ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၈ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၄

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ျခမ္း၌ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈခံရၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားျခင္းခံရသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲေဘာ္က်ေက်း႐ြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီး ၈ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၈ ဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦး ျမန္မာႏ္ုင္ငံသို႔ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ေတြ႕ဆံု၍ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အသက္မေသဘဲေရာက္ရွိေနသည္ ဟု သတင္း ထြက္ေပၚေနရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၃ ဦးတို႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတာင္းခံထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ထပ္မံ ေတာင္းခံသြားရန္ လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁၆ ဦးမွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားမွာ မရီခါး(၂၅ႏွစ္)၊ မေအာ္နီကာ(၂၀ႏွစ္)၊ မေဖာ္မီလာ(၁၈ႏွစ္)၊ မေဂါင္ဂါ(၂၀ႏွစ္)၊ မဂူရဘူနီ (ေခၚ)႐ႉရွီလာ(၁၉ႏွစ္)၊ မဘီနာဖာလာ(၂၂ႏွစ္)၊ မပူရ္ဂ်ာ(ေခၚ)႐ုစ္စနာ(၁၈ႏွစ္)၊ မရာခ္်ကူမာရီ(၁၅ႏွစ္) ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ကေလးငယ္ (၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ (၁၆) ဦးတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ရဲေဘာက္က် ေက်း႐ြာမွ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ားအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ ၎တို႔၏ မ်က္စိေရွ႕တြင္ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဖြင့္ဟေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ ဝတ္စုံအမဲဝတ္ဆင္ ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်း႐ြာ မွ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ႏို႐ူေလာက္(ဘ) ႐ႉနာမ်ားတို႔ဦးေဆာင္ေသာ ခေမာင္းဆိပ္ေက်း႐ြာမွ ဘဂၤါလီ႐ြာသား ၅၀၀ ဦးခန္႔သည္ ရဲေဘာက္က်ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ယင္း႐ြာသားမ်ားတြင္ ေရာ္ဖီး၊ ဟာမိ၊ ဟယ္ရာ၊ လာကိုရာ၊ မာမက္ဒူေလာက္၊ ဖာရီကာႏွင့္ ေဖရယ္နာ ဆိုသူမ်ား ပါဝင္သည္ကို မွတ္မိေၾကာင္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ လက္လုပ္ဗုံးမ်ားႏွင့္ တုတ္၊ဓား လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထား သည့္ လူအုပ္စုႀကီးသည္ ယခုျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ မေအာ္နီကာ၏ ေနအိမ္ ဘက္ျခမ္းမွ စတင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႐ြာအတြင္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေနအိမ္မ်ားသို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္၍ ေ႐ႊ၊ ေငြ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ားကို လုယူသိမ္းဆည္းၿပီး “လက္ရွိေနတာ မင္းတို႔႐ြာမဟုတ္ဘူး၊ ငါတို႔ပိုင္တဲ့ နယ္ေျမ၊ ငါတို႔ပဲ ပိုင္တာ၊ မင္းတို႔လည္း တပ္ေတြ ရဲေတြနဲ႔အတူတူပဲ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြ၊ အုတ္ခဲ၊ ေက်ာက္တုံးနဲ႔လုပ္တဲ့ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေနတဲ့သူေတြ မင္းတို႔အားလုံးကို သတ္ပစ္မယ္” ဟု ေျပာဆို၍ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအား ကန္ေက်ာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေယာက္်ားမ်ား၏ မ်က္ႏွာအား အဝတ္ႏွင့္ စည္းေႏွာင္ျခင္း၊ လက္ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ႐ြာအတြင္း၌ မိန္းမ၊ ေယာက္်ားခြဲ၍ တစ္ေနရာစီစု၍ တန္းစီခိုင္းေၾကာင္း၊

ယင္းေနာက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား ေယာက္်ား၊ မိန္းမ သီးျခားစီ ခြဲ၍ ေဘာ္တလာေက်း႐ြာဘက္သို႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး လိုက္ပါရန္ ျငင္းဆန္႐ုန္းကန္သူမ်ားအား တုတ္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ေခၚ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဘာ္တလာေက်း႐ြာအနီးသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၎ေနရာ၌ ယခင္ ေျမက်င္း ၂ က်င္းတူးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ႐ြာသားမ်ားေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္က်င္း ၁ က်င္း ထပ္မံတူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေယာက္်ားမ်ားအား ဦးစြာ လည္လွီး၍သတ္ျခင္း၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္သတ္ျဖတ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး က်င္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ က်န္ရွိသည့္ မိန္းမမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအား ထပ္မံသတ္ျဖတ္ၿပီး က်င္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားအထဲမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္အၾကားရွိ ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာလွပသည့္ မိန္းမငယ္ ၈ ဦးကိုမူ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ႏို႐ူေလာက္က ဒီေကာင္မေလးေတြလွတယ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို သြင္းရမည္ ဟု ေျပာ၍ မသတ္ဘဲ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

ထိုသို႔အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားက ရဲေဘာက္က်ေက်း႐ြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ မ်ားကို အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္သူ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးငယ္ ၈ ဦး၏ ေရွ႕တြင္ပင္ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခန္႔မွ ညေန ၆ နာရီခန္႔အထိ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းသတ္ျဖတ္၍ က်င္းတူးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးငယ္ ၈ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဘာ္တလာ ေက်း႐ြာအနီးရွိ ႏြားၿခံသို႔ ဆက္လက္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည့္ မရီခါး၏ သားျဖစ္သည့္ ေဖာ္လာဆိုသူ ၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ားေလး ၁ ဦးမွာ ၎၏ ေရွ႕တြင္ပင္ ဖခင္ျဖစ္သူအား ဓားျဖင့္ လည္လွီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕သည့္သူမ်ားအား “ပါပါဟာလာ” (အေဖေခါင္းျဖတ္ခံရတယ္) ဟု ေၾကာက္႐ြံ႕စြာ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဟိႏၵဴမိန္းမငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလး မ်ားအား ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၅ ဦးကို အေစာင့္အျဖစ္ထား၍ က်န္လူအုပ္ႀကီးသည္ ရဲစခန္းမ်ားကို သြားေရာက္တိုက္ခိုက္မီး႐ႈိ႕မည္ဆိုၿပီး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း၊ က်န္ရစ္သည့္ ဘဂၤါလီအေစာင့္ ၅ ဦးမွာ ေဘာ္တလာ႐ြာသား ေရာ္ဖီး၊ ဖယ္ရာနာႏွင့္ ရဲေဘာက္က်႐ြာသား ႐ူလီယာ၊ မာမြတ္အာေလာင္ႏွင့္ ဇူဘိုင္ တို႔ျဖစ္သည္ကို မွတ္မိေၾကာင္း၊

ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ား လူစုလူေဝးျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဘာ္တလာ႐ြာမွ ေရာ္ဖီဆိုသူ၏ ေနအိမ္သို႔ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးငယ္ ၈ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဆက္လက္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္အထိ ယင္းအိမ္တြင္ပင္ အေစာင့္ ၅ ဦးႏွင့္ထားရွိေၾကာင္း၊ အေစာင့္ဘဂၤါလီမ်ား ကလည္း ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဓားမ်ားကိုျပၿပီး “ဒီႏိုင္ငံဟာ ငါတို႔ႏိုင္ငံ၊ မင္းတို႔ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး၊ ဒီႏိုင္ငံကို ငါတို႔သိမ္းမယ္” ဟု ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္၍ အမဲသားမစားေသာ္လည္း အမဲသား ႏွင့္ ထမင္းစားခိုင္းေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္တြင္ ၎အိမ္၌ မြတ္ဆလင္ဘဂၤါလီ မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပဳမူေျပာဆိုေနထိုင္ပုံမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေၾကာင္း၊ ဩဂုတ္ ၂၇ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေရာ္ဖီဦးေဆာင္သည့္ အေစာင့္ ၅ ဦးတို႔က ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး ၈ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေခၚေဆာင္၍ ႐ြာမွ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပါလာသည့္ အေစာင့္ဘဂၤါလီမ်ားက ၿခံစည္း႐ိုးသံဆူးႀကိဳးမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္တြင္ BGB တပ္အခ်ိဳ႕ေရာက္ရွိလာ၍ ျမန္မာနယ္စပ္အတြင္းရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ကုန္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ညအိပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္၍ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ကားျဖင့္ေခၚေဆာင္ခဲ့ရာ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း သို႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ မြတ္ဆလင္ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ အတူထားရွိၿပီး အစၥလာမ္အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ ဘူခါကို ၿခဳံခိုင္းေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား မီဒီယာမ်ား(အဂၤလိပ္စကား ေျပာသူမ်ားက) ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ၎တို႔သင္ၾကားေပး သည့္အတိုင္း မိမိတို႔၏ခင္ပြန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔အားလည္း စစ္တပ္က သတ္မည္စိုး၍ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လိမ္လည္ေျပာဆိုခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔က ခိုင္းသည့္အတိုင္း မေျပာပါက မိမိတို႔၏ကေလးငယ္မ်ားအား လည္လွီး၍ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သင္ေပးသည့္အတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ရေၾကာင္း၊

ယင္းေနာက္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး ၈ ဦးထဲမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အပ်ိဳ ျဖစ္သူမရာခ္်ကူမာရီအား မြတ္ဆလင္ဘဂၤါလီ ၁ ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ ၎သတင္းကို ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ ဘာဘူဆိုသူက သိရွိသြားၿပီး မိမိတို႔ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အား အစၥလာမ္ ဇာတ္သြင္းေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေရွာ္ေဖာ္နံေရွာ္ရ္မာေရာ္နီ ထံ ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မွ BGB တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁ ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းကို သြား ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ ၈ ဦးႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရာေႏွာ ေနထိုင္သည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁၆ ဦးအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး၍ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Information Committee
https://www.facebook.com/InfomationCommittee/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား