သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက The Voice ဂ်ာနယ္ကို တရားစြဲမည္ဟုဆို

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည့္
ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တခုျဖစ္ေသာ The Voice ဂ်ာနယ္ကို သတင္းမမွန္မကန္ ေဖၚျပသည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆို မည္ဟု သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွ တဆင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တုန္႔ျပန္လုိက္သည္။

The Voice ဂ်ာနယ္၏ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းတြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ပိုင္ဆိုင္သည့္ မံုရြာေၾကးနီ စီမံကိန္း၏ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ေငြေပးေခ် မႈ၌ ဦးပိုင္လီမိတက္က ေပးေခ်ရမည့္အစား ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခုက ေပးေခ်သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ အဆိုပါ ေရာင္းဝယ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး “The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပပါရွိသကဲ့သို႔ ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ေငြစာရင္းလိမ္လည္မႈ၊ ဖံုးကြယ္မႈ၊ ထိမ္ခ်န္မႈ၊ လႊဲေျပာင္း ေဖၚျပမႈ လံုးဝမရွိခဲ့” ဟု ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။သို႔ေသာ္ The Voice ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကမူ ယင္းတို႔ေရးသားသည့္ သတင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ေသာ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိက် ခိုင္လံုသည္ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြ အားလံုးကလည္း ခိုင္မာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔မွာ အေထာက္အလားလည္း ရွိတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ ၃၆ မ်က္ႏွာရွိတဲ့ အစီရင္ခံစာအားလံုး က်ေနာ္တို႔အားလံုး ရထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရးထားတာက အစီရင္ခံစာ အေသးစိတ္ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ ေရးမထားဘူး။ အေသးစိတ္က ဒီ့ထက္ ျပင္းထန္တယ္။” ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနကမူ ယင္းတို႔၏ဌာနႏွင့္ စပ္လ်င္းသည့္ ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိ၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုလည္း တုန္႔ျပန္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ “မမွန္မကန္ စြပ္စြဲေဖၚျပေရးသားမႈသာ
ျဖစ္သည့္ အတြက္ The Voice ထုတ္ေဝသူႏွင့္ သတင္းေရးသားသူတို႔အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟု ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ တုန္႔ျပန္ေဖၚျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေျပေျပလည္လည္ပဲ သြားခ်င္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဆိုတာ ရန္သူေတြမွ မဟုတ္တာ။ အျပန္အလွန္ ကူညီေပးရမယ့္ လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လည္း ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္တယ္ ေျပာသလို က်ေနာ္တို႔လည္း အတူတူပါပဲ။” ဟု ေဖၚျပထားသည္။

သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးမွာ ဦးသိန္းထိုက္ျဖစ္ၿပီး သူသည္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံု (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္ရခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

The Voice ဂ်ာနယ္၏ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ (၈) အမွတ္ (၁၃) တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ (၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္
ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား၊ ေငြစာရင္း မမွန္မကန္ ေဖၚျပမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

The Voice ေရးသားသည့္ သတင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား ေရာင္းရေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိသည္ဟု ေရးသား ထားသည္။

အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္လည္း မီးထိုးဆီ ဂါလံ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျပင္ပသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီ အ႐ႈံးေပၚ
ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း အျမတ္ေငြ ရရွိသည္ဟု လိမ္လည္ ေဖၚျပျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု The Voice ေဖၚျပထားသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားသည္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းဟုလည္း The Voice က ေဖၚျပထားသည္။

အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳမႈ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးသည္ The Voice က ရရွိထား
ေသာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔သည့္ အစီရင္ခံစာအတိုင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ သတင္းေဖၚျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေပစိစစ္ေရးက ခြင့္မျပဳေၾကာင္းလည္း “က်ေနာ္တို႔က စိစစ္ေရးတင္ဖို႔
ေနာက္က်ေနတယ္။ အဲဒီသတင္းရတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ နည္းနည္းေလး မိုးခ်ဳပ္သြားတယ္။ မိုးခ်ဳပ္သြားေတာ့ တင္ခ်ိန္မရဘူး။ ဒီသတင္းက ခိုင္လံုတယ္ မွန္ကန္တယ္ တိက်တဲ့အတြက္ မနက္မွ စာေပစိစစ္ေရးကိုတင္တယ္။ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ပဲ ေျပာၾကပါစို႔။” ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။        ။ 

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား