မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးရမိ


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၉

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကြင္းဆက္ တရားခံမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ မင္းနိုင္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ကာ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ပို႔ေဆာင္ခိုင္းသူ ေမာင္ေမာင္(ခ) HJ Yassin မွာ LEXUS ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမွတ္ YGN 5L 8088 ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ စုံစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ပို႔ေဆာင္ခဲ့သူ ေမာင္ေမာင္(ခ) HJ Yassin အား ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ (၁၆)မိုင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၎၏အစစ္ခံခ်က္အရ မေလးရွားတြင္ ေတြ႕ဆုံသိကၽြမ္းခဲ့သည့္ ခ်င္က်ားမူ(ခ) မက်ားေဝ(ခ) ႏွင္းဦးလြင္(ဖမ္းမမိေသး) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေနသူထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္း အဆင့္ဆင့္ေသာ သယ္ေဆာင္သူမ်ားျဖင့္ ကားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုအသုံးျပဳကာ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းနိုင္ ပိုင္ Nice Guy ေသာက္ေရသန္႔ စက္႐ုံသို႔ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎စက္႐ုံမွတစ္ဆင့္ ဟူစိန္(ခ) မိုဟာမက္ဟူစိန္ (ဖမ္းမမိေသး)မွ ၎၏ Bongo Box ယာဥ္ျဖင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းရွိ ေမာင္ေမာင္၏ ဂိုေဒါင္သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မွတဆင့္ မင္းနိုင္၏ Nice Guy Clerance Service Agency မွ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ကြန္တိန္နာအတြင္း ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာကာ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိကာ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၿပီး စတိုးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူ ေဇယ်ာဟိန္း (ေမာင္ေမာင္(ခ) HJ Yassin ၏ ေယာက္ဖ)မွ အဆင့္ဆင့္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ လက္ခံရယူထိန္းသိမ္းၿပီး ၎မွတဆင့္ ခ်င္က်ားမူ (ခ)မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ ၏ခင္ပြန္း အကိုႀကီး(ခ) ကတုံး (စိစစ္ဆဲ၊ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သူ)ထံသို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔ရေၾကာင္း၊ အကိုႀကီး (ခ) ကတုံးသည္ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ေဇယ်ာဟိန္းအား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္း တိုးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ အမႈစစ္အဖြဲ႕က ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေဇယ်ာဟိန္း တို႔ႏွစ္ဦးကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ ထားဝယ္ႀကီး (ခ) ေအာင္လြင္ အား မေလးရွား၌ ေတြ႕ဆုံသိကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ ခ်င္က်ားမူ(ခ) မက်ားေဝ(ခ) ႏွင္းဦးလြင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ဇြန္လ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ထား၀ယ္ႀကီး (ခ) ေအာင္လြင္ကို မလႊဲေတာင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၎၏ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္မွ ICE (၁၀) ဂရမ္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထား၀ယ္ႀကီး(ခ)ေအာင္လြင္ ၏ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေမာင္ေမာင္ (ခ) HJ Yassin ၊ ေဇယ်ာဟိန္း၊ ခ်င္းက်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ႏွင့္ ၎၏ခင္ပြန္း အကိုႀကီး (ခ) ကတုံးတို႔ ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မင္းနိုင္၏အကူအညီျဖင့္ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ ယခင္က မေလးရွားနိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။
တရားခံမ်ား၏ အစစ္ခံေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ရာမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အဦ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စိစစ္ခဲ့ရာ ေမာင္ေမာင္(ခ) HJ Yassin (ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ ထား၀ယ္ႀကီး (ခ) ေအာင္လြင္ (ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ေဇယ်ာဟိန္း (ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္း က်ပ္သိန္း ေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္၊ မင္းနိုင္(ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးရာခန္႔၊ ခ်င္က်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ)ႏွင္းဦးလြင္(တိမ္းေရွာင္) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ ဟူစိန္(ခ) မိုဟာမက္ဟူစိန္ (တိမ္းေရွာင္) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ တို႔အား ကနဦးစိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ ထိန္းသိမ္းကာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ တရားခံေျပး ခ်င္က်ားမူ (ခ)မက်ားေဝ(ခ) ႏွင္းဦးလြင္၊ (၄၅)ႏွစ္ခန္႔၊ (ဖ) ဦးစိုင္းေမာင္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၃/တကန(နိုင္)၁၂၈၈၆၆၊ အမွတ္ ၁/၆(၅၆)၊ ဘုရားျဖဴလမ္း၊ နယ္ေျမ(၁)၊ ပန္းတင္လမ္းခြဲ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ အမွတ္ (၂/၂၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မယ္ေခါင္ရပ္ကြက္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေနသူႏွင့္ ဟူစိန္(ခ)မိုဟာမက္ဟူစိန္၊ (၄၄)ႏွစ္ခန္႔၊ (ဖ)ဦးဂိုလာမာမက္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၀/မလန(နိုင္) ၁၅၀၈၁၂၊ အမွတ္ ၈၁/F ၊ ပထမထပ္၊ ၅၅ လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူတို႔အား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္းအသီးသီးသို႔ သတင္းေပးပို႔နိုင္ပါေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္
https://www.facebook.com/yezarnimedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား