ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အား သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္မည္


ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အား အဖြဲ႔ ဝင္ ၃၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားက ေလ့လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေကာ္မတီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းေရးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔မွ တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခြင့္ရွိသည္။

ယင္းအျပင္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား၊ နာယကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ သတ္မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ နာယကႏွင့္ ဥကၠ႒မ်ားက က႑အလိုက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးေသာ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာဝန္ခြဲ ေဝ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

“ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) အျဖစ္ ရမည္းသင္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) အျဖစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း တြဲဖက္စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) တို႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ၃၁ ဦး စုစုေပါင္း ၃၄ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

သတင္း - ကိုေပါက္
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အား သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္မည္  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အား သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္မည္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:12 Rating: 5
Powered by Blogger.