ျပည္သူ လူထုထံမွ ေငြေၾကး လိမ္လည္ ေကာက္ခံ ေနေသာ ေကာင္းမြန္ကုမၸဏီ

မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ (ယခင္ တ.ယ.က ဥကၠဌေဟာင္း)
အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ထားေသာ ေကာင္းမြန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသည္
ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕နွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ မွ မေကြးသို႔သြားေသာလမ္းတြင္
မေကြးျမိဳ႕သို႕ မေရာက္မွီ  (၇)မိုင္ ခန္႔အကြာတြင္ လမ္းအသံုးျပဳခ
ေကာက္ခံေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆုိင္ကယ္ (၁)စီးလွ်င္ (၁၀၀)က်ပ္နႈန္းျဖင့္
ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ားကို ေတာင္းခံလ်က္ရိွပါသည္။

မေကြးျမိဳ႕သို႔မေရာက္မွီ ၇မိုင္၅ဖာလံုတြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မေကြး)
ကံျပားေက်းရြာ (အေရွ႕ရြာ /အေနာက္ရြာ)၊ ၅မိုင္၆ဖာလံုတြင္ကံလွရြာ၊
၄မိုင္၃ဖာလံုတြင္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ၊ စသည့္ ျဖင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္
ေက်းရြာမ်ားစြာရွိပါသည္ ။

ကံျပားအေရွ႕ေက်းရြာ နွင့္ ကံလွေက်းရြာ နွစ္ရြာ
ၾကားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ
ေဆးတကၠသိုလ္(မေကြး)နွင့္ သင္ၾကားေရးေဆးရံုႀကီး(မေကြး)
တို႔တည္ရွိပါသည္။ေကာင္းမြန္ကုမၸဏီ၏ လမ္းအသံုးျပဳခနွင့္
ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေသာ စခန္းမွာ သင္ၾကားေရးေဆးရံုၾကီး မေရာက္မီ
(၁)ဖာလံုခန္႕အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္.။

လမ္းအသံုးျပဳခနွင့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေသာ စခန္းအျပင္ဘက္တြက္ရွိေသာ
ကံျပားေက်းရြာ(အေရွ႕)၊ကံျပားေက်းရြာ(အေနာက္)၊ ကံသာၾကီးေက်းရြာ၊ ကံသာေလး
ေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္ရြာ၊ က်စ္ဆံုေမႊးေက်းရြာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ
ရြာသူ/ရြာသားမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ကိစၥအေၾကာင္းၾကီးငယ္ ရွိလွ်င္
မေကြးၿမိဳ႕တြင္းတြင္ရွိေသာ ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး(မေကြး) သို႔ မသြားေရာက္ဘဲ
ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေသာ သင္ၾကားေရးေဆးရံုၾကီး(မေကြး) သို႔သာ အားကိုးတၾကီး
သြားေရာက္ကုသ ၾကရပါသည္။

 မေကြးၿမိဳ႕ ထဲသို႔ မသြားပဲ ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ရွိေသာ
သင္ၾကားေရးေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ကုမၸဏီမွ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဟု
အမည္တပ္ၿပီး  ဆိုင္ကယ္(၁)စီးလွ်င္ (၁၀၀) က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသည္ကို
ေပးေဆာင္ေနၾကရပါသည္။

       ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းေက်းရြာမ်ား ျဖစ္သည့္ ကံလွ ေက်းရြာ ဒဟတ္ကံေက်းရြာ
မ်ားသို႔ ေဒသတြင္းကိစၥမ်ားျဖင့္သြားေရာက္ရာတြင္လည္း  သြားေရာက္ရာတြင္လည္း
ျမိဳ႕၀င္ေၾကးအျဖစ္ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။

ကံျပားေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို႕သြားေရာက္ ၾကရာတြင္လည္း ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သြားေရာက္ပါက
ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းကို ခံၾကရပါသည္။

       ထိုသို႔ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ မသြားေသာ ဆိုင္ကယ္ မ်ားကို ၿမိဳ႕အျပင္(၇မိုင္)
ခန္႕ မွ တေန႕လွ်င္ပ်မ္းမွ် ဆိုင္ကယ္အစီးေရ (၈၀၀) မွ (၁၀၀၀) ခန္႕ကို
ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးဟု အမည္တပ္ၿပီး  အမ်ားျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြကို
လိမ္လည္ေကာက္ခံေနျခင္းကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေသာ အၾကီးအကဲ
မ်ားသိရွိေစရန္နွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ သစ္ထူးလြင္မွ တဆင့္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။

ျပည္သူ လူထုထံမွ ေငြေၾကး လိမ္လည္ ေကာက္ခံ ေနေသာ ေကာင္းမြန္ကုမၸဏီ ျပည္သူ လူထုထံမွ ေငြေၾကး လိမ္လည္ ေကာက္ခံ ေနေသာ ေကာင္းမြန္ကုမၸဏီ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 05:06 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.