ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၌ ပါဝင္သူမ်ား အမည္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႕ ေပးပို႔မည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး)
    ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၌ ပါဝင္သူမ်ား အမည္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႕ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေ ဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးက ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေရးဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝး ဆံုး ေနရပ္စြန္႔ခြါ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ျမိဳ၊ ဒိုင္းနက္ စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့၊ ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုအေျခခံ၍ စိစစ္မႈမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယာယီေနရာခ်ထားျပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရာတြင္ မူလကထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးကိုပါ ျခဳံငုံ ပါဝင္ေစမည့္ အစီအစဥ္အား UN-Habitat ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း လမ္းကြန္ရက္မ်ားစနစ္တက် ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ား စသည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသည့္ တမန္းသားေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၃ ဦး အေျခအေန အျမန္ဆုံး သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အသက္မေသဘဲေရာက္ရွိေနသည္ ဟု သတင္း ထြက္ေပၚေနရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၃ ဦးတို႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတာင္းခံထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ထပ္မံ ေတာင္းခံသြားမညိျဖစ္သည္။

နယ္ျခားေဒသလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ  ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အဆင္မေျပသျဖင့္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေရြ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးအား ထပ္မံဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၏ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရဲခ်ဳပ္ အတူလိုက္ပါႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ကလည္း  သီးျခားဖိတ္ၾကားထားခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား