တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ကာ တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ မႈရွိShare/Bookmark
7301
ဓါတ္ပုံ (Eleven Media Group)

တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ကာ တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ မႈရွိခဲ့ၿပီး  အေရးယူမႈေလ်ာ့ရဲျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန၊ အဂတိလိုက္စားကာ တရားသျဖင့္ မစီရင္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူျခင္းထက္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဥပေဒအရအျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေျပာၾကား
သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ ျပည္သူလူထုက တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ မွန္ကန္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရာထူးအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ခံရသူ ႏွစ္ဦး၊ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း ခံရသူတစ္ဦးႏွင့္ သတိေပးျခင္းခံရသူ ၄၀ဦး အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ တရားသူႀကီးေပါင္း ၅၇ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္တြင္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ တရားစီရင္မႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ကာ တရားစီရင္မႈမ်ားအေပၚ တိုင္ၾကားမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား မရွိေသးျခင္း၊ အေရးယူမႈအပိုင္း ၌ အားနည္ေနျခင္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကို တင္သြင္းခဲ့သည့္ “တရားေရးမ႑ိဳင္ ေျဖာင့္မတ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေထာက္မေပးေရး အဆို”ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညြန္႔က “ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူရဦးေအာင္ကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆို ကို ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပပါမယ္။ ဒီအဆိုကို ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ခံတင္ျပ ရသလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တရားေရးမ႑ိဳင္ဟာ အင္မတန္မွယိမ္းယိုင္ေနၿပီဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ခ်က္ေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဒီေန႔ျပည္သူကေန ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနေတြကို ေပးပို႔တဲ့တင္ျပ စာေတြကို နားေထာင္လိုက္ရင္ ဒီရက္ပိုင္းေလးမွာပဲ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒ၀န္ထမ္း၊ တျခားၿမိဳ႕နယ္က တရားသူႀကီးေတြ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ တရား မစီရင္တဲ့ ဥပေဒလိုင္စင္ရၿပီး အလြဲသုံးစားလုပ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆို တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေမးခြန္းက ၾကယ္ပြင့္ျပပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို ျပန္လာေတာ့ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းဆိုေပမယ့္ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္လို႔ ပါလာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္လို႔ ပါတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ကိုးကားခြင့္ ရွိ၊ မရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ သက္ဆိုင္ သူမ်ားကို ေမးျမန္းပါရေစ။ ဥကၠ႒ ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားေပးပါလို႔ တင္ျပပါတယ္။ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာၾကားသည္)။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ာ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ျပန္ၾကားစာအရ သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးေတာ့ ၃၃ /၂၀၁၁မွာ ျပည္သူလူထုက တရားစီရင္ေရးအေပၚမွာ တိုင္ၾကားခဲ့တာ ၇၇ မႈရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၇၇ မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူမႈကေတာ့ ၁၀ ေယာက္ကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးကို ရာထူးအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ရွိပါတယ္။ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း ခံရသူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သတိေပးျခင္းခံရသူ ၄၀ ဦး ရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ တရားသူႀကီး ၅၇ ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တိုင္ၾကားခ်က္ဟာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး မွန္ကန္တယ္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပန္စာအရ ေဖာ္ျပေနပါ တယ္။ ျပည္သူလူထု နယ္ပယ္မွာတင္ မကပါဘူး။ မၾကာခင္က လန္ဒန္ကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါး႐ုံတင္မကဘဲ ယခုႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသစ္ အရ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္း ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အဆိုးဆုံးစာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနတာကို မလိုလားအပ္ဆုံး အေျခအေနနဲ႔ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ရပါေတာ့မယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက “ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ တရားေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း စိတ္၀င္စားေနသလို ျပင္ပႏိုင္ငံ မ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားေနတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္လို႔သာ ဖြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ပိုေပးမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္မက ေဆြးေႏြးမယ့္သူမ်ား လည္း ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေနရာမွာ ဦးသိန္းညြန္႔က ဥကၠ႒ကို ေမးခြန္းေမးပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းကို ျပန္ေျဖတဲ့အခါမွာ စာ နဲ႔ေျဖတယ္။ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဥကၠ႒ႀကီး ဒါကိုေျဖၾကားေပးပါ။ ရွင္းလင္းေပးပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္က ေဆြးေႏြးပါလို႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဦးသိန္းညြန္႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္လို႔ ေဖာ္ျပရတဲ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ သေဘာ ေပါက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေရးယူခဲ့တာ အမႈေပါင္း ဘယ္ေလာက္၊ လူေပါင္း ဘယ္ေလာက္၊ ပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ဒီလိုေဖာ္ ျပထားတာေတြ႔ရမယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ့္အထင္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမယ္ (သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးမယ္ဆိုရင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ခုနကဲ့သို႔ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတာေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုထုတ္ျပန္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးနဲ႔ တျခားတရားသူႀကီးမ်ားမွာ သိကၡာေတြ က်သြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားအရ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ဆိုတာ ဌာန အတြင္းမွာ (သို႔မဟုတ္) သူ႔ပတ္၀န္း က်င္အတြက္ပဲ ဒီလိုျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ တကယ္တန္း က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္  ဒီကိစၥမ်ဳိးမွာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္တရားသူႀကီး၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘာကိစၥအတြက္ တရားသျဖင့္ မစီရင္လို႔ (သို႔မဟုတ္) အဂတိလိုက္စားလို႔ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ တာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုအေရးယူ လိုက္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ အေပၚမွာ ျပည္သူေတြအျမင္ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းညြန္႔ ဆက္ေဆြးေႏြးပါလို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာမွ အခုလိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္က စီမံလိုက္တာက စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းအားျဖင့္ အျပစ္ေပးတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္မွ်တလို႔ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ တရားစီရင္လိုက္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူလည္းသိ၊ သက္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားလည္း သိ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း သိ သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းမြန္ တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ခရီးမွာ စီမံခန္႔ ခြဲေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူျခင္းထက္ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းဟာ ဒီေန႔သြားတဲ့စနစ္နဲ႔ပိုၿပီး ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္သုံးသပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚနန္း၀ါႏုက “ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၇ မွာ တရားသူႀကီး မ်ားရဲ႕တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူမႈ မျပဳႏိုင္ရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီကင္းလြတ္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သေဘာ႐ိုးလို႔ တြင္က်ယ္စြာသုံးၿပီး မ႐ိုးမေျဖာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ကာ တရားစီရင္ေရး က႑ကို တည့္မတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ေ၀ယံၿဖိဳးဦး (Eleven Media Group)

Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ