ၿမိဳင္ႀကီးငူ - မဲသေဝါ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းမူေက်းရြာႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ကလိုထူးေဘာ ကရင္အစည္းအ႐ုံး(KKO)အဖြဲ႕မွ ေက်ာ္သက္ႏွင့္ဆန္းေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ KKO(ခြဲထြက္)အဖြဲ႕သည္ ျမဝတီ-သဃၤန္းညီေနာင္-ေကာ့ကရိတ္ ကားလမ္းတြင္ တရားမဝင္ အေကာက္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ခရီးသြားျပည္သူလူထုထံမွ ေငြေၾကးအဓမၼေကာက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းမွဴးတို႔၏ ခရီးစဥ္ယာဥ္တန္းမ်ားကိုပါ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက အဆိုပါ KKO(ခြဲထြက္)အဖြဲ႕ကို ယင္းနယ္ေျမမွ အၿပီးအပိုင္ တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့ရာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းခဲ့ၿပီး ခရီးသြားျပည္သူလူထုႏွင့္ နယ္ေျမခံျပည္သူလူထုတို႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ သြားလာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။


အဆိုပါ KKO(ခြဲထြက္)အဖြဲ႕မွ နားမၾကားေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အားစုတခ်ိဳ႕သည္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္းက ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေကာင္းမူေက်းရြာတစ္ဝိုက္သို႔ ျပန္လည္စိမ့္ဝင္လာသည့္ သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္စဥ္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ဘားအံမွျမဝတီသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းကို က်ဳံဒိုးႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္အၾကား ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး လမ္းခြဲအနီး၌ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁ စီး ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ဘားအံၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္ရွိ မဟာဘားအံအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အနီးတြင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲခဲ့ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ေကာင္းမူေက်းရြာအေရွ႕ဘက္ ၄ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ဆင္ေက်ာင္းေနေသာ ေဒသခံ ၅ ဦးႏွင့္ ဆင္ ၂ ေကာင္ကို နားမၾကားဦးစီး KKO(ခြဲထြက္) အဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသျဖင့္ လိုက္လံရွင္းလင္းေသာ နယ္ေျမခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆင္ ၂ ေကာင္ကို ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ KKO(ခြဲထြက္)အဖြဲ႕မွ နားမၾကားဆိုသူ ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KKO(ခြဲထြက္)အဖြဲ႕က နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္အေပၚ အတိအလင္း စစ္ေၾကျငာသည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္(၃/၂၀၁၆)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သကဲ့သို႔ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ-မဲသေဝါကားလမ္း ရင္းပိုင္တံတား လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းပိုင္-မဲဆိပ္နယ္ေျမရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္အထိ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ဝါးဘိုးေတာင္-က်ဳံေထာ္နယ္ေျမႏွင့္ မဲသေဝါနယ္ေျမသို႔ အကန္႔အသတ္ရည္မွန္းခ်က္ သတ္မွတ္ေပးကာ တပ္သြင္း ရွင္းလင္းေစလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိ တိုက္ပြဲ ၁၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းအေပၚ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေျမျပင္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားမႈကို စိုးရိမ္သည့္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာထားအသီးသီး ထုတ္ျပန္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ယခု နယ္ေျမအကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ေနရာမွာလည္း KKO (ခြဲထြက္)အဖြဲ႕မ်ား အေျချပဳလႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူမွ မဲသေဝါအထိ ကားလမ္းတစ္ေလၽွာက္သာ ျဖစ္သည့္အျပင္ တိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္းမွ ေခတၱတိမ္းေရွာင္လာသည့္ ျပည္သူ ၃၈၇၄ ဦးတို႔အား ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္ ေခတၱေနရာခ်လ်က္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား