မီးေလာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာပိတ္ထားေသာ မဂၤလာေဈးတတိယထပ္ ေမ ၂၆ တြင္ ျပန္ဖြင့္

ေနလင္းေအာင္
May 29 2011
မဂၤလာေဈး၌ မီးေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့ေသာ အထပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေဈး၏ တတိယထပ္ကို ေမလ ၂၆ ရက္ ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ ၂၀၁၀ ေမလ ၂၄ ရက္ ေန႔၌ ထိုေဈး၌ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ေသာ မီးေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၂၃၃၃၆ သန္း ရွိခဲ့သည္။
ဓာတ္ပံု - ေအးေဇာ္မ်ဳိး

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေနစဥ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေဈးတတိယ ထပ္အား ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။
အစပုိင္းတြင္ ျပင္ဆင္ရွင္းလင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ေဈး႐ံုတစ္ခုလံုးကုိ ပိတ္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေျမညီထပ္၊ ပထမထပ္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္တုိ႔အား ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ စတုတၳထပ္ႏွင့္ ေခါင္မုိးထပ္ တုိ႔ကုိလည္း ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မဂၤလာေဈးႀကီးတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔က ေလးလႊာရွိ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ မီးဖို အပူလြန္ကဲမႈမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈသည္ ၂၁ နာရီ ၾကာျမင့္ခဲ့ကာ ေဈးႀကီးေလးလႊာရွိ ဆိုင္ခန္း ၇၉၇ ခန္း၊ ပၪၥမထပ္ရွိ ဂိုေဒါင္ ၄၇ လံုး၊ စားေသာက္ဆုိင္ ၃၃ ဆိုင္၊ စင္တင္ ေတးဂီတဆိုင္ တစ္ဆိုင္တို႔ မီးေလာင္ ကြ်မ္းခဲ့ရၿပီး က်ပ္ ၂၃,၃၃၆ သန္းဖိုးခန္႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။
မီးေလာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာပိတ္ထားေသာ မဂၤလာေဈးတတိယထပ္ ေမ ၂၆ တြင္ ျပန္ဖြင့္ မီးေလာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာပိတ္ထားေသာ မဂၤလာေဈးတတိယထပ္ ေမ ၂၆ တြင္ ျပန္ဖြင့္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 12:16 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.