ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ေဒသ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဝူဟိုင္ေထာင္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ကုလသမဂၢ၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ သံတမန္က စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ရခိုင္ရဲ႕ ျပႆနာက ရႈပ္ေထြးေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈကို အေျခခံေနတယ္။ မတူကြဲျပားမႈေတြ၊ ဆန္႔က်င္မုန္းတီးမႈေတြက ကာလရွည္ အေျခခိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို အလြယ္တကူနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္လုပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္ လက္ေထာက္ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဝူဟိုင္ေထာင္း (Wu Haitao) က လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရႈတ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားထုတ္မႈအေပၚ တရုတ္က ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈက ရခိုင္ေဒသမွာ ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ တစ္ဖန္ လႊမ္းမိုးႏုိင္ဖို႔နဲ႔ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားေတြကို ထပ္မံ မထိခိုက္ေစဖို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား စည္းလံုးေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ေရရွည္တည္တံ့ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရိုးရွင္းစြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဝူက ကုလသမဂၢတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ အစိုးရ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ရႈျမင္ရန္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအား ဝူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အေလးထားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္အေျဖတစ္ခုအတြက္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့သလိုပဲ ေျမျပင္ အေျခအေနေတြက စတင္ တည္ၿငိမ္ေနပါၿပီ။ အဲ့ဒီ အရွိန္အဟုန္ကို အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ကူညီ တြန္းအားေပးဖို႔၊ အေျခအေန တင္းမာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစဖို႔ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနေတြ ေျပလည္ေစဖို႔ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္” ဟု ဝူက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစ္ိုးရ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ျပန္လည္သက္ေရာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေျမျပင္ အေျခအေန တိုးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံအား ခ်ီးက်ဴးခဲ့သလို ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေသာ အျခား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အစိုးရကိုလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္လည္း မူဆလင္ လူဦးေရ အမ်ားအျပား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ခံယူႏိုင္ရန္ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းအတြက္ အစဥ္တည္တံ့မည့္ အေျဖတစ္ခု ရွာေဖြရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ေဆြးေႏြးဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း ဝူက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေျဖရွာရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝူက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ေဒသ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျပာၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ေဒသ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျပာၾကား Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:02 Rating: 5
Powered by Blogger.