ၿဗိတိႏ္ေျရးေကာကၸဲျ အာဏာရ ၾကႏၦာေဗးတစၸါတီ အႏုိင္ရShare/Bookmark

(Zawgyi/Unicode)

ၾကာသေပတးေန႔ကက္င္းပခဲ့တဲ့ ၿဗိတိႏၷိုင္ငံေအေၾထေၾထ႐ျးေကာၾကၸဲမြာ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ Boris Johnson ရဲ႕ Conservative ပါတီက ပါလီမႏၼြာ မဲအမ္ားစုနဲ႔ အႏိုင္ရၾသားပါတယ္။ ေအာကႅႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၆၅၀ မြာ Conservative ပါတီက ၃၆၀ ေက္ာၷဲ႔ ၈၀ ရာခိုငၷႈႏ္းေလာက္ အႏိုင္ရၾသားတာ်ဖစၸါတယ္။ ေအေၾထေၾထ႐ျးေကာၾကၸဲမြာ သမို္င္းဝင္အႏိုင္ရခဲ့တဲ့အၾတက္ မဲဆႏၵ႐ြင္ေၾတရဲ႕ ယံုၾကၫၼႈကို တံု႔်ပႏၲဲ့ေအနနဲ႔ EU ဥေရာပသမဂၢထဲေကန ၿဗိတိႏၷႈၾတၳက္ေရးကို မ်ဖေစၼနလုပ္ၾသားမယႅိဳ႕ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ Johnson ကအႏိုင္ရမိႏ္႔ျခႏ္းမြာ ေ်ပာၾကားၾသားပါတယ္။

“ၿဗိတိႏၷုၾတၳကၹဳိ႔ သတၼြတၳားတဲ့ ၂၀၂၀ ဇႏၷ၀ါရီ လ ၃၁ ရက္ေန႔မြာ ဘယႅိဳေအ်ခေအနမ္ဳိးမြာ မဆို မ်ဖေစၼန ႏုၾတၳကၷိုင္ေအာင္ လုပ္ၾသားမယ္” လို႔ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ Johnson ေက်ပာၾကားၾသားတာ်ဖစၸါတယ္။ အစိုးရသျစၹဲ႔ျခင့္ေပးဖုိ႔ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ Johnson ဟာ ဘုရငၼႀကီးကို ဒီေန႔မနကၠပဲ ၾသားေရာက္ေၾတ႔ဆံု ျခင့္ေတာင္းထားၿပီး်ဖစၸါတယ္။

EU ထဲက ၾထက္ေရး မၾထက္ေရးဆႏၵခံယူၿပဲလုပၼယႅိဳ႕ ေ်ပာၾကားမဲၾဆယၡဲ့တဲ့ အတိုက္အခံ Labour ပါတီက အခုေ႐ျးေကာၾကၸဲမြာ ေအတာ္ေလး႐ံႈးနိမ့္ခဲ့တာပါ။ Labour ပါတီေခါင္းေဆာင္ Jeremy Corbyn ကသူ႔ေအနနဲ႔ ေနာင္အနာဂတ္ ေ႐ျးေကာၾကၸဲေၾတအၾတက္ ပါတီကို သူဦးေဆာင္ေတာ့မြာ မဟုတၻဴးလို႔ ေ်ပာၾကားခဲ့ေပမဲ့၊ ခ္ကၡ္င္းေတာ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရာထူးေကန ဆင္းေပးမြာ မဟုတၻဴးလို႔ ေ်ပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ျးေကာၾကၸဲရလဒ္ေၾတကို ်ပႏႅၫ္သံုးသပ္ၿပီး ပါတီကို ဘယႅိဳေ႐ြ႕ဆက္ၾသားမလဲဆိုတာ ေၾဆးေျႏးေနစၪၠာလမြာေတာ့ သူဦးေဆာင္ေနဦးမြာ်ဖစၱယႅိဳ႕ ဒီေကန႔ ေ်ပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုေ႐ျးေကာၾကၸဲမြာ EU ထဲမြာဆက္ေနခ္ငၱဲ့ Scotland နယၠ Scotland အမ္ဳိးသားေရးပါတီ SNP ကလၫ္း အ်ပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ Scotland နယၠိဳ သီး်ခားၾလတႅပၱဲ့ ႏိုင္ငံတခုအ်ဖျစၡဲၾထက္ေရး ဆႏၵခံယူၿပဲ ဒုတိယအႀကိမႅဳပ္ေပးဖုိ႔ Scotland ်ပၫ္သဴေၾတက ်ပတ္်ပတ္သားသား်ပသခဲ့တာ်ဖစၱယႅိဳ႕ SNP ပါတီေခါင္းေဆာင္ Nicola Sturgeon ေက်ပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

.............................

ၿဗိတိန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အာဏာရ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ အႏိုင္ရ

(Zawgyi/Unicode)

ၾကာသပေတးေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Boris Johnson ရဲ႕ Conservative ပါတီက ပါလီမာန္မွာ မဲအမ်ားစုနဲ႔ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၆၅၀ မွာ Conservative ပါတီက ၃၆၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အႏိုင္ရသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သမိုင္းဝင္အႏိုင္ရခဲ့တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ EU ဥေရာပသမဂၢထဲကေန ၿဗိတိန္ႏႈတ္ထြက္ေရးကို မျဖစ္မေနလုပ္သြားမယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Johnson ကအႏိုင္ရမိန႔္ခြန္းမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

“ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ မဆို မျဖစ္မေန ႏုတ္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္” လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Johnson ကေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕ခြင့္ေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Johnson ဟာ ဘုရင္မႀကီးကို ဒီေန႔မနက္ကပဲ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခြင့္ေတာင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

EU ထဲက ထြက္ေရး မထြက္ေရးဆႏၵခံယူပြဲလုပ္မယ္လို႔ ေျပာၾကားမဲဆြယ္ခဲ့တဲ့ အတိုက္အခံ Labour ပါတီက အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အေတာ္ေလးရႈံးနိမ့္ခဲ့တာပါ။ Labour ပါတီေခါင္းေဆာင္ Jeremy Corbyn ကသူ႔အေနနဲ႔ ေနာင္အနာဂါတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ပါတီကို သူဦးေဆာင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေပမဲ့၊ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရာထူးကေန ဆင္းေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ပါတီကို ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္သြားမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလမွာေတာ့ သူဦးေဆာင္ေနဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ EU ထဲမွာဆက္ေနခ်င္တဲ့ Scotland နယ္က Scotland အမ်ိဳးသားေရးပါတီ SNP ကလည္း အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ Scotland နယ္ကို သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ခြဲထြက္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ေပးဖို႔ Scotland ျပည္သူေတြက ျပတ္ျပတ္သားသားျပသခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ SNP ပါတီေခါင္းေဆာင္ Nicola Sturgeon ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

VOA Burmese
https://burmese.voanews.com

Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Last 7 days Pageviews

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ