တရားမဝင္ လိုင္စင္မဲ့လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လက္ဝယ္ထားရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္

ဖမ္းဆီးရမိသည္႔ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန)
    ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    တရားမဝင္ လိုင္စင္မဲ့လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းမျပဳဘဲ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အပ္ႏွံၾကရန္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေရးမူအရ ေလေသနတ္၊ လုပ္ေသနတ္အပါအဝင္ လက္နက္အားလုံးကို လိုင္စင္ျဖင့္သာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသျဖင့္ လိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန(လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္/ပါမစ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕)သို႔ တင္ျပေလၽွာက္ထားမႈအေပၚ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထား၍ လိုင္စင္ရရွိမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္စင္မဲ့စီးနင္းကိုင္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ယာဥ္၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူလ်က္ရွိရာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ညေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ MNA ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္သုံးဦး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအတြင္းမွ ပစၥတိုႏွစ္လက္၊ ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ သုံးလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ၎တို႔ေနသည့္ေနရာမ်ားအား စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အေရအတြက္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ပစၥတိုေသနတ္ ၁၃ လက္၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ေျခာက္လက္၊ Gasျဖင့္ ေဘာေစ့ထည့္ပစ္ခတ္ေသာ ႐ိုင္ဖယ္ တစ္လက္၊ ပစၥတို သုံးလက္၊ ဆက္ သြယ္ေရးစက္ ၃၄ လုံး၊ ခဲယမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ တစ္စီးကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆက္စပ္တရားခံမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမဝင္လိုင္စင္မဲ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ထက္မနည္း (၇)ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားၿပီး အလားတူ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား (ယာယီ) ျပင္ဆင္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉-က အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ထက္မနည္း (၇)ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ အရ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္ကိုင္ေဆာင္ လက္ဝယ္ထားရွိ(သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳပါက ၁ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္လက္ဝယ္ထားရွိ (သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳပါက (၃)ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ တရားမဝင္ လက္ဝယ္ထားရွိေသာ လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္ သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ႐ုံးမ်ားသို႔ အျမန္ဆုံးလာေရာက္အပ္ႏွံၾကပါရန္ႏွင့္ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား