အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ တီထြင္သူ ေတာင္းဆုိ


၀ါရွင္တန္ ၊ ၁၃-၁၂-၂၀၁၄

ကမၻာ့ေပၚတြင္ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈကို အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္မႈ ပိုလာၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ ကန္႔သတ္ ထားသည့္ အတြက္ အြန္လိုင္းဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈ ပိုလာၿပီး အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္မွာ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာကာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မွ်တမႈ ျခင္းလည္း ညီမွ်မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း World Wide Web ေဖာင္ေဒးရွင္း က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတြက္ Web တီထြင္သူ Sir Tim Berners Lee က အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို လူ႔ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆို လိုက္ၿပီး အင္တာနက္ ၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အံုတို႔ အေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိပံုကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၆ ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းတာၿပီး သံုးသပ္ ျပထားသည္။

အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ ဦးေရ (Traffic) ကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ တတ္ေသာ ႏိုင္ငံ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္တာနက္ ေၾကာင့္ လူထု အံုၾကြမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈ တို႔ကို အစပ်ဳိး ေစသည္ဟု ယူဆေသာ ႏိုင္ငံ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ေစာ္ကား ေမာ္ကား ျပဳလုပ္ျခင္းအား ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနေၾကာင္း Tim ၏ World Wide Web ေဖာင္ေဒးရွင္း က ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထိ႔ုျပင္ ႏိုင္ငံအလုိက္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ရာတြင္ ကမၻာ တစ္ဝန္းသို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာ ဆိုက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈ ရွိျခင္း၊ အင္တာနက္ကို ကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ဟူသည့္ အခ်က္မ်ား အေပၚ အေျချပဳ တိုင္းတာခဲ့ရာ အေကာင္းဆံုး ငါးႏိုင္ငံမွာ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ယူေက ႏွင့္ ဆီြဒင္ ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက သည္ဟု သိရသည္။

‪#‎PyiChitThar‬
http://www.pyichitthar.com/2014/12/blog-post_51.html
အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ တီထြင္သူ ေတာင္းဆုိ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ တီထြင္သူ ေတာင္းဆုိ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 13:24 Rating: 5
Powered by Blogger.