ပြဲလမ္းသဘင္ အေၾကာင္းျပၿပီး ေငြေၾကး မသမာမႈ ရွိခဲ့လွ်င္ စုံစမ္း စစ္ေဆး အေရးယူမည္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး ဒုတိယ အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမွ စီစဥ္သည့္ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား အေၾကာင္း ျပၿပီး မသမာသည့္ ေငြေပးေငြယူမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိပါက စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ယေန ့ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ ့နယ္၊ ခရိုင္ေတြမွာ ပြဲလမ္း သဘင္ေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး မသမာတဲ့ ေငြေပးေငြယူမႈေတြ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုရင္ ေပၚေပါက္မႈ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ဝန္ႀကီးဌာနက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရေတြနဲ ့ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး လိုအပ္တဲ့ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြနဲ ့ လိုအပ္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ေရႊဘို မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအဇင္လတ္၏ “ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ၁၂ လ ရာသီ ရိုးရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတို ့အတြက္ ေဒသရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ခြဲတမ္းခ် လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေဒသရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံၿပီး က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက သီးသန္ ့ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊဘို မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအဇင္လတ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ေဒါက္တာ ေအဇင္လတ္က အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစလိုသျဖင့္ အဆိုပါ ေမးခြန္းကို ေမးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီး “ဒီလို ပြဲေတြအတြက္ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ဆီက အလွဴေငြ ေကာက္ခံတာပဲ ျဖစ္ေစ ေဒသတြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးသမားေတြက အလွဴေငြေတြ ထည့္ဝင္တာပဲျဖစ္ေစ အဲဒီေငြေတြနဲ ့ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ အေတာ္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလည္း ျဖစ္ေစသလို အဂတိတရား မကင္းတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီး ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္သို ့ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ အလွဴေငြမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳဝၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေပၚ ပါဝင္ စြက္ဖက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္သည္ဟု သူမက ေထာက္ျပ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီး အဖြဲ ့တို႔က ျဖစ္ေစ ယင္းတို႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ျဖစ္ေစ ဦးစီး က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ား၊ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား၊ သရုပ္ေဖာ္ ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျခား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီး အဖြဲ႔တို ့က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

“ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ ့ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနေတြကို အဆိုပါ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသရွိ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားကို ခြဲတမ္းခ် အလွဴခံျခင္း၊ ေဒသခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္းတို ့အား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳမထားေၾကာင္းနဲ႔ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမြ ့ေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ ့က စီမံ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ေျပာခဲ့သည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား