ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိး စီးပြား ထိခိုက္ ႏုိင္သည့္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ မျပင္သင့္ ေၾကာင္း NLD အမတ္မ်ား ေဆြးေႏြးShare/Bookmark
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈

ႏိုင္ငံအတြင္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္မိမိပါတီ ေနရာရေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ PR စနစ္ တင္သြင္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းမွာ ျပည္သူ နားမလည္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္း လာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ရွစ္ခု အေပၚ ေဆြးေႏြး ၾကရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

““၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ ၂၅ (တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း)နဲ႔ ေပါင္းရင္ မဲအမ်ားစု ျဖစ္တယ္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသြားတာ သိလိုက္ရပါတယ္။ ဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ကို မဖန္တီးေစခ်င္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ခုမွာ တာ၀န္ ယူခြင့္ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ မိမိႏွင့္ မိမိပါတီ ေနရာရဖုိ႔ထက္ ႏုိင္ငံအက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အနာဂတ္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ ေနထိုင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိကာစ ႀကိဳးစားေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မွာ ႏုိင္သူအကုန္ယူ FPTP စနစ္ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း”” အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာေရး သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးသင့္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ ရွစ္မ်ဳိး တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္ ကာ ေကာ္္မရွင္အေနျဖင့္ စနစ္ကို ေလ့လာရန္အတြက္သာ တာ၀န္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာျခင္းမွာ လြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္းလည္း NLD လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳမင္းသိန္းကလည္း ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

““ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုကို ေကာ္မရွင္က ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ တင္ျပလာတဲ့အေပၚမွာ ေကာ္မရွင္အေပၚ၊ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ အခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ဟာစနစ္နဲ႔ ဒီဇိုင္းကိုေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ဘူူးလုိ႔ ယူဆပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ထံ လႊဲအပ္လိုက္သည့္ အာဏာမ်ာ စနစ္ကို ေလ့လာဖို႔ပဲ ျဖစ္ကာ ယခုအခါ စနစ္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းအား ေရာေထြး တင္ျပလာသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးသည့္ ေနရာ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖန္႔ေ၀ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ စလိုက္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈမ်ားမွာ ညီညြတ္မႈ မရွိဘူး ျဖစ္ေနေၾကာင္း”” ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ““ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညြႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (တပ္မေတာ္သား ကိုုယ္စားလွယ္) တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ သြားႏုိင္မယ့္ အေျခအေနက်မွပဲ PR စနစ္ကို စဥ္းစား သင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေထာက္ျပခ်က္ေတြက တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ကို ခြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ အထူးဂ႐ုစိုက္ ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီး ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား မ်ားအၾကား ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မသင့္ပါ”” ဟုလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ပုပၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းလာသည့္ စနစ္ရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ မဲမ်ားသူ အႏုိင္ယူ FPTP စနစ္၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳ PR စနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္ ႏွစ္ခုေပါင္းထားသည့္ MMP စနစ္ သံုးမ်ဳိးသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ားျဖစ္ကာ က်န္ရွိသည့္ စနစ္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပံုစံသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္္လက္၍ MMP စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ပါတီတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိပါက FPTP စနစ္ျဖင့္ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း၊ မဲရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ မေက်ာ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရသည့္မဲမ်ားမွာ ပါတီမဲအျဖစ္ေျပာင္းကာ အခ်ဳိးက် PR ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ရန္ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ႐ႈံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား မဲဆႏၵနယ္မွ ရရွိသည့္ မဲမ်ားအားတစ္ ေနရာတြင္ စုေပါင္း၍ ျပန္ခြဲေ၀ေပးလုိက္မည္ ဆုိပါက ႐ႈံးခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေနာက္ေဖး ေပါက္မွ ၀င္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေနရာယူႏုိင္မယ့္ အေနအထားမ်ဳိး ယူဆရပါေၾကာင္း”” လည္း ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

MH-0025

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald
Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ