ဆီးရီးယားအေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီရန္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါ ကနဦး စီမံခ်က္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ အဆိုျပဳ

ဂရိႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ဆီးရီးယား ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ဗီယာနာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ဆီးရီးယား အေရး၌ ႏိုင္ငံေရး ေျဖရွင္းမႈ ရရွိရန္ အတြက္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ား ၾကားမွ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား အေျခအေန တစ္ခုအား ဖန္တီး ရွာေဖြေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းအား တရုတ္ႏိုင္ငံက ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

တရုတ္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး လီ ဘိုဒန္းသည္ ဆီးရီးယားအေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး အရ အေျဖရွာရာတြင္ ကူညီရန္ အဆင့္ ေလးဆင့္ပါေသာ ကနဦး စီမံခ်က္အား ဗီယင္နာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဆိုျပဳ ခဲ႔သည္။

လီက တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား အေရးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ား အားလံုးအား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ ေရး ကတိျပဳျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

ကုလသမဂၢက ဦးစီးၿပီး က်ယ္ျပန္႔၍ သီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး ညီမွ်ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းအား စီစဥ္သင့္ေၾကာင္း လီက အၾကံျပဳထားသည္။

ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း လီက ေျပာသည္။စစ္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါက ဆီးရီးယား၏ ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စုမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ေရးအတြက္လည္း ၎က အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈပဋိပကၡႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား အေရးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡအတြက္ အေျဖရွာ ႏိုင္ရန္ သံတမန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႏွစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ဆီးရီးယားအေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီရန္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါ ကနဦး စီမံခ်က္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ အဆိုျပဳ   ဆီးရီးယားအေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီရန္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါ ကနဦး စီမံခ်က္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ အဆိုျပဳ Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:03 Rating: 5
Powered by Blogger.