အရႈံးေပၚေနတဲ့ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ အမ်ားဆုံးထပ္ေတာင္း

 လုပ္ငန္း ၁၀ခုက စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၃၃.၃၈၇ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ၁ ေဒၚလာ= ၁၅၀၀ က်ပ္) အထိအရႈံးႏွစ္စဥ္ အရႈံး ေပၚေန ပါတယ္။
ေတာင္းခံတဲ့ပမာဏက၂၀၁၈-၁၉ခုႏွစ္ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ ပမာဏတစ္ခုလုံး က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၆၃၅ ရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ၁၄၃၂.၃၈၂ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံခန႔္)အထိ ရွိတာကို ၂၀၁၈-၁၉ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းမွာ ပါရွိပါတယ္။

အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းပါ ထပ္ေတာင္းထားတဲ့ေငြပမာဏကို စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ စိစစ္ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႕ ၂၀ က စိစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေမလ ေနာက္ဆုံးအပတ္မွာ တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရႈံးေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေတာင္းခံေငြဟာ၂၀၁၈-၁၉ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံမႈအားလုံးရဲ႕ တစ္ဝက္ပမာဏေက်ာ္ျဖစ္သလို ၈ ႏွစ္အတြင္း ေတာင္းခံခဲ့တဲ့ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ ေတြထဲမွာလဲ အခုအခ်ိန္ေတာင္းခံမႈက ပမာဏအမ်ားဆုံးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။
 ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စတာေတြအရႈံးေပၚေနတယ္

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၃၂ခုအထိရွိေနၿပီးေတာ့ ၂၂ ခုကသာ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြနဲ႔ ရပ္တည္ ေနႏိုင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၁၀ခုကေတာ့ႏွစ္စဥ္အရႈံးေပၚေနတာကိုလည္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အစီအရင္ခံစာ ေတြကေဖာ္ျပပါတယ္။

၂၀၁၈- ၁၉ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ စာရင္းေတြအရ လုပ္ငန္း ၁၀ခုက စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၃၃.၃၈၇ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ၁ ေဒၚလာ= ၁၅၀၀ က်ပ္) အထိအရႈံးႏွစ္စဥ္ အရႈံး ေပၚေန ပါတယ္။

"ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စတာေတြအရႈံးေပၚေနတယ္။ ႏိုင္ငံကေနစိုက္ထုတ္ ေနရတယ္။ ဒါေတြကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္အစိုးရကတစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ ေသခ်ာေလ့လာ၊ သုေတသန လုပ္၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းသင့္တယ္ဆိုတာကို အစိုးရကပဲ ဆုံးျဖတ္ၿပီးလုပ္သင့္တယ္" လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ဘီဘီစီကိုေျပာပါတယ္။
Getty Images
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအရႈံးေပၚေနတာမွန္ပါတယ္။ သူတို႔ေတာင္းတာကို ထပ္ေပးတာကလည္း ရႈံးေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ျပန္ကုစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္။ အမွန္တကယ္လိုတဲ့ဟာေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးဖို႔ေတာ့လိုလည္းလိုတယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအရႈံးေပၚတာၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကတည္းကအဲဒါေတြကို စိစစ္ဖို႔ အတြက္ကိုလည္း ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ သုံးသပ္တာေတြလုပ္ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြကိုလည္း ျပန္တင္ၿပီးေတာ့ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း သူကဆက္ေျပာပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ကေတာ့ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာပဲတိုက္တြန္းႏိုင္မယ္။ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာေျဖရွင္းတာလို ထိေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြထဲက တခုခ်င္းစီကို အစိုးရကေျဖရွင္းသြားတာသင့္ေတာ္မယ္" လို႔ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျဖည့္စြက္ရံပုံေငြေတြတိုးေတာင္းတာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္မ်ားျပားလာတာက မူလစာရင္းမွာ ကတည္းက ဦးစားေပးလုပ္သင့္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ထည့္သြင္းထားတာမရွိတာနဲ႔ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ တင္ျပမႈေတြမရွိတာေတြကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီေတြက စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔လည္း စိစစ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဘ႑ာရံပုံေငြေတြအေျမာက္အျမားေတာင္းေပမယ့္ လုပ္ငန္းၿပီးေအာင္မလုပ္ႏိုင္လို႔ ေနာက္ႏွစ္ကုန္မွာ ျပန္အပ္ရတယ္။ မူလကတည္း လုပ္ႏိုင္မယ့္လုပ္ငန္းေတြကို ေသခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီး မတင္ျပဘဲ ေနာက္ပိုင္း ျဖည့္စြက္ရံပုံေငြထဲမွာ ေတာင္းတာေတြလုပ္လာလို႔ ျဖည့္စြက္ရံပုံေငြေတြမ်ားလာတာကို လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ေတြ႕ရတယ္လို႔ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။

အခုလိုေတာင္းခံထားတဲ့ ပမာဏကိုလည္း လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.bbc.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား