လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ တပ္ကလူေတြ မထည့္ဖို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြ ေတာင္းဆို

 ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြက အရင္စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူေတြသာျဖစ္ေနလို႔ အရပ္ဘက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအၾကားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းနိမ့္က်ေနတယ္လို႔ဆို
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႕နဲ႔ မေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ၂၄ခုက ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္ေန႔မွာ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုပါတယ္။

စစ္တပ္က လူ႔အခြင့္အေရးအဓိကခ်ိဳးေဖာက္ေနသူျဖစ္လို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပါေနတာအျပင္၊ အျခားစစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြက ပါဝင္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေနတာေတြ ရွိလို႔ ျပႆနာရွိတယ္လို႔ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြက အရင္စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူေတြသာျဖစ္ေနလို႔ အရပ္ဘက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအၾကားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းနိမ့္က်ေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း စက္တင္ဘာလထဲမွာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ က်ားမတန္းတူေရး၊ ေကာ္မရွင္အတြင္းလည္း က်ားမတန္းတူေရးတို႔ကို အဓိကထား ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ ေတာင္းဆိုရာမွာပါဝင္တဲ့ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ ရဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဘီဘီစီကိုေျပာပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူေတြက ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေကာ္မရွင္ဝင္ေတြဟာ ပစ္ပယ္မႈအမ်ားဆုံးခံထားရသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ သက္ေရာက္ ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို လုံလုံ ေလာက္ေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ သူကဆိုပါတယ္။

"ဖြဲ႕ၿပီးမွသိရတာထက္ မဖြဲ႕ခင္ ဘယ္သူဘယ္ဝါေတြဆိုတာကို ခ်ျပရမယ္။ ပါသင့္တဲ့သူေတြပါဖို႔၊ ကန႔္ကြက္စရာ ရွိရင္လည္း ကန႔္ကြက္လို႔ရႏိုင္မယ့္ ယႏၲရားလိုမ်ိဳးေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔လိုတယ္" လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါ တယ္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လတုန္းက ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒအရဆိုရင္ ေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္၊ အျခားတရားေရး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ ေပးၿပီး အဲဒီထဲကမွ သမၼတက သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေရအတြက္နဲ႔၊ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အၿပီးသတ္ေ႐ြးခ်ယ္ ေပးရပါတယ္။

အဲဒီလိုပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ေနတာထက္ တကယ့္လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တိုင္းရင္း သားေတြ၊ က်ားမေရးရာကြၽမ္းက်င္သူေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး၊ အဲဒီလိုမေ႐ြးခ်ယ္ခင္မွာလည္း ျပည္သူေတြ အၾကားပြင့္လင္းစြာခ်ျပတာေတြကို သမၼတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။

တကယ့္လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တိုင္းရင္း သားေတြ၊ က်ားမေရးရာကြၽမ္းက်င္သူေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး၊ အဲဒီလိုမေ႐ြးခ်ယ္ခင္မွာလည္း ျပည္သူေတြ အၾကားပြင့္လင္းစြာခ်ျပတာေတြကို သမၼတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္
လက္ရွိေကာ္မရွင္ရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့ ဦးယုလြင္ေအာင္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ပိုပိုၿပီးထိေရာက္မႈရွိလာတာကို လႊတ္ေတာ္ကလည္း အသိအမွတ္ ျပဳလာတာေတြရွိတယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ပါတယ္။

ဥပေဒအရေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းက ၅ႏွစ္အထိသတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခံႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ေယာက္ထဲမွာေတာ့ ေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းျမနဲ႔ အျခား ဦးစစ္ၿမိဳင္၊ ဦးၫြန႔္တင္နဲ႔ ဦးၫြန႔္ေဆြတို႔က အရင္ေကာ္မရွင္သက္တမ္း ကတည္း ကပါခဲ့တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့သူေတြကလည္း တပ္အၿငိမ္းစားေတြ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းအၿငိမ္းစားေတြသာ ပါရွိပါတယ္။

အခုလိုထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္ကိုပါေပးပို႔ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြထံက သိရပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.bbc.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ