ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ


ေဖေဖာါ၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကခ်င္ေဒသခံမ်ားက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္(ယေန႔)တြင္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

“နံပါတ္တစ္ တခ်က္က အႀကီးစားလုပ္ကြက္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က က်ေနာ္တို႔ တကယ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တကယ္ထိခို္က္ေနတဲ့ စက္ယႏၳရား အႀကီး ႀကီးေတြကိုသံုးတာ။ ဒါကိုသူတို႔မရပ္ဘူး။ အဲ့ဒီႏွစ္ခ်က္က အဓိကပဲ”ဟု လူထုဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ KNC ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ Mေကာန္လက ေျပာသည္။

အႀကီးစားလုုပ္ကြက္ကို ဧက ၅၀ အထိ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အထိ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္သည္ လူတစ္စုကိုုသာ အက်ဳိးရွိေစၿပီး ေဒသခံမ်ား နစ္နာေစသည္ဟုဆိုုကာ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒသစ္တစ္ခုကို အျမန္ျပဌာန္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ေဒါက္တာ Mေကာန္လ က ဆက္ေျပာသည္။

“ေနာက္သံုးအခ်က္ကေတာ့ အဓိက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒက အရမ္းၾကန္႔ၾကာတယ္။ ၾကန္႔ၾကာတဲ့အခါၾကေတာ့ အခုဥပေဒမဲ့ ထင္ရာျမင္ရာေတြ လုပ္ေနတယ္။ အခုလုပ္ကြက္တခ်ိဳ႕ကၿပီးေနၿပီ။ အဲ့ဒါကို ဆက္ၿပီးေတာ့ နားလည္မႈနဲ႔ ဆက္တူးေနတယ္။ အဲ့လိုတူးေတာ့ တရားဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ေငြမရဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ေရမေဆးလုပ္သားေတြလည္း အရမ္းမ်ားလာတယ္။ အေလအလြင့္ မ်ားလာတယ္။ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြမ်ားတယ္။ အဲ့ဒါေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လည္းလိုတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ အျမန္ျပဌာန္းဖို႔ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။”

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ လူတစ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒအျဖစ္သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူထုဆႏၵျပပြဲအား ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဦးကင္ဆားရွရြိဳင္ကလည္း ယခုလိုေျပာသည္။

“ဦးေလးလည္း ဒီေက်ာက္မ်က္ရတနာလည္း ဦးေလးနဲ႔သက္ဆိုင္တာေပါ့။ ျပည္သူတစ္ေယာက္ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က်ေနာ္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ကခ်င္လူမ်ိဳးရဲ႕ ေက်ာက္မ်က္ရတနာပဲ ဒါက်ေနာ္တို႔ ပိုင္ရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔တန္းတူ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။”

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကခ်င္ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ သံုးရာနီးပါးခန္႔က လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေက်ာက္စိမ္း ကခ်င္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသား လက္ထဲရွိေရး-ဒို႔အေရး၊ အႀကီးစားလုပ္ကြက္အလုိမရွိ-အလိုမရွိ၊ စက္ယႏၵရားကန္႔သတ္ေရး အျမန္လုပ္ေပးေရး-ဒို႔အေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒအျမန္ျပ႒ာန္းေပးေရး-ဒို႔အေရး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသား မ်ား ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရး-ဒိုအေရး စသည္ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သူ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက “ဘာလို႔ပါလဲဆိုရင္ ဒီ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကို အဲဒါကို အလိုမရွိလိုေပါ့ေနာ။ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဥပေဒ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲေၾကာင့္ မလိုလားေၾကာင္း ပါ၀င္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
http://www.nmg-news.com/
ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:21 Rating: 5
Powered by Blogger.