ထိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရသူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆုံးပိတ္ အတည္ျပဳေပး

ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးသုတ္ ၉၄ ေယာက္ကုိ အမတ္ေတြအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဟာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က်င္းပဖုိ႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္း ရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ရွပ္နီ အမာခံေခါင္း ေဆာင္ က်တုေပါန္အေပၚ ဆုိင္းငံ့ထားတာကုိ ရုတ္သိမ္းေပးဖုိ႔ကုိေတာ့ ျငင္းဆန္ထားတုန္း ပါပဲ။
လုိအပ္တဲ့အမတ္ဦးေရ ၄၇၅ ေယာက္ထက္ ပုိတဲ့ အမတ္ဦးေရ ၄၉၅ ေယာက္ကုိ အတည္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အ ေျခခံဥပေဒလုိအပ္ခ်က္အတုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ဟာ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ စတင္ေရာက္လာေနပါၿပီ။ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ တနလၤာေန႔မွာ စတင္ က်င္းပ ႏုိင္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ေဖြ႔ထုိင္းပါတီစာရင္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မစၥတာက်တုေပါန္ ကုိေတာ့ အမတ္အျဖစ္အတည္မျပဳေသးဘဲ ဆုိင္းငံ့ထားတုန္းျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ရွပ္နီလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ျဖစ္တဲ့ နတ္သာ၀တ္ ဆုိင္ခြားနဲ႔ ဖယာ့ပ္ဖန္ကိတ္တုိ႔ကုိေတာ့ တေန႔က အတည္ျပဳလုိက္ပါၿပီ။ ေနာင္ခုိင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ နဲ႔ ဆူခုိထုိင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွာ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ၿပီး တင္ေျမွာက္ရမယ့္ အမတ္ ၂ ေယာက္နဲ႔ ယာလ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ က မဲျပန္လည္ေရတြက္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရမယ္ အမတ္ ၁ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း က်န္ေနတဲ့ အမတ္ ၃ ေနရာကုိေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဆုံးျဖတ္ပါမယ္။
ဇူလုိင္ ၂၈၊ ၂၀၁၁ (ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္)
ထိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရသူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆုံးပိတ္ အတည္ျပဳေပး ထိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရသူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆုံးပိတ္ အတည္ျပဳေပး Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 22:41 Rating: 5
Powered by Blogger.