သတၱဳတြင္း ဥပေဒသစ္အရ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ခံစားခြင့္ပုိရမည္


  အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲ ထားသည့္ သတၱဳတြင္း ဥပေဒကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး သတၱဳတြင္း ဥပေဒသစ္အရ
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ ပုိမုိရရွိမည္ဟု
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိသတၱဳတြင္း ဥပေဒအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက်ဳိးခံစားခြင့္
ခြဲေ၀ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္က ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ဥပေဒသစ္အရ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္က ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအက်ဳိးခံစားခြင့္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတ ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒
ဦးေန၀င္းထြန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားသည္။

"အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီးသြားၿပီ။ သယံဇာတကို အလႊာေပါင္းစုံက လူေတြ
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေအာင္ ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ လူသယံဇာတနဲ႔ ပစၥည္းသယံဇာတကို
ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ဥပေဒဆုိပါေတာ့။ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသြားရင္ သတၱဳလုပ္ငန္းက တုိင္းျပည္ရဲ႕
ပင္မစီးပြားေရးျဖစ္လာမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သတၱဳမ်ဳိးစုံ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒသစ္အရ သတၱဳတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကာလ
ကုိလည္း အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁၀ ႏွစ္၊ အလတ္စား ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အႀကီးစား
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ တုိးျမႇင့္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

"အရင္တုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြပဲ
ရွိခဲ့တာ။ အခုက်ေတာ့ တျခားကမၻာ့ ႏိုင္ငံေတြကလည္း စိတ္၀င္စားလာၾကတယ္။ သူတုိ႔က
မခိုင္မာရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ ဥပမာ - လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥလုိမ်ဳိးေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒက မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ရတဲ့ သေဘာပါပဲ" ဟု သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ရန္ ဩစေၾတးလ်၊
အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အျခားကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားက လာေရာက္စုံစမ္းေမးျမန္းေနမႈမ်ားလည္း
ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္သတၱဳတြင္း ဥပေဒကို အသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ကတည္းက စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီက
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ စတင္တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာမွာ အဓိက ၾကန္႔ၾကာေနရတာကေတာ့ ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ ေလ့လာမႈ
အားနည္းတာေၾကာင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေျခာက္လအတြင္း
ဥပေဒကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္"ဟု ပတၱျမားနဂါး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္လည္း
ျဖစ္သူ ဦးေန၀င္းထြန္း က ေျပာသည္။

"သတၱဳတြင္းဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
အဓိကျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ လက္လုပ္လက္စားနဲ႔ အေသးစား
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္တဲ့သူေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးဖုိ႔၊ ေနာက္ၿပီး အစုိးရ
အေနနဲ႔လည္း ထုိက္သင့္အခြန္တုိးရဖုိ႔ပါ ပဲ" ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ
အဖြဲ႕အ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ သတၱဳသယံဇာတ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျပည္ပကုမၸဏီ
၁၂ ခုအနက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွစ္ခု၊ ဗီယက္နမ္တစ္ခုႏွင့္ ထုိင္းကုမၸဏီ တစ္ခုတုိ႔သည္ ထုတ္လုပ္ေရး
အဆင့္ရွိ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အႀကီးစားႏွင့္
အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ခြင့္ျပဳမိန္႔ ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ ခ်ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

  လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္၌ ေဒသခံတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ