ဖက္ဒရယ္စနစ္သြားမယ္ ဆိုေပမဲ့ တိုင္းရင္းသား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမွု မထုတ္ျပန္နိုင္ေသး

သန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မွု ဆိုင္ရာ အခမ္းအနား တရပ္
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူထားတာ ၄ ႏွစ္နီးပါး ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမွု ၊ လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြ ပါဝင္မွုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ျပန္နိုင္မွု မရွိေသးပါဘူး။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမွု ၊ လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြပါဝင္မွု ၊ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း တို႔လို လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အျငင္းပြယ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ အလုပ္သမား လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွုဟာ ၁၉၇၃ ခုနစ္က မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးအေပၚ အေျခခံ ေကာက္ခံခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္အတိုင္း ေကာက္ခံခဲ့တာလို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

သီးျခားမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ၿပီး တျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမွာ မပါဝင္ေၾကာင္းတင္ျပတာေတြလည္း ရွိသလို ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးစု ၁၂ မ်ိဳးအစား ၆ မ်ိဳး တင္ျပတာေတြလည္း ရွိၿပီး ကရင္ဆိုရင္လည္း ၁၂ မ်ိဳးအစား ၇ မ်ိဳးပဲ ရွိတယ္လို႔ တင္ျပတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ အခုလို စာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ရက္ကန္႔သတ္မထားပဲ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၊ သမိုင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူဦးေရနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းၿပီးမွသာ လူမ်ိဳးစုအမည္ေတြကို ထုတ္ျပန္သြားမွာလို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ ၂၁ ပင္လုံကို က်င္းပေနေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဖြဲ႕စည္း ပါဝင္မွုအေၾကာင္း ဘာလို မထုတ္ျပန္နိုင္ေသးသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

ခ်င္း ၅၃ မ်ိဳးလို႔ ဆိုထားေပမဲ့ ၅၃ မ်ိဳးမရွိေၾကာင္းလည္း ဦးရွန္ေအာ္က ေျပာပါတယ္။

၁၃၅ မ်ိဳးဆိုတာက ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားတာ မဟုတ္ဘဲ ခ်င္း ၅၃ မ်ိဳးဆိုတာကလည္း ဇေဝဇဝါ ျဖစ္စရာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံ ဥပေဒ ပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေဒါက္တာ အင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်န္က ေျပာပါတယ္။

သူကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ၃ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ၄ ေနရာ ပါနိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ္တိုင္က မရာလို႔ ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က ဇို နဲ႔ ဇိုမီးအမ်ိဳးလို႔ ေျပာသူ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၁၃၅ မ်ိဳးစားရင္းထဲမပါေပမဲ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ အနိုင္ရခဲ့တဲ့ ဇိုမီးေတြကလည္း သူတို႔အေနနဲ႔ သီးသန္႔မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာ လူမ်ိဳးစုေနရာမွာ ထည့္သြင္းခဲ့တာပါ။
မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ ေတာင္းဆိုမွုရွိေနတဲ့ ၁၃၅ မ်ိဳးမပါ ဇိုမီးေတြရဲ့ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနား
၁၉၈၂ နိုင္ငံသားျဖစ္မွု ဥပေဒအရ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမွုနဲ႔ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာ အားနည္းမွု ရွိေနၿပီး ဘယ္သူက တိုင္းရင္းသား ၊ ဘယ္သူက ဘယ္မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုတာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖို႔ လိုေနတယ္လို႔ အင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်န္က ေထာက္ျပပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္းဖြင့္ဆိုခ်က္က မတိက်တဲ့အတြက္ ဘယ္သူက ဘယ္အႏြယ္ဆိုၿပီး နယ္ေျမလို ကိစၥေတြက အစ ေတာင္းဆိုတာမ်ားလာတဲ့အတြက္ နိုင္ငံေရးအရပါ ရွုပ္ေထြးမွုေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ ကိစၥမွာ လူမ်ိဳးစုေတြ တည္ရွိမွုက အေရးပါတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတည္ရွိမွု ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြ တိတိက်က် မရွိေသးဘဲ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြက ေတြ႕ေနရဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသူ ေဒါက္တာအင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်န္က ေျပာပါတယ္။

အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ နိုင္ငံသား ဥပေဒအၾကား တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကြာဟာခ်က္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္ညႇိႏွိုင္းဖို႔လိုေနၿပီး ျပင္သင့္တဲ့ ဥပေဒေတြျပင္ ၊ ဖ်က္သင့္တဲ့ ဥပေဒေတြ ဖ်က္ၿပီးမွ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမွု ၊ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ပါဝင္မွု တိုင္းရင္းသားျဖစ္မွုဆိုင္ရာ ရွုပ္ေထြးမွုေတြကို ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုေတြအတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ ေျပလည္ၿပီးသား ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေဒါက္တာအင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်န္က မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

တဘက္မွာလည္း နိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မွု ရေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရင္း မ်ိဳးႏြယ္စု စာရင္းေတြ တည္ၿငိမ္ေအာင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ႀကိဳးပမ္းတာက လက္ရွိအခ်ိန္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေဒါက္တာအင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်န္က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား