ေပးေဆာင္ရမည္႔ အခြန္မ်ား ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ေပးသြင္းရန္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ေပးသြင္းရန္ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္္ အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOI)
    ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည္႔ ေရာင္းရေငြ/ရေငြ/ဝင္ေငြတို႔ အေပၚတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ႏွင္႔ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒမ်ားအရ ေပးေဆာင္ရမည္႔ က်သင္႔ လုပ္ငန္းခြန္ႏွင္႔ ႀကိဳတင္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားအား မတ္လ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ေပးသြင္းၾကရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ ေပးသြင္းရမည္႔ က်သင္႔ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ႏွင္႔ ႀကိဳတင္ ဝင္ေငြခြန္တို႔အား သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒႏွင္႔ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒတို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင္႔ အညီ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အတြက္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား စာရင္း ရွင္းလင္းျခင္းအား မတ္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီ တြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ MCH Settlement ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု နိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အေၾကာင္းၾကား လာေၾကာင္း ၊ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာ၏ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆုိင္ရာအခြန္ရံုး၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ား ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴးရံုးမ်ားသို႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ အခြန္ေငြ ေပးသြင္းျခင္းမ်ားအား ဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ အမီ ေပးသြင္းၾကရန္ႏွင္႔ ၊ အခြန္ေပးသြင္းရာတြင္ ေငြသားျဖင္႔ ေပးသြင္းျခင္းအား မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ၊PO မ်ားျဖင္႔ အခြန္ေပးသြင္းျခင္းကို မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးသြင္းရန္ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ေပးေဆာင္ရမည္႔ အခြန္မ်ား ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ေပးသြင္းရန္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္  ေပးေဆာင္ရမည္႔ အခြန္မ်ား ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ေပးသြင္းရန္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:59 Rating: 5
Powered by Blogger.