ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး (လူထုမနာခံမှုလှုပ်ရှားမှု) လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိများ DCA

ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး (လူထုမနာခံမှုလှုပ်ရှားမှု) လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိများ DCA 

YGN and MDY(civil disobedient movement)Air Traffic Control Officers DCA
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး (လူထုမနာခံမှုလှုပ်ရှားမှု) လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိများ DCA ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး (လူထုမနာခံမှုလှုပ်ရှားမှု) လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိများ DCA Reviewed by THITHTOOLWIN on 04:51 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.