ရဲကင္းစခန္းေလးခုအား AA ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး က်ဆုံးၿပီး ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲကင္းစခန္းေလးခုအား AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး က်ဆုံးၿပီး ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၄

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲကင္းစခန္းေလးခုအား ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ AA ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕က အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး က်ဆုံးၿပီး ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငျမင္းေဘာ္ရဲကင္းစခန္းအား ခန္႕မွန္းအင္အား ၁၀၀ ခန္႕ရွိ AA ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ကလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ရဲကင္းစခန္းအား ခန္႕မွန္းအင္အား ၁၀၀ ခန္႕ရွိ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ ကလည္းေကာင္း၊ ဂုပၸိ ရဲကင္း စခန္းအား ခန္႕မွန္းအင္အား ၅၀ ခန္႔ရွိ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ ကလည္းေကာင္း၊ ခထီးလွ ရဲကင္းစခန္းအား ခန္႕မွန္းအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ရွိ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ က လည္းေကာင္း နံနက္ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း။


ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလွ်င္ ျဖစ္ပြားခ်င္း လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အမွတ္ (၈) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ စစ္ကူအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက စခန္းမ်ားသုိ႕ စစ္ကူသြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ရာ ငျမင္းေဘာ္စခန္းသို႕ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေတာင္စခန္းသို႕ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဂုပၸိစခန္းသုိ႕ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္လည္းေကာင္း၊ ခထီးလွ စခန္းသုိ႕ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငျမင္းေဘာ္ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေတာင္ရဲကင္းစခန္းမ်ားသို႕ စစ္ကူအဖြဲ႕ မေရာက္ရွိေသးမီ AA ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕က ဖိအားေပးတုိက္ခုိက္မႈ ပိုမို ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အဆုိပါ စခန္းႏွစ္ခုအား စြန္႕ခြာခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဂုပၸိရဲကင္းစခန္း ႏွင့္ ခထီးလွ ရဲကင္းစခန္းႏွစ္ခုသည္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲခန္႕မွ စ၍ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ကူရရွိခဲ့ၿပီး ရဲကင္းစခန္းအတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ စနစ္တက် ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခုိ္က္မႈေၾကာင့္ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားက စခန္းႏွစ္ခုအား သိမ္းပိုက္ရရွိေရး အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ၿခံစည္းရုိးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးထိုးေဖာက္ေသာ္လည္း စခန္းအား သိမ္းပိုက္ရရွိမႈမရွိဘဲ ၀န္းရံပိတ္ဆို႕ ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္မွ စ၍ ၎ကင္းစခန္းမ်ားသို႕ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ ပစ္ကူေပးတုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္စစ္ကူ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ၀ိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႕ထားသည့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ပစ္အားသုံး၍ တရစပ္ထုိးစစ္ဆင္ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိ္က္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း နံနက္ ၉ နာရီခြဲ ခန္႕တြင္ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမိသျဖင့္ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သည္ အေရွ႕ ဘက္သို႕ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ငျမင္းေဘာ္ရဲကင္း စခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၉ ဦး က်ဆုံးၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ရဲကင္းစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂ ဦး က်ဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး ဂုပၸိရဲကင္းစခန္း မွ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရိွကာ ခထီးလွ ရဲကင္းစခန္းမွ ၂ ဦးက်ဆုံး၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း။

ျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးက်ဆုံးၿပီး ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစုံ အလက္ ၄၀၊ ခဲယမ္းမ်ဳိးစုံ ၁၆၁၁၁ ေတာင့္၊ လက္ကိုင္စကားေျပာစက္ ၁ လုံးဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ မ်ားက ပိတ္ဆို႕ ရွင္းလင္းလ်က္ရွိၿပီး ရဲကင္းစခန္းမ်ားရွိရာ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွ တုိင္းရင္း သား၊ တုိင္းရင္းသူမ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားသို႕ စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္သြားသျဖင့္ အဆက္ အသြယ္ရရွိေရး ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုကဲ့သို႕ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ပိုမိုရႈပ္ ေထြးေစၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိခုိက္္ေစကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ထိေရာက္စြာ တုန္႕ျပန္ေခ်မႈန္း ႏွိမ္နင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား