မေကြးတိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပဲ့ေထာင္မ်ား ျပန္ေပးၿပီ


ယခင္အစိုးရလက္ထက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသို႔လွဴဒါန္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပဲ့ေထာင္မ်ားအား ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။


ယခင္အစုိးရလက္ထက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမွ ေငြက်ပ္ (၁.၇)ဘီလီယံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၄)စီး၊ ဘက္ဟိုး (၁) စီး၊ ပဲ႔ေထာင္ေရယာဥ္(၂)စီးတို႔အားႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုအား လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး “ေရႊသုခ” အေသးစားလုပ္ငန္းသို႔ ေငြက်ပ္(၁.၅၇)ဘီလီယံေက်ာ္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ႔သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက လက္ရိွတြင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ႏွင္႔ “ေရႊသုခ” အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥကၠဌ ဦးၾကည္ထြန္းအား လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ယခင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရလက္ထက္ ေရနံလက္ယက္တြင္းတိမ္လုပ္ငန္းမွရရိွသည့္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြအနက္ က်ပ္ (၇.၄၅၉)ဘီလီယံစာရင္းေပ်ာက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရိွမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ဧၿပီ လ (၈)ရက္ေန႔က ညႊန္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း/ဓာတ္ပံု - ဖီးနစ္
Tachileik News Agency
http://www.tachileik.net
မေကြးတိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပဲ့ေထာင္မ်ား ျပန္ေပးၿပီ မေကြးတိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပဲ့ေထာင္မ်ား ျပန္ေပးၿပီ Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:44 Rating: 5
Powered by Blogger.