နယ္သာလႏ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေၾတနဲ႔ ေဒၚစုေၾတ႔ဆုံမယ့္ အစီအစၪၸ္က္Share/Bookmark

(Zawgyi/Unicode)

Netherlands ႏိုင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕မြာေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိငၸငၡံ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ဟာ Netherlands ေအာကႅႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံ်ခားေရးေကာၼတီနဲ႔ ဒီေကန႔ ေၾတ႔ဆံုမယ့္ အစီအစၪ္႐ြိထားေပမဲ့ အစီအစၪ္ ပ္ကၡဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ရဲ႕ ခရီးစၪၼြာ ေမမြ္ာႅင့္တဲ့ ေအၾကာင္းအရင္းေၾတ႐ြိတဲ့အၾတက္ ဖ္ကႅိဳကၱယႅိဳ႕ Netherlands ေအာကႅႊတ္ေတာၠိဳ ကိုးကားကားၿပီး Netherlands သတင္းေၾတမြာ ေဖာ္်ပပါတယ္။

႐ိုဟငၢ္ာေၾတေအပၚ လူမ္ဳိးုတုံးသတ္်ဖတၹဳိ႔ ရၫ္႐ၾယၡ္ကၷဲ႔ လုပၡဲ့တယၦိဳတဲ့ ျစျပၥဲခ္ကၷဲ႔ ICJ တရား႐ံုးမြာ Gambia ႏိုင္ငံက ်မႏၼာႏိုင္ငံကို တရားၿစဲတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သကႅိဳ႕ ႏိုင္ငံ်ခားေရးေကာၼတီမြာ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫၷဲ႔ တံခါးပိတ္ေၾဆးေျႏးမြာ ်ဖစၱယႅိဳ႕ Netherlands က လာတဲ့သတင္းေၾတမြာ ေဖာ္်ပခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီေန႔မနကၸိဳင္းေကတာ့ ဥေရာေပရာက္ ်မႏၼာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ သူတၫ္းခိုတဲ့ ဟုိတယၼြာ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတ႔ႀဆံဳခဲ့ပါတယ္။ ၾကာသေပတးေန႔ ေညနပိုင္းကလၫ္း ဥေရာေပရာက္်မႏၼာတခ္ဳိ႕နဲ႔ ပထမ တႀကိမ္ေၾတ႔ဆံုၿပီး ်မႏၼာႏိုင္ငံ ဝမ္းနၫ္းစရာ ေအ်ခေအနနဲ႔ ႀကံဳေနရခ္ိႏၼြာ ဝႏ္းရံေပးတာကို ေက္းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ ေတယာကၷဲ႔ ေတယာက္ ေမတၱာထားၾကဖုိ႔ တိုၾကၱႏ္းခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္်ပၫၷယ္ေ်မာကၸိဳင္းမြာ လံုၿခံဳေရးတျပၹဲ႔ဝင္ေၾတရဲ႕ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ႔အျခင့္ေအရး ခ္ဳိးေဖာကၼႈေၾတ၊ ႐ုိဟငၢ္ာသိႏ္းနဲ႔ခ္ီ Bangladesh ႏိုင္ငံဘက္ ၾထက္ၾသားၾကရတဲ့ ေအ်ခေအေနေၾတၾကာင့္ လူမ္ဳိးတုႏ္းသတ္်ဖတၼႈ တားဆီးေရးစာခ္ဳပၠိဳ ်မႏၼာႏိုင္ငံခ္ဳိးေဖာကၱယၦဳိၿပီး ်မႏၼာႏိုင္ငံ တရားၿစဲခံရတာပါ။

ဒီစာခ္ဳပၼြာ လကၼြတၳိဳးထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေၾတေအနနဲ႔ တရားၿစဲတဲ့ Gambia ႏိုင္ငံဘကၠ ေထာကၡံၾကဖုိ႔ Netherlands နဲ႔ Canada ႏို္င္ငံတို႔က တနလၤာေန႔ကပဲ ေၾကညာခ္ကၳဳတ္်ပႏ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ The Hague တရား႐ံုးမြာ ၃ ရက္ၾကာ ၂ ဘက္ ေလြ္ာကႅဲမႈေၾတေကတာ့ ၾကာသေပတးေန႔က အဆံုးသတ္ၾသားပါၿပီ။

ေနာကၦံုးေန႔ အ်ပႏ္အလြႏ္ၾကားနာပဲႁမြာ ႏိုင္ငံ်ခားေရး၀ႏ္ႀကီး ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫၠ Gambia ဘကၠ ျစပၥဲျခ္က္ေၾတေအပၚမြာ ထူးထူး်ခား်ခား ထပ္်ငင္းဆိုခဲ့တာမ႐ြိခဲ့ပါဘူး။ လက္႐ြိ ICJ တရားရံုးမြာ လကၡံၾကားနာမယၦိဳတဲ့ စာရင္းေကန ်မႏၼာကို ပယၹ္က္ေပးဖို႔နဲ႔၊ Gambia ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ၾကား်ဖတ္ေအရးယူေဆာင္ျရကၡ္ကၠိဳ ပယၹ္က္ေပးဖို႔ကိုပဲ ်မႏၼာကိုယၥားလြယ္ အဖဲျ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫၠ တရားရံုးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

႐ိုဟငၢ္ာဆိုတဲ့အသံုးအႏႈႏ္းကုိ ်မႏၼာအစိုးရက လကၼခံသလို ဒီအသံုးအႏႈႏ္းကိုလၫ္း ၾကားနာၿပဲမြာ ်မႏၼာဘကၠ သံုးႏႈႏ္းၾသား်ခင္း မ႐ြိခဲ့ပါဘူး။


[Unicode Version]

Netherlands ႏိုင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕မွာေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ Netherlands ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီနဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႕ဆုံမယ့္ အစီအစဥ္ရွိထားေပမဲ့ အစီအစဥ္ ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြရွိတဲ့အတြက္ ဖ်က္လိုက္တယ္လို႔ Netherlands ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ကိုးကားကားၿပီး Netherlands သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူမ်ိဳးုတုံးသတ္ျဖတ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ICJ တရား႐ုံးမွာ Gambia ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားစြဲတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ Netherlands က လာတဲ့သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီေန႔မနက္ပိုင္းကေတာ့ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ သူတည္းခိုတဲ့ ဟိုတယ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတ့ြဆုံခဲ့ပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနပိုင္းကလည္း ဥေရာပေရာက္ျမန္မာတခ်ိဳ႕နဲ႔ ပထမ တႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝမ္းနည္းစရာ အေျခအေနနဲ႔ ႀကဳံေနရခ်ိန္မွာ ဝန္းရံေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ေမတၱာထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာသိန္းနဲ႔ခ်ီ Bangladesh ႏိုင္ငံဘက္ ထြက္သြားၾကရတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစြဲခံရတာပါ။

ဒီစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ တရားစြဲတဲ့ Gambia ႏိုင္ငံဘက္က ေထာက္ခံၾကဖို႔ Netherlands နဲ႔ Canada ႏိုင္ငံတို႔က တနလၤာေန႔ကပဲ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ The Hague တရား႐ုံးမွာ ၃ ရက္ၾကာ ၂ ဘက္ ေလွ်ာက္လဲမႈေတြကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔က အဆုံးသတ္သြားပါၿပီ။

ေနာက္ဆုံးေန႔ အျပန္အလွန္ၾကားနာပြဲမွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Gambia ဘက္က စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚမွာ ထူးထူးျခားျခား ထပ္ျငင္းဆိုခဲ့တာမရွိခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိ ICJ တရား႐ုံးမွာ လက္ခံၾကားနာမယ္ဆိုတဲ့ စာရင္းကေန ျမန္မာကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔နဲ႔၊ Gambia ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ၾကားျဖတ္အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ကိုပဲ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရား႐ုံးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အသုံးအႏႈန္းကို ျမန္မာအစိုးရက လက္မခံသလို ဒီအသုံးအႏႈန္းကိုလည္း ၾကားနာပြဲမွာ ျမန္မာဘက္က သုံးႏႈန္းသြားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

VOA Burmese
https://burmese.voanews.com

Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Last 7 days Pageviews

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ