ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း အခ်ဳိ႕ ပိတ္ခဲ့ ရၿပီး အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိ႕ ေရလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း


ကံမ ၾသဂုတ္ ၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ခ႐ိုင္၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္း တေလွ်ာက္ေျမနိမ့္ ပိုင္း ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားရိွ အနိမ့္ပိုင္း ေနရာမ်ား တြင္ ေရလြမ္း မိုးမႈ မ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။


အဆိုပါေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဘးအႏ ၱရာယ္ မျဖစ္ ေစေရး အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္း ေခတၱ ပိတ္ခဲ့ရၿပီး ေရလႊမ္းမိုး သည့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု အခ်ိဳ႕ရိွ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ကၽြဲ၊ႏြား တိရစာၦန္မ်ားအား ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေရလြတ္ သည့္ ေနရာ မ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား က ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာ ခ်ထား ေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ေက်ာ္ေဇယ်၀င္း(ကံမ)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း အခ်ဳိ႕ ပိတ္ခဲ့ ရၿပီး အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိ႕ ေရလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း  ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း အခ်ဳိ႕ ပိတ္ခဲ့ ရၿပီး အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိ႕ ေရလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 16:31 Rating: 5
Powered by Blogger.