members of Myanmar government negotiators, right, shake hands with representatives of the Shan State Army (SSA).

အစ္ဒ္ေန႔ ဆီးရီးယားအပစ္ရပ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ထိပ္တန္းသံတမန္ေတြ စိတ္ပ်က္

မူစလင္ေတြရဲ႕ အစ္ဒ္ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ တဲ့အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတြက အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ အာရပ္ဘ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ အထူးသံတမန္ Lakhdar Brahimi ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေပးခဲ့တဲ့ အပစ္ရပ္ သေဘာတူ ညီခ်က္ကို---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

a damaged building that destroyed by a car bomb, at Jaramana neighborhood, in Damascus, Syria, Monday Oct. 29, 2012

နင့္တုိ႔ေရကုိ ေခြးေတာင္မေသာက္ဘူး

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ၂၆ ရြာမွ ရြာသူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း။ 

အထက္ပါ ေတြ႕ဆုံ ညွိႏႈိင္းပြဲတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၆ ရြာမွ တစ္ရြာလွ်င္ ၂ ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ကုိယ္စားတက္ေရာက္လာသည့္ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ခံ ဦးျမင့္ေအာင္၊ ဦးပုိင္ ကုမၼဏီမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းဘက္မွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆုိ မုိက္ရုိင္းခက္ထန္သည့္ စကားလုံး မ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္ ဟု သိရသည္။

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံု
Aung Nay Myo (Facebook)


အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Last 7 days Pageviews

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ