ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာကို သေဘာတူအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ေၾကညာစဥ္
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ သေဘာတူ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကို ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဆႏၵမဲေပးသူ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၅၉၈ မဲရွိၿပီး ေထာက္ခံသူ ၄၀၁ ဦးနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူ ၁၉၇ ဦးရွိခဲ့ပါတယ္။ ၾကားေနမဲေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူ အမ်ားစုကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း” ေပၚေပါက္ေရး ဒုတိယပိုင္း တာဝန္ကို ၄၅ ဦးေကာ္မတီက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္ကလည္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အေပၚမွာေတာ့ မွတ္ခ်က္ျပဳလိုတာ မရွိဘူးလို႔ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ ကေျပာပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာမွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္တဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾကတာပါ။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က ဖြဲ႔စည္းပံုုျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း " အၿပီးသတ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ညိွႏိႈင္းရမွာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတဲ့အတြက္ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအေပၚ အေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစုိးရေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူေတြကုိ ဖိတ္မလဲဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ညိွႏိႈင္းရဦးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္တဲ့၊ ျပင္ပက ပါဝင္သင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ရယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

NLD ပါတီက ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အခန္းကလြဲလို႔ က်န္တဲ့က႑အားလံုးမွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အခ်က္ေပါင္း ၁၁၄ ခ်က္ တင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ပါ၀င္မႈေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အဆင့္ ၃ ဆင့္နဲ႔ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုးရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ပုဒ္မ ၂၀ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ NLD ပါတီက အဆိုျပဳထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိရမယ္လို႔ လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မ ၃၃၈ နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမယ္ ဆိုသည့္ ပုဒ္မ ၃၃၉ ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ဖို႔ NLD က အဆိုျပဳထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အဓိက အခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မဲမပါဘဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ရဖို႔ အခ်က္လည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃၆ က ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္လိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ဖို႔ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားပါတီတခ်ိဳ႕ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခန္းက႑ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ အစီရင္ခံစာမွာ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း" ေရးဆြဲဖို႔ ၄၅ ဦးေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္မယ့္အေပၚ သူ႔သေဘာထားကို ေျပာပါတယ္။

ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၄၅ ဦးေကာ္မတီဟာ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္ထားၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း"  ေရးဆြဲေရးမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ရွိ မရွိကို ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ေသးဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကုိ အၾကံျပဳခ်က္ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းတဲ့ ပါတီကေတာ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္  ၁၁၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းထားပါတယ္။  ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အခ်က္ေပါင္း ၈၅၀ ေက်ာ္၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက အခ်က္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက အခ်က္ ၄၆၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတြင္း ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းတဲ့အခါ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ၄၅ ဦး ေကာ္မတီမွာပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္သစ္က မေန႔က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာထားပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.rfa.org

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ