ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီအစီရင္ခံစာကို  လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမျပဳ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ရင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲဖို႔ ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၁ ဦးက နွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ေတြက ၿပီးဆံုးခဲ့ပါၿပီ။

အစီရင္ခံစာအေပၚ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ၂၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၆ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေလးဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သံုးဦးတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ တအာင္းပေလာင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔က တစ္ဦးစီနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုအခန္း ၁၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔မညီတာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာပါ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔မသင့္ဘဲ အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း ၁၂ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီသာ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံကို အတည္ျပဳမျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္တဲ့အေပၚမွာ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္စရာရွိတာေတြ ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔  ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဦးေသာင္းေအးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD ပါတီကေတာ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အခန္းကလြဲလို႔ က်န္တဲ့က႑အားလံုးမွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အခ်က္ေပါင္း ၁၁၄ ခ်က္ တင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးက ဒီအစီရင္ခံစာေပၚ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕အဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္သူ  ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးလို႔ ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ NLD ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ သူ႔အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အစီရင္ခံစာအေပၚ မူလက ေဆြးေႏြးဖို႔ ၇၈ ဦး စာရင္းေပးထားရာကေန မေဆြးေႏြးျဖစ္ေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္ဘက္က ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့တာပါ။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳထားတာျဖစ္လို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔မလိုဘူးလို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ရုပ္သိမ္းလိုက္တာလို႔ သိရပါတယ္။

SNLD ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းသီဟေက်ာ္ကေတာ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာထားတစ္ခုခု တင္ျပလာမယ္လို႔ ယူဆတယ္လို႔ သူ႕အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ အစီရင္ခံစာအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္လို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပန္ရွင္းလင္းမွာျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမျပဳ ဆံုးျဖတ္တာကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ရင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲဖို႔ ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဥပေဒမႈၾကမ္းကို ေရးဆြဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္၊ တရားစီရင္ေရးက႑က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ ထပ္မံေဆြးေႏြးၿပီး အဲဒီေပၚ အေျခခံၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ ျပဳစုမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ  ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္လိုတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီထံကို အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမျပဳ ဆံုးျဖတ္မယ့္ေန႔ကိုေတာ့ ထပ္မံေၾကညာေပးသြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က မေန႔က ေဆြးေႏြးမႈေတြ အၿပီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.rfa.org

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား