သရပါဟိုတယ္ အလုပ္သမားသမဂၢ သပိတ္အရိွန္ျမွင့္မည္


ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းရိွ၊ သရပါဟိုတယ္မွ ဝန္ထမ္း တစ္ဆယ့္နွစ္ဦးကို ဟိုတယ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွ ရပ္နားခံလိုက္ရသည့္ ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးရန္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ သပိတ္အရွိန္ တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔က ဟိုတယ္တြင္ ဧည့္သည္ အဝင္နည္းပါးေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းအင္အားေလ်ွာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္က လက္မခံနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားေပးရန္သာ ကန္႔ကြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကရာ ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါအစီအစဉ္ကို လက္သင့္မခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ထမ္း၁၀ဦးအပါအဝင္ ဟိုတယ္၏ ဝန္ထမ္း၁၂ဦးကုိ ဟိုတယ္ရိွ တာဝန္အသီးသီးမွ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အလုပ္သမား၁၂ဦးအား မူလေနရာ၊ရာထူး၊လစာျဖင့္ ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ဟိုတယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္ေလ်ာျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မနက္အေစာပိုင္းတြင္ အလုပ္သမား အင္အား၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ သရပါဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။" အလုပ္ျပန္ခန္႔ ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ဟာကို ခုခ်ိန္ထိ အလုပ္ရွင္ဘက္က အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖို႔ မလိုက္ေလ်ာလို႔မို႔ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမွင့္မွာ"ဟု အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းခံထားရသည့္ သရပါဟိုတယ္ အေျခခံအလုပ္သမားသမဂၢဥကၠဌ ကိုေနမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။သပိတ္အရိွန္ တိုးျမွင့္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အလုပ္သမား သမဂၢ အခ်ိဳ႕မွ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ငါးဆယ္ခန္႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သပိတ္အရိွန္ တိုးျမွင့္ျပီးသည့္ အခ်ိန္ ၃ရက္ခန္႔ ၾကာသည့္တိုင္ အလုပ္ျပန္လည္ ခန္႔ထားေရး သေဘာတူညီမွု မရရိွပါက သပိတ္အင္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ုျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေဆာင္းဆိုမွုမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံထားရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။လူအင္အားေလ်ွာ့ခ်ရာ၌ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းအရ ျပစ္ခ်က္ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ျပီး ျပစ္ခ်က္ရိွဝန္ထမ္း ၁၂ဦးကို အလုပ္ခန္႔ထားမွုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ အလုပ္ရပ္ဆဲျခင္းျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းဩဂုတ္လ၂၄ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးလစာ၊သတိေပးလစာ၊လုပ္သက္နစ္နာေၾကး၊ဝန္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၁၃၀ေက်ာ္ ေပးကာ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကား၍ အလုပ္ရပ္စဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားရံုးမ်ားသို႔လည္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု သရပါဟိုတယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနက်ဆင္းလာမွုေၾကာင့္ ၊ဟိုတယ္၏ ဝင္ေငြက်ဆင္းလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ က႑အသီးသီးမွ ေခြ်တာသည့္ အစီအစဉ္မ်ားကို ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဧျပီလက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ ၁၀ရာခိုင္နွုန္းကို ေလ်ွာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအင္အားေလ်ွာ့ခ်ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတာဝန္ခံမ်ား၊အလုပ္သမားေရးရာညိွနိွုင္းေရး ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ဩဂုတ္လအတြင္းေဆြးေႏြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးအလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွ အႀကံျပဳလာေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုး သို႔မဟုတ္ လစာေလ်ွာ့ေပး၍ လစာမဲ့ခြင့္ယူခိုုင္းျခင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေနသျဖင့္ အင္အားေလ်ွာ့ခ်ေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ဟိုတယ္အေနျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားအားျပန္လည္ခန္႔ထားနိုင္မည္မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ဆက္လက္ညိွနိွုင္းမွုမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ရိွေၾကာင္း သရပါဟိုတယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ဆက္လက္သိရသည္။

ရတနာပုံ ေန႕စဥ္သတင္းစာ
https://www.facebook.com/pg/yadanabonnewspaper

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား