ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသက္လြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အေပၚ အဆမတန္ ေငြေကာက္ခံေန (ေပးစာ)

က်ေနာ္သည္ မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီး သရက္ခရိုင္ အထက္ မင္းလွျမိဳ ့မွ ေဒသခံ
ဦးစိန္၀င္း  ျဖစ္္ပါသည္။ က်ေနာ္၏ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၈/ မလန ( ႏိုင္)
၀၁၄၆၇၉ ျဖစ္ၿပီး မင္းလွျမိဳ ့အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္ပါသည္။

ယခုက်ေနာ္တို ့ၿမိဳ ့တြင္ ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသက္လြင္သည္ ေဒသခံ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအေပၚ
၄င္း၏စီးပြါးေရးတစ္ခု အေနျဖင့္ေငြမ်ား အဆမတန္ေကာက္ခံေနပါသည္။

က်ေနာ္တို ့ဆီဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တလလ်ွင္ ၄င္းအားက်ပ္သိန္း(၂၀) ေပးရပါသည္။ မေပးလွ်င္မင္းတို့ဆိုင္ေတြပိတ္ရမည္ဟုဆိုပါ့သည္။ က်ေနာ္တို ့့လည္းတတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသက္လြင္သည္ ၄င္းကိုယ္တိုင္လည္း အထက္မင္းလွေရနံေျမမွ ဆီမ်ားကိုခိုးထုတ္ခြင္ ့ရေစေသာ
ပါမစ္လက္မွတ္မ်ားျပဳလုပ္ကာ ပါမစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ ငါးေသာင္းက်ပ္ႏွဳန္းျဖင္လစဥ္ဆီခုိးပါမစ္ ေစာင္ေရ (၁၀၀)ခန္ ့ကိုျပဳလုပ္ၿပီးစီးပါြးရွာေနပါသည္။

ထို ့အျပင္ ၄င္းသည္ ၈င/၈၀၅၀ ဆီေဘာက္ဆာကားျဖင့္ေရနံစိမ္းမ်ားခိုးထုတ္ကာ မံုရြာၿမိဳ ့သို ့ပို ့ေဆာင္ေနပါသည္။ ငါက ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးကြ မင္းတို ့့တုိင္ခ်င္ရာတိုင္လို ့ရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင္အဆင္မေျပတိုင္းေျပာေလ့ရွိပါသည္။
 ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳဴးဦးသက္လြင္သည္၄င္းကိုယ္တိုင္တရားမ၀င္ေလ ာင္စာဆီမ်ားကို
 ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနၿပီးသမာအာဇီ၀နည္းျဖင္ ့စီးပြါးရွာကာတ၀မ္းတခါးေျပလည္
 ေအာင္ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ အတင္းအၾကပ္ေငြေၾကးေတာင္းခံမွဴမ်ားကို သစ္ထူးလြင္ မွတဆင့္ အထက္လူၾကီးမ်ားသိရွိေစရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသက္လြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အေပၚ အဆမတန္ ေငြေကာက္ခံေန (ေပးစာ) ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသက္လြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အေပၚ အဆမတန္ ေငြေကာက္ခံေန (ေပးစာ) Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 04:59 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.