သွ်မ္းျပည္နယ္ကေန ၀ တကယ္ခြဲထြက္ေတာ့မွာလား (ေဆာင္းပါး)


 ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၅

 ေမ ၁ - ၆ ရက္ေန့ အထိ ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြွတ္ေရးပါတီ ကမကထျပဳ၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႕ မိုင္းလားတပ္မေတာ္တို႕ ကူညီ ပံ့ပိုးမွဳ နဲ႕ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ရဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ စံုညီတဲ့ ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။ အိမ္ရွင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ထူေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံ မွဳရဖို႕ ညီလာခံလက္ခံက်င္းပ ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ထဲက အဓိကထဲက တခုပါ၀င္ပါတယ္။

ညီလာခံ ပထမ ေန႕ အဖြင့္မိန့္ခြန္းမွာဘဲ ၀ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူ ခ်န္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအရ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း ဟိုပန္ခရိုင္အတြင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းခရိုင္အတြင္း သံုးၿမိဳ႕နယ္ ကို စုစည္းၿပီး ၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရတိုင္းအျဖစ္ သတ္္မွတ္ေပးထားတဲ့အဆင့္ကို တက္ၿပီး ျပည္နယ္ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ့ ေနၿပည္ေတာ္အစိုးရထံ ၀ တပ္ဖြဲ႕ တင္ျပေတာင္း ဆိုရင္ ေထာက္ခံ အသိ အမွတ္ျပဳေပးဖို႕ ပန္ဆန္း ေရာက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ ရဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္ ေတြထံ ၀ ေခါင္းေ ဆာင္ ေပါက္ ယူခ်န္းက ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကေတာ့ ၀ ျပည္နယ္တည္ ေထာင္နုိင္ေရး အတြက္ ႀကိုးပမ္းတာဟာ ၄င္းတို႕ရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။ သတ္မွတ္ အတည္ ျပဳဖို႕ က ေတာ့ တဦးတေယာက္၊ တသင္းတဖြဲ႕ တည္းနဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္သားေတြကသာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန့ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ထဲက ၁၁ ခ်က္ ေျမာက္မွာလည္း တက္ေရာက္ လာတဲ့ တုိင္းရင္းသားေ ခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ၀ အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္အဆင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚ နားလည္ေထာက္ခံၾကတယ္လို႕ ထည့္သြင္းေရးသား ထားပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ က မွ စ အထိမွာ - ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသ ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတုိင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ စတာေတြ နယ္နိမိတ္ေျပာင္းလဲ လိုရင္ သို့မဟုတ္ အသစ္သတ္ မွတ္လိုရင္ ပထမ အဆင့္ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳ ထက္၀က္ေက်ာ္ ရယူရမယ္။

ဒုတိယ အဆင့္ ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေဒသခံ ၄ ပံု ၃ ပံုနဲ႕ အထက္ ေထာက္ခံမွဳ ရယူရမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ တတိယအဆင့္မွာ လည္း ျပည္ေ ထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ အားလုံးရဲ့ေထာက္ခံမဲ ၄ ပုံ ၃ ပုံနဲ့အထက္ ရယူျပီးမွသာလုိအပ္သလုိျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပး နုိင္မွာျဖစ္ တယ္လုိ့ ေဖာ္ျပ ထား ပါတယ္။

သို့ေသာ္ စစ္အစိုးရေခတ္က မည္သူ့ထံမွ သေဘာထား ဆႏၵရယူျခင္းမရွိဘဲ သွ်မ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ နဲ႕ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ နွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္းၾကမ္း နဲ႕ ေလာက္ကိုင္ကို ကိုးကန့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္လ ည္း ေကာင္း၊ သွ်မ္းျပည္ေ တာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္၊ ဟိုပံုး နဲ႕ ပင္ေလာင္း သံုးၿမို႕နယ္ကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရြာငံ နဲ႕ ပင္းတယ နွစ္ၿမို႕နယ္ကို ဓနု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဟိုပန္၊ ပန္၀ိုင္၊ နားဖန္း၊ မုိင္းေမာ၊ ပန္ဆန္း နဲ့ မက္မန္းကို ၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသတိုင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

မည္သို့ပင္္ဆိုေစ လက္ရွိအေနအထားရ ၀ ေဒသ ကေတာ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္းေဒသ ထက္မက တျခားျပည္နယ္ နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးရထားတဲ့ အဆင့္ေတြထက္ အခြင့္ထူးေတြပိုရေန ပါတယ္။ ၀ ေဒသ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ယႏၱယားတခုလံုး ျမန္မာအစိုးရ တစိတ္တပိုင္းမွ် ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္နုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးတာ ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ မည္သူ့ထံမွ ကိုယ္ပိုင္ျပည္ နယ္ ေတာင္းဆိုဖို႕မလိုဘဲ ကိုယ္ပိုင္ နုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ရွိေနပါၿပီလို႕ ၀ စစ္မွဳ ထမ္းေဟာင္း တခမ္းဆိုင္ က ေျပာပါတယ္။

၀ ေဒသ အတြင္းမွာ ၀ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေတြနဲ႕ ေဒသခံ ၆ သိန္းေက်ာ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေနတာပါ။ ၄င္းတို့ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေဒသ ဟာလဲ ၁၇၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထက္ တစ္ဆ နည္းပါး ပိုႀကီးေနပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဟာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀၊ ကယားျပည္နယ္ က ၁၁၀၀၀၊ မြန္ျပည္နယ္က ၁၂၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိတယ္ လို႕ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ေျမတိုင္း အရာရွိ တဦးကေျပာပါတယ္။

၀ တပ္ဖြဲ႕ဟာ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ ပန္၀ိုင္ နားဖန္း မိုင္းေမာ ပန္ဆန္းၿမို႕ နယ္ေတြ အျပင္ ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ ခရိုင္အတြင္း နဲ႕ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္း ေဒသ တခ်ဳိ့ကိုလည္း ေတာင္ပိုင္း ၀ ျပည္နယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးဖို႕ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ထံ ေတာင္း ဆိုထားပါတယ္။

၀ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ မည္သုိ့ပင္ဆုိေစ ၀ တပ္ဖြဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ေဒသဟာ ျပည္ေထာင္ စုႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေ တာ့မွ ခြဲထြက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။

အိုက္မူး(မုိင္းေယာ္)
သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese
သွ်မ္းျပည္နယ္ကေန ၀ တကယ္ခြဲထြက္ေတာ့မွာလား (ေဆာင္းပါး)  သွ်မ္းျပည္နယ္ကေန ၀ တကယ္ခြဲထြက္ေတာ့မွာလား (ေဆာင္းပါး) Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 12:04 Rating: 5
Powered by Blogger.