ေရႊပါရမီေဖာင္ေဒးရွင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရေသာ္လည္း ေက်ာင္းလခေပးရန္ စရိတ္မျပည့္မီ၍ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ တကၠသိုလ္မွ ႏုတ္ထြက္


ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ မႈရရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းလချပည့္မီ စြာမသြင္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရႊပါရမီပညာေရး ေဖာင္ ေဒးရွင္း၏ ဦးေဆာင္နာယက ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက ကမိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ေသာင္းဂဏန္းမွ်သာေထာက္ပံ့ေပး ႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ကုန္က်ေနသည္က သိန္းဂဏန္းမကရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား လစဥ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းရန္အခက္အခဲ မ်ားရွိဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေငြေၾကးထပ္မံေထာက္ပံ့ရန္ မတတ္ႏုိင္သည့္မိသားစုမ်ား မွ ေက်ာင္း သားမ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးရေသာ္ လည္း ေက်ာင္းထြက္လုိက္ ရျခင္းမ်ား ရွိ လာသည္ကို စံုစမ္းေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဆရာေတာ္အရွင္ ဆႏၵာဓိကက ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ျပဳလုပ္ သည့္ ေရႊပါရမီပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနား ၌ မိန္႔ၾကားသည္။

ယင္းအတြက္ အမွန္တကယ္မေျပ လည္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္အပါအဝင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္ေျပာ၍ အျခားေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ၏ အကူအညီအား ထပ္မံရယူႏုိင္သည္ ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ပိုလွ်ံလုိ၍ျဖစ္ေစ၊ အျခား ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလုိ ၍ ျဖစ္ ေစ၊ ထပ္မံပညာသင္ဆုေတာင္းခံျခင္းမ်ဳိးမျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ပါ က ေစတနာျဖင့္ေပးအပ္သည့္ အလွဴရွင္ မ်ား၏ ေစတနာ အဆိပ္သင့္တတ္သည္ ဟု ဆရာေတာ္မွသတိေပးသည္။

ေရႊပါရမီပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ကိုဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ သက္ ေတာ္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။

ပညာသင္ဆုမ်ားကို သက္ဆုိင္ ရာတကၠသိုလ္အလုိက္ခြဲျခား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ တစ္လက်ပ္ရွစ္ေသာင္း၊ နည္း ပညာတကၠသိုလ္ အတြက္ တစ္လက်ပ္ ခုနစ္ေသာင္း၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္အတြက္ တစ္လက်ပ္ငါးေသာင္းႏွင့္ ပညာေရး တကၠသိုလ္အတြက္ တစ္လ က်ပ္ေလး ေသာင္း ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ပညာသင္ ဆုမ်ားကိုမူ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးရွိေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားေဆး တကၠသိုလ္၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ နည္း ပညာတကၠသိုလ္၊ ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၁၉၃ဦးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ပညာေရးေဖာင္ေဒး ရွင္း၏ ပထမဦးဆံုးတည္ေထာင္သည့္္ ႏွစ္ တြင္ ေက်ာင္းသား ၂ဝ၇ ဦးကို ေရြး ခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ပညာသင္ဆုမ်ား ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားအား အေျချပဳေရြး ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္ရွင္ ဦးရွိန္ဝင္း က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ခန္းမ တြင္ ေရႊပါရမီပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပညာသင္ ဆုခ်ီး ျမႇင့္ျခင္းအခမ္း အနားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မ်ား အတြက္အလွဴေငြက်ပ္သိန္းတစ္ေထာင့္ခုနစ္ရာ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတလင္း
Popular Myanmar News Journal


ေရႊပါရမီေဖာင္ေဒးရွင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရေသာ္လည္း ေက်ာင္းလခေပးရန္ စရိတ္မျပည့္မီ၍ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ တကၠသိုလ္မွ ႏုတ္ထြက္ ေရႊပါရမီေဖာင္ေဒးရွင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရေသာ္လည္း ေက်ာင္းလခေပးရန္ စရိတ္မျပည့္မီ၍ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ တကၠသိုလ္မွ ႏုတ္ထြက္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 12:20 Rating: 5
Powered by Blogger.