လားဟူ ပါတီက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ဥကၠဌ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္


ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

လားဟူ အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ပါတီ (LNDP) ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုုက္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔ပိုုင္း မိုုင္းဆတ္ၿမိဳ႔တြင္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ပိုုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္  ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဦးေယာသပ္က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အားလံုးမဲေပးစနစ္နဲ႔ ေပးခဲ့ၾကတယ္။ နာယက က ၄ ေယာက္။ အဲဒါက အေျပာင္းအလဲ သိပ္မရွိဘူး။   ဥကၠဌက  အခု ဒီ ညီလာခံမွာေတာ့ ေဒၚေအးသီတာျမင့္၊ ၿပီးေတာ့ ဒု-ဥကၠဌ က ၃ ဦးေရြးပါတယ္။ ဒု-ဥကၠဌ  ၂ ေယာက္က အသစ္၊ အေဟာင္း တစ္ေယာက္ပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ဦးဂ်ဘို၊ တြဲဖက္က ၃ ေယာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အသစ္ေပါ့ေနာ” ဟု ဦးေယာသပ္က ေျပာသည္။

ဦးေယာသပ္မွာ ယခင္က ဥကၠဌ ျဖစ္သည္။

ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒၚေအးသီတာျမင့္ျဖစ္ၿပီး၊  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ဦးက်လ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဦးဆီလံု ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပုိင္းမွ ဦးဟဲစေတမွာ ပါတီ၏ ဒု-ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ဦးက်လႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဦးဆီလုံတို႔မွာ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံ ရသည့္ ပါတီ၏ ဒု-ဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ပိုင္းမွ ဦးဟဲစေတမွာ ယခုညီလာခံတြင္ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ ထပ္မံအေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ဦးဂ်ဘိုကို လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (LNDP) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ လားဟူတိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေယာသပ္နဲ႔အတူ ဦးဒါ၀ိဒ္၊ ဦးက်ေသာ့တို႔ကို ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။

LNDP ပါတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၄၂ ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ပါတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဦးေယာသပ္က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ မူ၀ါဒကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ က်ေနာ္ တို႔ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရႏိုင္ ေရးအတြက္ ဒါကို ႀကိဳးစားသြားမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီရဲ႕ ေအာက္မွာမွ မေနဘူး၊ ကိုယ့္ မူ၀ါဒ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ တူညီတဲ့ ပါတီမ်ားနဲ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်ေနာ္တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ဦးေယာသပ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ  (LNDP) ပါတီမွ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးတစ္ ေနရာႏွင့္ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း မဲ ၂ ေနရာ အႏိုင္ ရရွိခဲ့သည္။

၅ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လားဟူ အမ်ိဳးသား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (LNDP) ပါတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း။ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ပိုင္းမွ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္မူ ပါတီ၏ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ေခၚယူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ  (LNDP) ပါတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ဟု တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
http://www.nmg-news.com
လားဟူ ပါတီက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ဥကၠဌ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ လားဟူ ပါတီက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ဥကၠဌ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:11 Rating: 5
Powered by Blogger.