တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ကာ တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ မႈရွိ

7301
ဓါတ္ပုံ (Eleven Media Group)

တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ကာ တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ မႈရွိခဲ့ၿပီး  အေရးယူမႈေလ်ာ့ရဲျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန၊ အဂတိလိုက္စားကာ တရားသျဖင့္ မစီရင္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူျခင္းထက္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဥပေဒအရအျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေျပာၾကား
သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ ျပည္သူလူထုက တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ မွန္ကန္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရာထူးအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ခံရသူ ႏွစ္ဦး၊ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း ခံရသူတစ္ဦးႏွင့္ သတိေပးျခင္းခံရသူ ၄၀ဦး အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ တရားသူႀကီးေပါင္း ၅၇ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္တြင္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ တရားစီရင္မႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ကာ တရားစီရင္မႈမ်ားအေပၚ တိုင္ၾကားမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား မရွိေသးျခင္း၊ အေရးယူမႈအပိုင္း ၌ အားနည္ေနျခင္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကို တင္သြင္းခဲ့သည့္ “တရားေရးမ႑ိဳင္ ေျဖာင့္မတ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေထာက္မေပးေရး အဆို”ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညြန္႔က “ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူရဦးေအာင္ကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆို ကို ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပပါမယ္။ ဒီအဆိုကို ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ခံတင္ျပ ရသလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တရားေရးမ႑ိဳင္ဟာ အင္မတန္မွယိမ္းယိုင္ေနၿပီဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ခ်က္ေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဒီေန႔ျပည္သူကေန ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနေတြကို ေပးပို႔တဲ့တင္ျပ စာေတြကို နားေထာင္လိုက္ရင္ ဒီရက္ပိုင္းေလးမွာပဲ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒ၀န္ထမ္း၊ တျခားၿမိဳ႕နယ္က တရားသူႀကီးေတြ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ တရား မစီရင္တဲ့ ဥပေဒလိုင္စင္ရၿပီး အလြဲသုံးစားလုပ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆို တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေမးခြန္းက ၾကယ္ပြင့္ျပပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို ျပန္လာေတာ့ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းဆိုေပမယ့္ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္လို႔ ပါလာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္လို႔ ပါတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ကိုးကားခြင့္ ရွိ၊ မရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ သက္ဆိုင္ သူမ်ားကို ေမးျမန္းပါရေစ။ ဥကၠ႒ ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားေပးပါလို႔ တင္ျပပါတယ္။ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာၾကားသည္)။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ာ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ျပန္ၾကားစာအရ သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးေတာ့ ၃၃ /၂၀၁၁မွာ ျပည္သူလူထုက တရားစီရင္ေရးအေပၚမွာ တိုင္ၾကားခဲ့တာ ၇၇ မႈရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၇၇ မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူမႈကေတာ့ ၁၀ ေယာက္ကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးကို ရာထူးအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ရွိပါတယ္။ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း ခံရသူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သတိေပးျခင္းခံရသူ ၄၀ ဦး ရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ တရားသူႀကီး ၅၇ ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တိုင္ၾကားခ်က္ဟာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး မွန္ကန္တယ္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပန္စာအရ ေဖာ္ျပေနပါ တယ္။ ျပည္သူလူထု နယ္ပယ္မွာတင္ မကပါဘူး။ မၾကာခင္က လန္ဒန္ကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါး႐ုံတင္မကဘဲ ယခုႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသစ္ အရ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္း ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အဆိုးဆုံးစာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနတာကို မလိုလားအပ္ဆုံး အေျခအေနနဲ႔ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ရပါေတာ့မယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက “ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ တရားေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း စိတ္၀င္စားေနသလို ျပင္ပႏိုင္ငံ မ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားေနတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္လို႔သာ ဖြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ပိုေပးမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္မက ေဆြးေႏြးမယ့္သူမ်ား လည္း ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေနရာမွာ ဦးသိန္းညြန္႔က ဥကၠ႒ကို ေမးခြန္းေမးပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းကို ျပန္ေျဖတဲ့အခါမွာ စာ နဲ႔ေျဖတယ္။ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဥကၠ႒ႀကီး ဒါကိုေျဖၾကားေပးပါ။ ရွင္းလင္းေပးပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္က ေဆြးေႏြးပါလို႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဦးသိန္းညြန္႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္လို႔ ေဖာ္ျပရတဲ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ သေဘာ ေပါက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေရးယူခဲ့တာ အမႈေပါင္း ဘယ္ေလာက္၊ လူေပါင္း ဘယ္ေလာက္၊ ပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ဒီလိုေဖာ္ ျပထားတာေတြ႔ရမယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ့္အထင္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမယ္ (သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးမယ္ဆိုရင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ခုနကဲ့သို႔ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတာေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုထုတ္ျပန္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးနဲ႔ တျခားတရားသူႀကီးမ်ားမွာ သိကၡာေတြ က်သြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားအရ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ဆိုတာ ဌာန အတြင္းမွာ (သို႔မဟုတ္) သူ႔ပတ္၀န္း က်င္အတြက္ပဲ ဒီလိုျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ တကယ္တန္း က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္  ဒီကိစၥမ်ဳိးမွာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္တရားသူႀကီး၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘာကိစၥအတြက္ တရားသျဖင့္ မစီရင္လို႔ (သို႔မဟုတ္) အဂတိလိုက္စားလို႔ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ တာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုအေရးယူ လိုက္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ အေပၚမွာ ျပည္သူေတြအျမင္ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းညြန္႔ ဆက္ေဆြးေႏြးပါလို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာမွ အခုလိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္က စီမံလိုက္တာက စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းအားျဖင့္ အျပစ္ေပးတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္မွ်တလို႔ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ တရားစီရင္လိုက္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူလည္းသိ၊ သက္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားလည္း သိ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း သိ သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းမြန္ တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ခရီးမွာ စီမံခန္႔ ခြဲေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူျခင္းထက္ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းဟာ ဒီေန႔သြားတဲ့စနစ္နဲ႔ပိုၿပီး ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္သုံးသပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚနန္း၀ါႏုက “ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၇ မွာ တရားသူႀကီး မ်ားရဲ႕တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူမႈ မျပဳႏိုင္ရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီကင္းလြတ္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သေဘာ႐ိုးလို႔ တြင္က်ယ္စြာသုံးၿပီး မ႐ိုးမေျဖာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ကာ တရားစီရင္ေရး က႑ကို တည့္မတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ေ၀ယံၿဖိဳးဦး (Eleven Media Group)
တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ကာ တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ မႈရွိ တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု တိုင္ၾကားမႈ ၇၇ မႈရွိခဲ့ကာ တိုင္ၾကားမႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ မႈရွိ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 12:29 Rating: 5

25 comments:

kk said...

(အခုလိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္က စီမံလိုက္တာက စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းအားျဖင့္ အျပစ္ေပးတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းဟာပိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္မွ်တလို႔ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ တရားစီရင္လိုက္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူလည္းသိ၊ သက္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားလည္း သိ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း သိ သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းမြန္ တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ )သိပ့္ေကာင္းတာေပ့ါ ဥကၠဌၾကီးရယ္ သမၼတၾကီးကေတာ့ လူသိသူမသိ အေရးယူေနပါတယ္လို႕
ဟိုတေလာကေလးတင္မိန္႔ခြန္းေျပာသြားပါတယ္..ဒါေပမယ့္
ျပည္သူကဘာမွန္းမသိ ညာမွန္းမသိ ျဖစ္သြားရပါတယ္ . လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးေျပာသလို လူသိရွင္ၾကား အေရးယူမႈလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာင္တရားသူၾကီးေတြလဲ ျငိမ္သြားႏိုင္ပါတယ္.အေရးယူမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါေစ..

datha said...

တရားသူႀကီးေတြေကာ ေရွ႕ေနေတြေကာ
ႏွစ္ဘက္စားေတြခ်ည္းဘဲ
တရားခံ ဘက္ကလည္း စားတာဘဲ
တရားလို ဘက္ကလည္း စားတာဘဲ
ျပီးေတာ႕ ေငြပိုေပးတဲ႕သူကိုဘဲ အႏိုင္ေပးလို္က္တာဘဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စကားပုံရွိတယ္
ေငြမ်ား တရားႏို္င္ တဲ႕
ေရွ႕လူႀကီးေတြက မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ေျပာမခဲ႕ပါဘူး
ေရွ႕ေနေတြကလည္း အမွဳ႕သည္ကို အမွဳ႕ေႀကာင္းေျပာစရာရွိရင္
အရက္္ဆိုင္မွာဘဲ ေျပာႀကတာေလ
အရက္ေသာက္ျပီးမွေျပာေတာ႕ ဘယ္မွန္ႏို္င္ေတာ႕မလဲ
ျပီးေတာ႕ ေရွ႕ေနေတြက
တရားခြင္မွာေတာ႕ တကယ္ရန္ျဖစ္ေနသားမွတ္ရတယ္
အရက္ဆ္ိုင္ေရာက္ေတာ႕
သား အဖဘဲ
မသြားသင္႕တဲ႕ေနရာ 3ခုရွိတယ္
1. ရဲစခန္း
2. တရားရုံး
3. ေဆးရုံ
အဲဒီေနရာေတြသြားမိရင္ေတာ႕ အိပ္ထဲပါတာကုန္မယ္မွတ္.....

zzmyoe said...

ျမန္မာျပည္တရားစီရင္ေရး စနစ္မွာလုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္လုိ႕ပါးစပ္ကေျပာ ေနတာၾကာပါၿပီ၊ဘယ္လုိအေရးယူမယ္ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာ ကုိယခုထိေအာင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး၊တရားသူႀကီးေတြ အျပစ္လုပ္တာကုိသိၿပီ ျပည္သူကုိခ်ျပပါလုိ႕ေတာင္းဆုိပါတယ္၊ၿပီးေတာ့ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ သူေတြကုိေရာ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ၊တခ်ဳိ႕ဆုိဘ၀ေတြ နဲ႕ရင္းခဲ့ရတာ ေျပာေနဖုိ႕ေတာင္မလုိပါဘူး၊တရားသူႀကီးေတြ ကုိအေရးယူေဆာင္ ရြက္နုိင္မယ့္ ဥပေဒ မရွိေသးရင္လည္း ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ပါ၊ျပည္သူ ကသာအမိ ျပည္သူသာအဖ ကုိစကားအျဖစ္ေျပာမေနပါနဲ႕။လုပ္လုိ႕ရတာကုိ အခ်ိန္မဆြဲပါႏွင့္၊ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ပါ။

pyisoe said...

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းေလးငါးဆယ္ေလာက္က လူတစ္ေယာက္အလုပ္ရျပီဆိုရင္ ေျပာေလ့ရွိတာက `အဲဒီေနရာက ေအာက္ဆိုက္ရတယ္` `ႀကားေပါက္ရတယ္``သူ႔ေနရာက စားသာတယ္`ဒီလိုေဝဖန္ေလ့ရွိႀကတယ္။ အဲဒါ ဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားႀကည့္ပါ။ ႏွစ္ပရိေစၦဒအားျဖင့္ မခန့္မွန္းေလာက္ေအာင္ႀကာေညာင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႔ ဝန္ထမ္းဘဝလာဘ္ရတဲ့အေပၚထားတဲ့ mindset ႀကီးပါ။ အဲဒါကိုပဲ ဂုဏ္တစ္ခုလို ထင္စြဲေနတဲ့အစြဲဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကာခဲ့ျပီလဲ။ မဆလ ေနာက္ပိုင္း ခိုးစား ေပါင္းစား စားလာႀကတာ အဲလိုမွမစားခ်င္ရင္ အလုပ္ထြက္ပဲ။ လူရိုးဆိုရင္ သင္းခ်ိုင္းသာသြားေနေတာ့ ဆိုတဲ့အထဲကပဲ။ အဲသေလာက္ဆိုးရြားတဲ့ ဝန္ထမ္းအသီးသီးရဲ့ အတြင္းစိတ္မွာ ရွိေနတဲ့mindsetႀကီးကို ေပ်ာက္ေအာင္ ဘာေဆးနဲ့ ဘယ္လိုကုႀကမလဲ။ ျပင္းထန္တဲ့စကားအေနနဲ့ေျပာႀကတာေတာ့ မ်ိုးဆက္ႏွစ္ဆက္သံုးဆက္ေလာက္သုတ္သင္လိုက္ရင္ေတာင္ ေပ်ာက္ပါ့မလားတဲ့။ တစ္ခ်ို႔ဝန္ထမ္းေတြ ေျပာတာေတာ့ အထက္ကသာမစားပါနဲ႔၊ ေအာက္ကမစားရဲပါဘူးတဲ့။ အဲေနာက္ေတာ့ အထက္ကစားခ်င္ေတာ့ ေအာက္နဲ့ေပါင္းျပီး ေဝစားဝါးေစ ညီႀကသေလ ျဖစ္ကုန္ေရာ။ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း ေပးမွလုပ္ ပုဒ္မေလးကိုသေဘာေပါက္ေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအလုပ္က တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုလိုျဖစ္သြားတဲ့ အေနအထား။ ကိုင္း- ဘာလုပ္ႀကမလဲ၊ သႀကၤန္မွာကေလးေတြေအာ္ႀကသလို `ခြက္စုတ္ႀကီးနဲ့ပက္တဲ့ေရ ရီတာေပါ့ ရီတာေပါ့`။ လာဘ္စားတဲ့ အႀကီးစားႀကီးေတြ ေသဒဏ္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ိုး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရွိခဲ့ေသးဘူးမဟုတ္လား။ ဘယ္သူ႔လက္ထက္မွာ စတင္ထုတ္ျပန္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ေမ်ွာ္ႀကည့္ေနမယ္။ အဲလိုဥပေဒမ်ိုးရွိလာျပီ ဆိုရင္ေတာ့ `ရီတာေပါ့`လို႔ မေအာ္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူး ထင္တယ္။

The Nature Myanmar said...

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က အားနည္းေနတာ မဟုတ္ဘူး...
အားကိုမရိွေတာ့တာ...
တိုင္းေလးတိုင္နဲ႕ ေထာက္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္...တစ္တိုင္က ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆိုးေနရင္...အသစ္လဲလိုက္တာက ေရရွည္ခံလိမ့္မယ္...
ဒီတိုင္းျပည္မွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ ဆံုးရႈံးမႈတစ္ခု ေျပာခ်င္ပါတယ္...အလွ်ဥ္းသင့္လို႕ ပါ...က်ေနာ္တို႕ အညာဇာတိၿမိဳ႕ က ရဲစခန္းမွဴးတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကိုကို အဆံုးစီရင္သြားဘူးတယ္...
သူတာ၀န္က်ခဲ့တာ...ရန္ကုန္ၿမို႕ လယ္ေခါင္မွာ...နယ္မွာ မဟုတ္ဘူး...
အဲဒီတုန္းက မင္းေနျပည္ေတာ္ဘဲ...
ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းတယ္၊ ပုိက္ဆံနဲ႕ ပစ္ေပါက္တာ မခံတဲ့လူ...ကူညီတတ္တယ္...တကယ့္ ကူညီပါရေစ အစစ္...
တိုင္းျပည္မွာ ရွားရွားပါးပါး ၀န္ထမ္းမ်ဳိးေတြေပါ့...ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အေျခအေနဆိုးေတြက သူ႕ကို မဟုတ္တာလုပ္ေအာင္ တြန္းပို႕ခဲ႕ တယ္...
မဟုတ္တာလုပ္လို႕ မရႀကေတာ့ သူ႕ကို ေဘးႀကပ္နံႀကပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႀကတယ္...အထူးသျဖင့္ အမဲေကာင္ေတြေပါ့...အေပၚနဲ႕ ေပါင္းၿပီး အႀကပ္ကိုင္ႀကတာ...ျမန္မာျဖစ္ၿပီး တိုင္းတစ္ပါးသားနဲ႕ ေပါင္းၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ခံရတာ...စဥ္းစားမိတိုင္း ယူႀကံဳးမရျဖစ္ရတယ္...သူမရိွေတာ့ သူ႕မိသားစု လက္ဗလာဘဲ က်န္ခဲ့တယ္...အဲဒီလူက မဟုတ္တာ မလုပ္လို႕ ဒုကၡေရာက္သြားတာ...
အေပၚက သတင္းဖတ္ၿပီး အဲဒီလူကို သြားသတိရလို႕ ေရးမိတာပါ...
ဒီအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တို႕ တိုင္းျပည္က အဲလိုလူမ်ဳိးေတြ အရမ္းလိုတယ္...
အသိအမွတ္ၿပဳ မခံရတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ေတြေပါ့...
ကိုယ္ျ့ပည္သူကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး လိုအပ္သလို တရားေရးလည္း ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႕ အရမ္းလိုတယ္...
ျပင္ၿပီဆိုမွေတာ့ ေရရွည္ခံေအာင္ တစ္ခါတည္း ျပင္လိုက္တာေကာင္းပါတယ္...
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ႀကီးလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြကို တကယ္ ကါကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏိုင္ေသာ တရာဥေဒမ်ားျပဳစုႏိုင္ပါေစ...

ကိုကိုႀကီး said...

တရားစီရင္ေရး...မ႑ိဳင္ကိုျပင္ဆင္သင့္တာၾကာပါၿပီ...။ တရားသူႀကီးမ်ား တရားလို...တရားခံက...လာဘ္စားတဲ့ပိုက္ဆံကိုေတာင္..ၿပဲေနလို႔ဆိုၿပီး ျပန္လဲလွယ္ခိုင္းတဲ့တရားသူႀကီးေတြရွိတယ္...နာမည္ထုတ္မေရးခ်င္လို႔..။ ဟင္း..ဟင္း..ဟင္း...

sean said...

မိုက္တယ္.. လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ဘို႔စတင္ ထြက္ခြာျပီ...
ၾကိုဆိုအပ္ပါတယ္.
ဒီမိုကေရစီ မွာ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ တရားစီရင္ မႈမ႑ိဳင္ပါတယ္..
ဦးသိန္းညြန္႔ ကေတာ့ ဟုတ္လာေနျပီ.. coming ကိုေျပာတာ arrive ကိုမေျပာေသးဘူး.. ေရာက္မွာပါ..

byeiktar(byeikchitthu) said...

အဘက္ဘက္က စားတာ အဲဒါ။

Cho said...

တိုင္ခဲ႔ပါေသးတယ္။ အမႈတခုၿဖစ္တာမွာ တရားသူၾကီးက ဟိုဘက္ side ကေနအၾကီးအက်ယ္ ပိုက္ဆံေပးလိုက္ေတာ့ မတရားသၿဖင့္ဆံုးၿဖတ္လိုက္လို႔၊ တိုင္လိုက္တာ၊ ေခၚယူ ဆံုးမလိုက္တယ္တဲ႔..။ ေနာက္ေတာ့ သိပ္မၾကာဘူး. ပိုေနရာေကာင္းတဲ႔ဆီကို ေရြ႔ေပးလိုက္ၾကေရာ။ အတိအက်သက္ေသ သက္ကာယေတြနဲ႔ တိုင္လိုက္တာပါ။ ဒါေပသိ ၿမိဳ႔နယ္တရားသူၾကီးမ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးရဲ႔ကိုယ္ရံေတာ္ရဲ႔ အကိုတိုင္းတရားသူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႔ တိတ္တိတ္ပုန္းၿဖစ္ေနေတာ့ကာ.။ လက္ပူးလက္က်ပ္မိၿပီး ၊ မတရားဆံုးၿဖတ္လိုက္တာေတာင္ သတိေပးရံုအဆင့္ဘဲတဲ႔..။ ခုလုိမိ်ဳး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၾကီးက ေသေသခ်ာခ်ာ တည့္မတ္ေပးရင္ေတာ့ အလြန္႔အလြန္ ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါမယ္။

minsoeaung said...

ဥပေဒဝန္ထမ္းေတြ ေဖါက္ျပ္ရင္ ျပစ္ဒဏ္ကိုနွစ္ဆ ေပးသင့္ပါတယ္။ေထာင္ဝန္ထမ္းေတြ အျပစ္ရွိရင္ ဗူး
က်တယ္။အျခားသူေတြထက္ပိုတာခံစားရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဥပေဒဝန္ထမ္းအျပစ္လပ္ုရင္ ျပစ္ဒဏ္နွစ္ဆ
ေပးသင့္ပါေၾကာင္း

kokogyip said...

ေဆးရုံရဲစခန္းတရားရံုးေတြေရာက္လာ
သူေတြဟာဒုက္ခေရာက္လာၾကသူေတြသာၾဖစ္ပါတယ္။
သူတို့ေတြရဲ့ဒုက္ခေတြကိုတတ္နိုင္သေလာက္ကူညီေပးရမွာၾဖစ္တယ္။
ဒါေပမဲ့လက္ေတြမွာမ်က္ၾဖူဆိုက္ေလဆရာၾကိုက္ေလဆိုသလိုလူနာနဲ့တရား
ခံေတြဟာေဆးရံုတရားရံုးဆိုတဲ့မုဆိုးမ်ားရဲ့သားေကာင္ၾဖစ္ေနရရွာတယ္။ခုုုုလိုအေရယူလိုက္တာဝမ္းမသာေပမဲ့ေက်နပ္စရာၾဖစ္တယ္။လူသိရွင္ၾကားလုုုုုပ္တာပိိုိုေကာင္းပါတယ္။

Anonymous said...

အမွန္တရားျဖစ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္တဲ႔သူေတြက
မဟုတ္တာလုပ္ေနျပီဆိုမွေတာ႔ တိုင္းျပည္ကသြားျပီေပါ႔ကြာ
မတရားဖမ္းစီးခံထားရသူေတြကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အျမန္ေပး
အဲဒီေကာင္ေတြကို အကုန္ဖမ္းထည္႔ပစ္ ဒါမွျပည္သူလူထုအက်ဳိး
တိုင္းျပည္အက်ဳိး တကယ္လုပ္တယ္လို႔ဆိုရမွာ

ziwasoe144 said...

ဒီေခတ္တရားသူႀကီးဆိုတဲ႔ အေကာင္ေတြ ေကာင္မေတြ
ေငြရွင္ေတြရဲ႕က်ြန္ေတြပါ၊
မေဟာ္သဓာ ကဓားနဲ႔လိ္ုက္ျပီး၊ ေ၀သႏၱရာက ဖေနာင္႔နဲ႔
ေပါက္၊ အ၀ီစိ ဂ်ိဳးကပ္၊ ငရဲ အထပ္ထပ္က်ပါေစ။

Anonymous said...

လႊတ္ေတာ္က တရားေရး ဘက္ကို ေဇာင္းေပး ေဖၚေဆာင္ေပးတာ ေက်းဇူးတင္တယ္....
အရင္ တစ္ခါ ေဖာ္ျပဖူးတဲ့ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာ လို ျဖစ္မွာလည္း စိုးရိမ္ပါတယ္....
အတြင္းသိ အစင္းသိ ေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့ စာရင္းစစ္ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိမွသိပဲ.....
ခုလည္း တရားေရး အဖြဲ႕ေတြကို ဟန္ျပ အေရးယူတာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ေကာင္ ထိုးထည့္ခံရတာ ျဖစ္မွာ စိုရိမ္မိပါသည္....

Dr.Shwebo said...

အထက္က ကိုငါျမန္မာ ေဖာ္ျပထားေတြက အမွန္ပါဘဲ၊ တရားေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ စီရင္ခ်င္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥ ေတြမွာ နည္းလမ္းမက်မွန္း သိလ်က္ နဲ႔ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ဘ၀မ်ိဳးနဲ႔ ေလွ်ာက္လမ္းရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္၊ အဲဒီလိုခံစားဘူးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ား ရွိမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္၊ တစ္ခုက ၀န္ထမ္းဆိုတာမ်ိဳးမွာလည္း သူ႔ကို မီွခိုေနရတဲ့ မိသားစုဆုိတာေတြရွိပါတယ္၊ ၀န္ထမ္းေတြ အဂိတိလုိက္စားမႈ မရွိေအာင္ ထိေရာက္ဟန္႔တားေလာက္တဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ အေရးယူသင့္ တယ္ဆိုတာေတာ့ ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံံတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈကအစ ျပန္ၾကည့္သင့္ပါတယ္၊ ၀န္ထမ္းဆိုတာ ကိုယ္တာ၀န္ယူရတဲ့ တာ၀န္အေပၚမွာ စိတ္က အျပည့္အ၀ႏွစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၾကရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာမွာပါ၊ အခုေတာ့ ၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတာေတြကုိ ထည့္တြက္ေနရပါတယ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပင္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခုအေပၚမွာ အာရံုစိုက္ေနရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုဘဲ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းျပဌာန္း စည္းကမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လက္ရွိ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕လစာ (၁)သိန္းေလာက္ကို မိသားစု(၄)ေယာက္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုခြဲေ၀ သံုးစြဲရမလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ ပူပင္ေၾကာင့္က်မႈ ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ ေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေပးလိုေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

sawsaw said...

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္မ်ား လႊတ္ေတာ္မွပဲ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ ့။ ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုေတြခံစား၊ စားေသာက္ေနရတာကို စုံစမ္းျပီး အဆင္ေျပေအာင္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးဘို ့ တကယ္လိုအပ္ေနျပီ။
နိုင္ငံတခုတြင္ အဓိကအက်ဆုံးကေတာ့ စား၀တ္ေနေရး၊ စာေရးေသာက္ေရး ပိုျပီးအေရးၾကီးပါတယ္။

akabikhu said...

တရားသူႀကီး လာဘ္စားရင္ မိုးေခါင္တယ္ ။

SOE TINT said...

ိိတရားစီရင္ေရးပ်က္ျပားရျခင္းအစ-ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြရဲ႕ကိစၥကပါ။ ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာအျပင္ ေစ်းကြက္တခုလို စီးပါြးရွာလိုက္ၾကတာမၾကားခ်င္အ
ဆုံးပါ။ဒီမွာတင္ လြတ္လပ္၊မွန္ကန္၊မၽွတ မွဳကင္းရင္လဲ လုပ္ကြက္ရွိပါတယ္
ဆိုတဲ့ အမ်ိဳသားဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးညီ စီးပြားေရးလက္နက္ႀကီးတခုနဲ႔
ကုိယ္က်ိဳးရွာခဲ့ၾကေတာ့သည္က---

Fox said...

ေဟ့ က်န္တာေျပာခ်င္ေျပာ
ေဆးရုံက ဘာဆုိင္လုိ႕လဲ ..
ဒီေလာက္ ပစၥည္းမစုံ ..ေငြ မရွိၾကားက ေကာင္းေအာင္ ကုေပးေနတာကို

kaungkin said...

တရားစီရင္ေရးေလာက ပ်က္စီးေနတာဟာ တရားသူႀကီးေတြခ်ည္းေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီယႏၱရားမွာ ပါ၀င္ေန
သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အားလုံးက တရားေစာင့္ၾကမွ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး
ဆုိတာေတြရွိလာမယ္။ တရားဥပေဒတကယ္စုိးမုိးလာၿပီဆုိရင္ လူတန္းစား
အားလုံး ဥပေဒကုိေလးစားလုိက္တာၾကရေတာ့မယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
ေတြ ပေပ်ာက္လာမယ္။ အဲဒီအခါ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွမေထာက္ဘူး၊ ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္တာနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္ဒဏ္ေတြေပးမယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္က စည္းကမ္းရွိတဲ့တုိင္းျပည္ ျဖစ္လာမွာပါ။

bobo said...

တရားသူၾကီးေတြက သူမ်ားကိုသာ တရားစီရင္တတ္တာ..
ကိုယ္မတရားလုပ္တာကိုေတာ့ ကင္းလြတ္ခြင့္-77 လို႕ ျပဌာန္းထားတယ္
မတရားဘူး..............

P ,P said...

မသိလို႔လုပ္တာ အျပစ္ေပါ႔တယ္။ သိရဲ႕သားနဲ႔ က်ဴးလြန္တာ ကပိုအျပစ္ၾကီးပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဝန္ထမ္း ဆိုတာ ဥပေဒကိုနားလည္သိရွိျပီး သူျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူမ်ဳိးက က်ဴးလြန္ရင္ေတာ႔
အျမင့္ဆံုး အျပစ္ဒဏ္ထက္ပိုျပီး အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။

kokogyip said...

FOX
ၾပည္သူ့ေဆးရံုမ်ားကုိမဆိုလိုပါဘူးခင္ဗ်ာ။

kokogyip said...

fox
ၾပည္သူ့ေဆးရံုေတြကိုမဆိုလိုပါဘူူးခင္ဗ်ာ။

Richard said...

မတရားဆံုးကေတာ့ တရားရံုးပါဘဲ
အခု သူတို႔က စကားပံုကိုျပင္ထားတယ္
“ေငြမ်ားတရားႏိုင္” မဟုတ္ေတာ့ဘူး “ေငြနည္းတရားရံွဳး” တဲ့

Powered by Blogger.