ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပး ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားေပးအပ္


ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၉

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ယေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကား ၿပီး ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္း၀င္းတို႕ႏွင့္အတူ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မေတာ္ အထူး ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာရာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတို႔ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သာေပါင္းၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ကညင္ေခ်ာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဓမၼဗိမာန္၌ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အလွဴပစၥည္းမ်ားကို ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအားလံုး မွ်မွ်တတရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း စာရင္းဇယားမ်ား မွန္ကန္တိက်စြာ ျပဳစု တင္ျပသြားရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သူမ်ား လက္၀ယ္သို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္ မွာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္သည္။


ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔မွ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။

ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႕က တင္ျပၾကရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕ အမ်ဳိးသားခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကား၍ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးတို႔က ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္ၾကသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးသည္။

ထိုမွတဆင့္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမဳိ႕နယ္ အင္းရဲကၽြန္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ အင္းရဲကၽြန္းပိုးကရင္ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ ခန္းမေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရေဘးသင့္ ျပည္သူ မ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္း၊ ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကိုေပးအပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။

ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္ မဟာေဗာဓိဓမၼာ႐ံု ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၌ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဒါးကၿမဳိ႕အနီး ရန္ကုန္-ပုသိမ္ ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၀/၁ မွ ၃၂/၄ အၾကား ေရေက်ာ္ပ်က္စီးမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေရေဘးႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လမ္းျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ထံေပးအပ္သည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမဳိ႕ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုအားေပးစကားေျပာၾကားကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လလယ္ခန္႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ၿမိဳ႕နယ္ရွိအိမ္ေထာင္စု ၁၂၃၆၄၃ စုမွ လူဦးေရ ၅၀၄၄၇၁ ဦး ေရေဘးသင့္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၃၆၂ ခုဖြင့္လွစ္၍ ေနရာခ်ထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆန္အိတ္ ၄၆၃၀ ႏွင့္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၄၀၅ သိန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္အထိေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၄၅၉ သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိအေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ေငြက်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ တို႔ကို လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးခရီးစဥ္အတြင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာေပါင္း ၿမဳိ႕နယ္၊ ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမဳိ႕နယ္၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တို႔ အတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးေသတၱာႏွင့္ ေရသန္႔ေဆးျပားမ်ားကို လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္။

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား