ေဒၚစု နယ္ခရီးမထြက္ခင္ သတိေပးခံရShare/Bookmark
welcome-home-political-prisoners-2011 ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နယ္သို႔ ခရီးထြက္ရန္ တလပင္ မလိုေတာ့ခ်ိန္၌ အစိုးရက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တရားဝင္ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးမႈ
လုပ္လိုက္သည္။

ဗုဒၵဟူးေန႔ထုတ္ အစိုးအာေဘာ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနက NLD ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို လိပ္မူ၍ စာေရးသားေပးပို႔ရာ၌ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ လိုက္နာပါဟူ၍ မွာၾကားထားသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နယ္သို႔ ခရီးထြက္ရန္ တလပင္ မလိုေတာ့ခ်ိန္၌ အစိုးရက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တရားဝင္ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပး (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အထိန္းသိမ္းခံမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္
 ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျဖစ္လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ခရီးထြက္လိုေသာ
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ မတိုင္မီ သတိေပးခ်က္ ထြက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဒီခရီးစဥ္က သူ၏ လြတ္လပ္မႈကို စမ္းသပ္မည့္ အေရးပါေသာ ကိစၥတခုလည္း
 ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက NLD သည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္
 ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳသျဖင့္
 ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

အစိုးရ၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေစေသာစာတြင္ NLD က ဆက္လက္၍ ပါတီ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပါတီကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

“ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ လိုက္နာမႈ မရွိဘဲ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊ တုိင္း႐ံုး၊ နယ္႐ံုးမ်ား ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕႐ံုးမ်ားတြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားျခင္း၊ အလံမ်ား လႊင့္ထူထားျခင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုေခြမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား
 ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း” ဟူ၍ သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေျပာင္းလဲလုိက္ခဲ့ေသာ ပါလီမန္စနစ္ကို NLD ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟုလည္း အစိုးရက ထပ္မံ ေစာဒက တက္ထားျပန္သည္။

“ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရကို အမွန္တကယ္ ျမတ္ႏိုးစြာ လက္ခံ က်င့္သံုးလိုပါလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ အေၾကာင္းၾကားပါေၾကာင္း” ဟု ပါရွိသည္။

စစ္တပ္က ႀကိဳးကိုင္ထားေသာ ပါလီမန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ အဓိကက်ေသာ ေျခလွမ္းဟု အစိုးရက ျမင္ေနခ်ိန္တြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔မွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တျခင္း မရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ဟုဆိုကာ ပါလီမန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို NLD က အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ထားသည္။

အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ NLD က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အသင္းအဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္လိုပါက လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္သင့္ေၾကာင္း အစိုးရက ေျပာဆိုထားသည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရ အေထာက္အပံ့
 ေပးထားေသာ လူမိုက္မ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းတြင္ တုိက္ခိုက္မႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾက သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်သြားျပန္ကာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တပတ္အၾကာတြင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ