ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲ​များပုံမှန် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အပေါ် ပျက်ကွက်သည့် ဘဏ်ခွဲ အလိုက် ဒဏ်ကြေးကောက်ခံမည်ဟု စစ်​ကောင်စီက ကြေညာပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲ​များပုံမှန် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အပေါ် ပျက်ကွက်သည့် ဘဏ်ခွဲ အလိုက် ဒဏ်ကြေးကောက်ခံမည်ဟု စစ်​ကောင်စီက ကြေညာ


SHAN News (Burmese Version)

https://www.facebook.com/shannewsburmese

ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲ​များပုံမှန် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အပေါ် ပျက်ကွက်သည့် ဘဏ်ခွဲ အလိုက် ဒဏ်ကြေးကောက်ခံမည်ဟု စစ်​ကောင်စီက ကြေညာ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲ​များပုံမှန် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အပေါ် ပျက်ကွက်သည့် ဘဏ်ခွဲ အလိုက် ဒဏ်ကြေးကောက်ခံမည်ဟု စစ်​ကောင်စီက ကြေညာ Reviewed by THITHTOOLWIN on 22:15 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.