ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးဟာ ေဆးစြဲျခင္းျပႆနာျဖစ္ေစသလား


ႏွာရည္က်လာတဲ့အခါ ႏွာေစးလာတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝန္းက်င္မွာ ကသိကေအာင့္ျဖစ္လာၿပီး အေနရခက္လာေစပါတယ္။ လူအမ်ားဟာ ႏွာေစးျခင္းကို သက္သာေအာင္ ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆး (nasal spray) ကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးဟာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္။

ႏွာေစးလာတဲ့အခါ ႏွာေခါင္းအတြင္းပိုင္းနံရံ ေရာင္ရမ္းလာတတ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးဟာ ႏွာေခါင္းအတြင္းပိုင္းမွာရွိတဲ့ ေသြးေၾကာေလးေတြကို က်ဳံ႔သြားေစၿပီး ႏွာေခါင္းအတြင္းပိုင္းနံရံေတြ ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖင့္ ႏွာေစးျခင္း ႏွာပိတ္ျခင္းကို သက္သာသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးမ်ားကို အမ်ားဆုံးသုံးရက္အထိ အသုံးျပဳရတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတရံမွာ ပိုမိုၿပီး သုံးစြဲမိတဲ့အခါ ေဆးယဥ္ပါးသလို ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ထြက္လာေအာင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုၿပီး သုံးစြဲလာရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေဆးကိုစြဲသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးအမ်ိဳးအစားေတြဟာ ပါဝင္တဲ့ပစၥည္းေတြေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

- ဆလိုင္းရည္ပါတဲ့ ႏွာျဖန္းေဆး
- စတီး႐ြိဳက္ျဖန္းေဆး
- ဟစ္စ္တမင္းဆန္႔က်င္ေဆး
- ႏွာေခါင္းပြင့္ေဆး
ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးကို ၾကာၾကာသုံးရင္ ဘာျဖစ္လာႏိုင္သလဲ
ႏွာေခါင္းတြင္းျဖန္းေဆးကို လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး ၾကာၾကာသုံးမိရင္ တေက်ာ့ျပန္ႏွာပိတ္တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုေတသီတခ်ိဳ႕က ဒီအခ်က္ကို လက္မခံဘဲ အျငင္းပြားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဆးယဥ္ပါးလာႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ေဆးယဥ္ပါးလာတဲ့အခါ ေရာဂါေဝဒနာသက္သာေအာင္ အရင္က သုံးစြဲေနၾကထက္ ေဆးပမာဏကို တိုးျမႇင့္သုံးစြဲရျခင္း၊ မၾကာခဏ သုံးစြဲလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးေတြဟာ ႏွာေခါင္းတြင္းက ေသြးေၾကာေတြကို က်ဥ္းသြားေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးကိုရပ္လိုက္တာနဲ႔ ျပန္ၿပီးေရာင္လာႏိုင္ပါတယ္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေဆးအေပၚမွီခိုလာရျခင္းနဲ႔ ေဆးစြဲျခင္းဟာ အနည္းငယ္ေတာ့ ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မွီခိုေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေဆးကိုရပ္လိုက္တာနဲ႔ ေပ်ာက္ေနတဲ့ လကၡဏာေတြ (ဥပမာ ႏွာေစးျခင္း) ျပန္ေပၚလာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးစြဲျခင္းဆိုတာကေတာ့ သုံးစြဲေနတဲ့ေဆးအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင့္တေနတတ္ၿပီး သုံးစြဲျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပါပဲ။ ရပ္တန္႔လိုက္တာနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေပးရရင္ မူးယစ္ေဆးစြဲတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အလြန္အကြၽံသုံးစြဲမိျခင္း၏ လကၡဏာမ်ား
ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးကို အလြန္အကြၽံသုံးစြဲမိျခင္းဆိုတာ ေအာက္ပါအေျခအေနေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။

- တစ္ပတ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး သုံးစြဲျခင္း
- ၫႊန္ၾကားသည္ထက္ ပိုမိုၿပီး မၾကာခဏ သုံးစြဲျခင္း
- ေဆးကိုရပ္လွ်င္၊ သုံးစြဲရန္လြတ္သြားလွ်င္ ႏွာျပန္ပိတ္/ေစးျခင္း
ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆး သုံးစြဲမႈရပ္တန္႔လိုက္တာနဲ႔ အဓိကႀကဳံရတတ္တဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ႏွာျပန္ေစးတာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ နာတာရွည္ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါအေျခအေနေတြ ႀကဳံႏိုင္ပါတယ္။

- ႏွာရည္က်ျခင္း
- လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
- ႏွာေစးျခင္း
- အသက္ရႈရခက္ျခင္း
- ေခါင္းကိုက္ျခင္း
- ႏွာေခါင္းရင္းမွကိုက္ျခင္း
ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးစြဲျခင္း ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုသုံးစြဲသင့္လဲ

ေဆးပုလင္း/ေဆးဘူးေတြမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားတဲ့အခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို အဓိကလိုက္နာပါ။

- ေဆးကို ၃ရက္ထက္ ပိုမသုံးပါနဲ႔။
- ၁၀-၁၂ နာရီၾကာတိုင္း တစ္ခါသုံးပါ (တစ္ေန႔ ၂ႀကိမ္)
- ၂၄ နာရီအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုမသုံးပါနဲ႔။

အခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆးကို အလြန္အကြၽံသုံးစြဲျဖစ္ျခင္းဟာ မူးယစ္ေဆးစြဲသလိုေတာ့ မဆိုး႐ြားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ (သို႔) လနဲ႔ခ်ီၿပီး သုံးေနရၿပီဆိုရင္ မိမိကိုယ္ခႏၶာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနဟာ ေဆးအေပၚစြဲလမ္းလာၿပီဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ကုသတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

ေရးသားသူ Dr.Thant Zin
ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win
Myanmar Digital News
https://www.facebook.com/MyanmarDigitalNews/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ