ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ဘယ္လိုထိခိုက္ႏိုင္သလဲ

(Zawgyi)⤵⤵⤵
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ထိုစာတမ္းအား သင္ခဏခဏ ေတြ႕ျမင္ဖူးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ မူကြဲမ်ားအျဖစ္ “ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မျပဳပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ဆိုးဝါး၏၊ ကေလးမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ…” စသည္တို႔အား ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႕ႏိုင္၏။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး ေဆးလိပ္က မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မိမိေဘးမွလူတို႔အား ဘာေတြျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း သိထားၿပီးသားပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ရသည္။

သူကိုယ္တိုင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သြားရသည္မဟုတ္ပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ အင္တာနက္ဂိမ္းဆိုင္တြင္ သြားေဆာ့ရာမွ ျဖစ္သြားျခင္းပင္။ ဒါသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ ကစားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္သည္ အသက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ပါသည္။ ဘဝ၏အစပိုင္း အေစာပိုင္းအဆင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ေတာင္မွ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕ရႉမိျခင္းသည္ အထက္ပါဥပမာလို ကိစၥမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္း မေသာက္ေသာ္လည္း တစ္ျခားတစ္ေယာက္၏ ေဆးလိပ္ေငြ႕အား ရႉမိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ေသာက္သည္ထက္ အႏၲရာယ္နည္းေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ရွိသည္သာပင္။

သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလွ်င္ သင့္ကေလးအတြက္လည္း ေကာင္းမည္မဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ယခုေျပာေနသည္မွာ ကိုယ္ဝန္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏သေႏၶသား သို႔မဟုတ္ သင္၏ မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ဓါတုပစၥည္းေပါင္း ၇၀ဝ၀ ေက်ာ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစပါသည္။ ထိုမွ သားဥႂကြေမႈ မူမမွန္ျခင္း၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပႆနာမ်ား၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါထိခိုက္မႈ၊ ကင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမ်ားလို မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခက္ခဲ၏။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ၃၀ အ႐ြယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္က ႏွစ္ဆပိုခက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆ၏ သုံးဆလည္း ပိုခက္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ သင္သည္ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕ရႉေနရသူျဖစ္ပါက ႐ုတ္တရတ္ ကေလးေသဆုံးေသာ ေရာဂါ (SIDS) ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္း ရွိေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ေဆးလိပ္မျဖတ္ပါက ကေလးတြင္ အႏၲရာယ္ႀကီးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုက္ပိုးမ်ားကို ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္ပိုးထြက္နည္းျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ ပိုးေကာင္ေရသည္ သုက္တစ္ခါလႊတ္စာအတြက္ မလုံေလာက္ျခင္း) ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထို႔အတူ သုက္ပိုးေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းကိုလည္း က်ေစႏိုင္၏။ သဘာဝအားျဖင့္ သုက္ပိုးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဆီမွ အမ်ိဳးသမီးထံေရာက္ၿပီးေနာက္ မမ်ိဳးဥဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ကူးခတ္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္း က်ေနပါက တစ္ျခားေနရာသို႔ေရာက္သြားႏိုင္သလို လုံးဝမေ႐ြ႕ႏိုင္ေတာ့သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သိပၸံနည္းက်ေျပာရလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၏ သုက္ပိုးမ်ားသည္ DNA ပိုပ်က္စီးေနႏိုင္၏။ သူတို႔၏ သေႏၶသားသည္လည္း ေကာင္းေကာင္း အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ခဲ့လွ်င္လည္း ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ားက ေစာင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ သုက္ပိုးမ်ား အားနည္းသြားႏိုင္ၿပီး အားနည္းေနေသာ သုက္ပိုးမ်ားသည္လည္း သေႏၶမေအာင္ႏိုင္ပါ။ ေအာင္ခဲ့လွ်င္လည္း ပ်က္က်ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားပါသည္။

ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၿမဳံျခင္းျဖစ္လာပါက အကူအညီျဖင့္မ်ိဳးပြားျခင္း မလုပ္ခင္ ေဆးလိပ္ကို သုံးလႀကိဳတင္ ျဖတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ရရန္ ေကာင္းစြာျပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်ိန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သင္ျဖစ္ေနေသာ ၿမဳံျခင္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ကာ ဆရာဝန္မွ လမ္းၫႊန္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ အေတာ့္အေတာ္ေလးကို မေကာင္းပါ။ အာ႐ုံစိုက္ေကာင္းသည္ ေက်နပ္မႈရေစသည္ စသည္တို႔မွာ ခံရမည့္ ကပ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မစားသာပါ။ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းႏွင့္ သင့္ပါတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားအတြက္လည္း လုံးဝမေကာင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သလို ခံစားရႏိုင္မည့္ အာ႐ုံစိုက္ေကာင္းျခင္း ေက်နပ္မႈရေစျခင္းတို႔အတြက္ တျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အပန္းေျဖျခင္းမ်ား ရွိေနတာေၾကာင့္ တျခားသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစသည့္ နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရႏိုင္ပါသည္။

ေရးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko
ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar
Myanmar Digital News
https://www.facebook.com/MyanmarDigitalNews/
-----------
(Unicode)⤵⤵⤵
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်သလဲ

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ယနေ့အခါတွင် ထိုစာတမ်းအား သင်ခဏခဏ တွေ့မြင်ဖူးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ မူကွဲများအဖြစ် “ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မပြုပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ဆိုးဝါး၏၊ ကလေးများရှိသောကြောင့် ဆေးလိပ်မသောက်ရ…” စသည်တို့အား နေရာအနှံ့တွင် တွေ့နိုင်၏။

ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဆေးလိပ်က မိမိခန္ဓာကိုယ်နှင့် မိမိဘေးမှလူတို့အား ဘာတွေဖြစ်စေတတ်ကြောင်း သိထားပြီးသားပင်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေသော လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကြားခဲ့ရသည်။

သူကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သွားရသည်မဟုတ်ပဲ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့် ပြည့်နေသော အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင်တွင် သွားဆော့ရာမှ ဖြစ်သွားခြင်းပင်။ ဒါသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွှတ်သော ကစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသော်လည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလည်း ပါဝင်နေပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ်သည် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ဘဝ၏အစပိုင်း အစောပိုင်းအဆင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တောင်မှ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူမိခြင်းသည် အထက်ပါဥပမာလို ကိစ္စမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်း မသောက်သော်လည်း တစ်ခြားတစ်ယောက်၏ ဆေးလိပ်ငွေ့အား ရှူမိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်သောက်သည်ထက် အန္တရာယ်နည်းသော်လည်း အန္တရာယ်ရှိသည်သာပင်။

သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိလျှင် သင့်ကလေးအတွက်လည်း ကောင်းမည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ် ယခုပြောနေသည်မှာ ကိုယ်ဝန်ကိစ္စဖြစ်သောကြောင့် သင်၏သန္ဓေသား သို့မဟုတ် သင်၏ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ဓါတုပစ္စည်းပေါင်း ၇၀ဝ၀ ကျော်ကို ပျံ့နှံ့သွားစေပါသည်။ ထိုမှ သားဥကြွမှေု မူမမှန်ခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပြဿနာများ၊ မျိုးပွားအင်္ဂါထိခိုက်မှု၊ ကင်ဆာနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းများလို မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည် ခက်ခဲ၏။ ဆေးလိပ်သောက်သူ ၃၀ အရွယ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်က နှစ်ဆပိုခက်၏၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဆ၏ သုံးဆလည်း ပိုခက်နိုင်သည်။

ထို့အပြင် သင်သည် တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူနေရသူဖြစ်ပါက ရုတ်တရတ် ကလေးသေဆုံးသော ရောဂါ (SIDS) ဖြစ်နိုင်ချေလည်း ရှိနေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ဆေးလိပ်မဖြတ်ပါက ကလေးတွင် အန္တရာယ်ကြီးသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

အမျိုးသားများတွင် သုက်ပိုးများကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်နိုင်သည်။ အမျိုးသားများ သုက်ပိုးထွက်နည်းခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ ပိုးကောင်ရေသည် သုက်တစ်ခါလွှတ်စာအတွက် မလုံလောက်ခြင်း) ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ထို့အတူ သုက်ပိုးရွေ့လျားနိုင်စွမ်းကိုလည်း ကျစေနိုင်၏။ သဘာဝအားဖြင့် သုက်ပိုးများသည် အမျိုးသားဆီမှ အမျိုးသမီးထံရောက်ပြီးနောက် မမျိုးဥဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ကူးခတ်ရ၏။ သို့သော် ရွေ့လျားနိုင်စွမ်း ကျနေပါက တစ်ခြားနေရာသို့ရောက်သွားနိုင်သလို လုံးဝမရွေ့နိုင်တော့သည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သိပ္ပံနည်းကျပြောရလျှင် ဆေးလိပ်သောက်သူ၏ သုက်ပိုးများသည် DNA ပိုပျက်စီးနေနိုင်၏။ သူတို့၏ သန္ဓေသားသည်လည်း ကောင်းကောင်း အသက်ရှင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ရှင်ခဲ့လျှင်လည်း မွေးရာပါ ချို့ယွင်းခြင်းများက စောင့်နေမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် ဆေးလိပ်ကြောင့် သုက်ပိုးများ အားနည်းသွားနိုင်ပြီး အားနည်းနေသော သုက်ပိုးများသည်လည်း သန္ဓေမအောင်နိုင်ပါ။ အောင်ခဲ့လျှင်လည်း ပျက်ကျရန် အခွင့်အရေးများပါသည်။

ဒါတွေမဖြစ်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ။

ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် မြုံခြင်းဖြစ်လာပါက အကူအညီဖြင့်မျိုးပွားခြင်း မလုပ်ခင် ဆေးလိပ်ကို သုံးလကြိုတင် ဖြတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းသည် ကလေးတစ်ယောက်ရရန် ကောင်းစွာပြန်ဖွံ့ဖြိုးချိန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ သင်ဖြစ်နေသော မြုံခြင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ကာ ဆရာဝန်မှ လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။

အချုပ်ဆိုရလျှင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် မကောင်းပါ။ အတော့်အတော်လေးကို မကောင်းပါ။ အာရုံစိုက်ကောင်းသည် ကျေနပ်မှုရစေသည် စသည်တို့မှာ ခံရမည့် ကပ်ဆိုးကြီးနှင့်ယှဉ်လျှင် မစားသာပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့် သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှ လူများအတွက်လည်း လုံးဝမကောင်းပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်သလို ခံစားရနိုင်မည့် အာရုံစိုက်ကောင်းခြင်း ကျေနပ်မှုရစေခြင်းတို့အတွက် တခြားသော လှုပ်ရှားမှုများ အပန်းဖြေခြင်းများ ရှိနေတာကြောင့် တခြားသူများကို မထိခိုက်စေသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရနိုင်ပါသည်။

ရေးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Myanmar Digital News
https://www.facebook.com/MyanmarDigitalNews/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ