ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးရည္ နဲ႔ ေဆးသင့္၊ မေဆးသင့္


၇ ေအာက္တိုဘာ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ ေမႊးပ်ံ႕ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံတြင္းရနံ႔ကို ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ေန႔စဥ္ခံတြင္းက်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သြားတိုက္ျခင္းႏွင့္ သြားပြတ္ႀကိဳးျဖင့္ သြားၾကားထဲရွိ အစာမ်ားကို သန္႔ရွင္းျခင္းက လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခံတြင္းေဆးျခင္းကလည္း လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိၾကပါဘူး။ ခံတြင္းေဆးျခင္းက ခံတြင္းရနံ႔ကို ေျပာင္းလဲေစ႐ုံသာမက ခံတြင္းက်န္းမာေရးကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးရည္ အသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

သြားေပါက္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း

ဖလို႐ိုက္ဒ္ (Fluoride) ပါေသာ ခံတြင္းသန္႔စင္ ေဆးရည္ကေတာ့ သြားေပါက္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သြားမ်က္ႏွာျပင္သည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကပ္ၿငိေနေသာအခါ ဖလို႐ိုက္ဒ္ဓာတ္သည္ သြားမ်က္ႏွာျပင္ထဲသို႔ စိမ့္ဝင္သြားၿပီး အေပၚယံေႂကြလႊာကို အားျဖည့္ေပးပါတယ္။

သြားဖုံးေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္း

သြားဖုံးႏွင့္ သြားဖုံးေပါက္မ်ားသည္ သြားၾကားထဲရွိ အစာမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္ပါတယ္။ အယ္လ္ကိုေဟာ (သို႔) ကလိုဟက္စီဒင္း (chlorhexidine) ပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးျခင္းဟာ ေရာဂါပိုးမႊားကို ေသေစႏိုင္ၿပီး သြား၊ သြားဖုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

လတ္ဆတ္ေသာ ခံတြင္းရနံ႔

ခံတြင္းေဆးရည္သုံးျခင္းဟာ ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးျခင္းကိုေတာ့ ခဏတာ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ ခံတြင္းေဆးရည္မ်ားကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ရနံ႔မ်ိဳးစုံျဖင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားမွာ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးကေတာ့ ပူရွိန္းပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးျခင္းကို အဓိကျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

သြားတိုက္ျခင္း၊ ခံတြင္းေဆးျခင္း၊ သြားၾကားရွိအစာမ်ားကို ရွင္းျခင္း၊ ဘယ္အရာကိုအရင္ဆုံး လုပ္သင့္ပါသလဲ။

ဘယ္အရာကို အရင္ဆုံးလုပ္မလဲဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ၎တို႔ကို ေန႔စဥ္ပုံမွန္ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ တူညီေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ သြားမ်က္ႏွာျပင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ သြားအရင္တိုက္ၿပီးမွသာ သြားၾကားထဲရွိ အစာမ်ားကို ရွင္းလင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ထို႔ ေနာက္ ခံတြင္းေဆးရည္ကို အသုံးျပဳပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခံတြင္းေဆးရည္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အသုံးျပဳပုံၾကည့္ရႈၿပီးမွသာ ဘယ္လိုအသုံးျပဳမလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးမ်ားကလည္း ခံတြင္းေဆးရည္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသလား။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ (၆)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခံတြင္းေဆးရည္သည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဖလို႐ိုက္ဒ္ (fluoride) ပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္သည္ ကေလးငယ္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ မ်ိဳခ်တတ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခံတြင္းေဆးရည္တြင္ပါဝင္ေသာသ သတိျပဳရန္ အၫႊန္းႏွင့္ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ အၫႊန္းမ်ားကို စစ္ေဆးသင့္သည္။

ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးရည္တြင္ ဘာကိုၾကည့္ရႈသင့္သလဲ။

ခံတြင္းေဆးရည္ဝယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆုံး အေရးပါေသာ စံႏႈန္းကေတာ့ ADA seal ျဖစ္ပါတယ္။ ADA seal ဟာ ခံတြင္း ေဆးရည္၏ထိေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းျခင္းကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

သြားဆရာဝန္အမ်ားစုသည္ အယ္လ္ကိုေဟာမပါဝင္ေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ သည္ သာမန္ခံတြင္းေဆးရည္ထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ခံတြင္းေဆးရည္ထဲရွိ အယ္လ္ကိုေဟာသည္ ေရအလုံအေလာက္ မေသာက္ပါက ခံတြင္းကို ေျခာက္ေသြ႕ေစၿပီး အနံ႔ကို ဆိုး႐ြားေစႏိုင္ပါသည္။ ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးေသာသူ၊ သြားပိုးစားေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရွိတာေၾကာင့္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား(သြားတိုက္ ေဆး၊ ခံတြင္းေဆးရည္) မဝယ္ခင္မွာ မိမိ၏ ခံတြင္းျပႆနာ ကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီးမွ ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္။ သင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳျခင္းက သင္၏ခံတြင္းက်န္းမာေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳမွာပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ သင့္ပါတယ္။

ေရးသားသူ - Dr. Sandar Lin
ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာတည္းျဖတ္သူ - Dr. Thurein Hlaing Win
Myanmar Digital News
https://www.facebook.com/MyanmarDigitalNews/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ