ေမြးရာပါကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ္လည္း မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ႀကိဳးစားေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သူ မထူးထူးမြန္


ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူ မထူးထူးမြန္

မထူးထူးမြန္သည္ ညာဘက္လက္တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမပါရွိျခင္း၊ ဝဲဘက္လက္ သည္ တံေတာင္ဆစ္အထိသာပါရွိျခင္း၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္သည္ ဒူးေခါင္းအထိ သာပါရွိျခင္း စသည့္ ေမြးရာပါကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ျဖင့္ ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ ခဲ့သူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

မထူးထူးမြန္အား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္ သဖန္းဆိပ္ ေက်းရြာတြင္ အဖ ဦးျမင့္ေငြ (ေတာင္သူ/ ကြယ္လြန္)ႏွင့္ အမိ ေဒၚစက္ေငြ (ေတာင္သူ) တို႔မွ ၂၇-၁ဝ-၁၉၉၈ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ေမြးကတည္းက ညာဘက္လက္တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမပါရွိပါ။ ဝဲဘက္လက္သည္လည္း တံေတာင္ဆစ္အထိသာပါရွိၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္မွာ လည္း ဒူးဆစ္အထိသာ ပါရွိလာသူျဖစ္ပါသည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ (၃)ဦးရွိၿပီး မထူးထူးမြန္မွာ အငယ္ဆံုးသမီးျဖစ္ပါသည္။

မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပေသာ္လည္း မိဘျဖစ္သူမ်ားက ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္၍ ေက်ာင္းထားေပးခဲ့ၿပီး မထူးထူးမြန္ကိုယ္၌ကလည္း ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ သဖန္းဆိပ္ရြာ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သတၱမတန္းအထိ တစ္ႏွစ္ တစ္တန္း မွန္မွန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သတၱမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ မိသားစု စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေန ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ဆရာမတစ္ဦးက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေစတနာရွင္ရွိပါက ေက်ာင္းဆက္တက္ခ်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဥိီးခင္ေမာင္ေဆြ (ေခတၱ-စင္ကာပူ)က ေတြ႕ရွိရာမွ၄င္း၏ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ပညာဒါနျပဳမႈျဖင့္ ရြာတိရြာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အ႒မတန္းကို လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ နဝမတန္းကိုလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြမွာ စင္ကာပူမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ကေလးၿမိဳ႕၌ ဘာသာရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္း ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး မထူးထူးမြန္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူတို႔အား ထုိသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္ေစကာ ဒသမတန္းပညာကို ဆက္လက္သင္ယူေစခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒသမတန္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ္လည္း က်႐ႈံးခဲ့ ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ မထူးထူးမြန္၏ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယ ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ မိခင္ျဖစ္သူ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ျဖင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ကေလးၿမိဳ႕ စာစစ္ဌာနတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


မထူးထူးမြန္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ကြၽန္မ၏အမည္မွာ မထူးထူးမြန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္မကို စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ သဖန္းဆိပ္ ရြာတြင္ အဖ ဦးျမင့္ေငြ(ကြယ္လြန္)ႏွင့္ အမိ ေဒၚစက္ေငြတုိ႔မွ ၂၇-၁ဝ-၁၉၉၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ ေမြးခ်င္း (၃)ဦးအနက္ အငယ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ကြၽန္မတြင္ ေမြးရာပါကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္မ၏ ညာဘက္ လက္တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား မပါရိွခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ ဝဲဘက္လက္တြင္လည္း တံေတာင္ဆစ္အထိသာ ပါရိွခဲ့ပါသည္။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္မွာလည္း ဒူးေခါင္း အထိသာ ပါရိွခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္မသည္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေသာအခါ ဝမ္းသာဝမ္းနည္း ျဖစ္မိပါသည္။ ကြၽန္မ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္၍ ဝမ္းသာသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ကြၽန္မတကၠသိုလ္ ဆက္တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင္မေျပျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ကာ ဝမ္းနည္းမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာဦးခင္ေမာင္ေဆြမွ ဒသမတန္းေအာင္ျမင္သည္အထိ သာ တာဝန္ယူေပးမည္ဟု ေျပာထားရာ တကၠသိုလ္ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး အကူအညီလိုအပ္ေနပါေသးသည္။

ယခုလက္ရိွ၌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္အတူ ပညာတံခြန္-၁ (ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္း)၊ ၁ဝ၉/၅၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း -ဝ၉-၇၈၉၁၂၄၂၄ဝ/ဝ၉-၂၅၈၁၅၄၆၅၇/ဝ၉-၃၆၈၄၉၉ဝ၄

Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား