အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ေက်ာ္ေဆြးေႏြးမယ္။

တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအမ်ားဆုံးစံခ်ီန္တင္ပါဝင္
၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးဖို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ဟာ ၁၂၀ နီးပါးရွိၿပီး အဲဒီအထဲမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၇၀ ေက်ာ္က ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားတယ္လို႔ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္းဝင္း က ဘီဘီစီကိုေျပာပါတယ္ ။

လာမယ္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆုံးပတ္ထဲေဆြးေႏြးမယ့္ ဒီအေၾကာင္းရာဟာ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်က္မွာတပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအမ်ားဆုံးစံခ်ီန္တင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဇူလိုင္၂၃ ရက္ေန႔ အထိ ဘီဘီစီက ရရွိတဲ့ သတင္းေတြ အရေတာ့ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္ ၇၈ ဦးလို႔သိရပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဘက္ ကဒါကို အတည္ ျပဳေျပာဆိုတာမ်ိဳး မေတြ႕ ရေသးပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာအမ်ားစုရရွိထားတဲ့ အန္အယ္ဒီ ပါတီကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတယ္လို႔ ဦးစိန္ဝင္းကေျပာပါတယ္။

" ႀကံခိုင္ေရးလည္းမ်ားတယ္ ၂၀ ေလာက္ စာရင္းေပးထားတာေတြ႕တယ္ ဒီတစ္ပတ္ထဲေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အစီစဥ္မွာ မပါဘူး၊ လာမယ့္ တနလၤာေန႔ ေလာက္မွ ျဖစ္ဖို႔ မ်ားတယ္" လို႔ ဦးစိန္ဝင္းကေျပာပါတယ္ ။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမ ကေတာ့ " ရခိုင္ အမတ္ေတြလည္း စာရင္းေပးထားၾကတယ္၊ ၇ ဦးေလာက္ ရွိမယ္ထင္တယ္" လို႔ လည္းဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာအမ်ားစုရရွိထားတဲ့ အန္အယ္ဒီ ပါတီကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တင္သြင္းထားတဲ့ အစီရင္ခံစာပါ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၀ဝ ေက်ာ္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း ၁၁၂၁ ခ်က္ နဲ႔ အမ်ားဆုံး အဆိုျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကေတာ့ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၈၀ဝ ေက်ာ္နဲ႔ ဒုတိယအမ်ားဆုံး အဆိုျပဳထားတာပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ အခ်က္ ၁၀ဝ ေက်ာ္သာ အဆိုျပဳထား တာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားတဲ့တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီဖြဲ႕ ေဆာင္႐ြက္တာကို အရင္ကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သလို အခုလည္း အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းတာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳတာေတြ တို႔ကိုမလုပ္တာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားေၾကာင္း SNLDက ေျပာပါတယ္ ။

ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ဟာ အေျခခံဥပေဒ အရ ဆိုရင္ အခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏူန္းနဲ႔ အထက္ကေထာက္ခံရမွာျဖစ္လို႔ ၊တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မပါပဲျပင္ဖို႔ ရာက အေတာ္ ကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းေနပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ မွာျဖန္႔လိုက္တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ တပ္မေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္းက လုံးဝဖယ္ေပးဖို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)စတဲ့ပါတီေတြက သေဘာထားရွိၾကပါတယ္ ။

လႊတ္ေတာ္မွာအလိုေလ်ာက္ခန္႔တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုႏူန္း စုစုေပါင္း၁၆၆ ဦးရွိပါတယ္။
အာဏာရ NLD ပါတီကေတာ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားကို လက္ရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန၂၀၂၁ မွ ၂၀၂၆ ခု ႏွစ္အတြင္းမွာ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၂၆ မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၃၁ မွ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အာဏာရ ပါတီက အႀကံျပဳထားပါတယ္။

လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၅၇ ဦးမွာေ႐ြးေကာတ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၁ ဦး ရွိၿပီး အလိုေလ်ာက္ခန္႔တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးရွိပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ NLD ကအမ်ားဆုံး ဆိုေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ က လည္း၁၀ ရာခိုင္ႏူန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အရင္အာဏာရ ႀကံခိုင္ေရးပါတီကလည္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိၿပီး သူနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ဟာအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ စ လုံးျပင္ဆင္ေရးမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေနပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အခုေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင္အလမ္းနည္းတယ္လို႔ လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ကေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.bbc.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ