ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လုနီးျဖစ္ေန


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေရွ႕ျခမ္းေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မ်က္ခုံးျဖဴ၊ အေနာက္ျခမ္း ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မ်က္ခုံးျဖဴႏွင့္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ လက္ျဖဴဟူ၍ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မ်ိဳးစိတ္သုံးမ်ိဳးေတြ႕ရၿပီး အေနာက္ျခမ္းေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မ်က္ခုံးျဖဴႏွင့္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္လက္ျဖဴတို႔သည္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္ (Endangered Species) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ျခမ္းေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မ်က္ခုံးျဖဴသည္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ လုနီးမ်ိဳးစိတ္ (Vulnerable Species ) အျဖစ္လည္းေကာင္း က်ေရာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္)မွသိရသည္။

အဆိုပါေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိပါက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သဘာ၀ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီ အစဥ္)တို႔ ပူးေပါင္း၍ မဟာၿမိဳင္၊ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္း၊ ထမံသီႏွင့္ ဖုန္ကန္ ရာဇီ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၌ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေတြဟာ အသီးအမွည့္ေတြစားသုံးတယ္။ အေစ့ေတြကို မ်ိဳခ်ၿပီး မစင္ျဖစ္ ျပန္လည္ စြန္႔ထုတ္တယ္။ မ်ိဳမခ်ႏိုင္တဲ့ အေစ့ေတြကို ျပန္ၿပီး ေထြးထုတ္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ အေစ့ ေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အပင္သစ္ေပါက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေတြကို သဘာ၀သစ္ေတာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူေတြလို႔တင္စားေခၚေဝၚ ၾကတယ္” ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္)မွ ဦးလွႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေတြဟာ အလြန္အကၽြံ အမဲလိုက္ခံရျခင္းအႏၲရာယ္နဲ႔ သူတို႔ ေနရင္းေဒသေတြ ေလ်ာ့ နည္းလာတဲ့ အႏၲရာယ္ ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရ ပါတယ္။ သူတို႔ဟာအစုလိုက္ ေနထိုင္ က်က္စား ေလ့ရွိၾက ပါတယ္။ တစ္အုပ္စုမွာ ပ်မ္းမၽွသုံးေလးေကာင္အထိ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ဟာ မ်ိဳးသုဥ္း လုနီးပါး အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းေရးပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရွင္မင္း၊ ဓာတ္ပုံ- သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လုနီးျဖစ္ေန ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လုနီးျဖစ္ေန Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:59 Rating: 5
Powered by Blogger.