ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဂ်ာမနီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ေဒါက္တာဝါနာဟိုရာ
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝါနာဟိုရာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အတြင္း အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အစိုးရ၊ ပါလီမန္၊ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဘာလင္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိျခင္းသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ပါလီမန္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခား၍ အေရးႀကီးေသာ သတင္းစကားအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္သာလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနသူမ်ား လႊတ္ေပးသည့္ အခ်က္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ဤအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆုိထားခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္ေနရာ ၄၈ ေနရာအား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု သိရေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Myanmar News Now
ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဂ်ာမနီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဂ်ာမနီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 18:05 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.