မေဒးကြ်န္းမွ စတင္ ပုိ ့လႊတ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မွ ေရနံစိမ္းမ်ား နမ့္ခမ္း တုိင္းတာေရး စခန္းသုိ ့ေရာက္ရွိ


ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာပို႕လႊတ္ႏိုင္ျခင္း အခမ္းအနားအား နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္း၌ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    နမ့္ခမ္း ၊ ေမ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    မေဒးကြ်န္းမွ ေမလ ၂ ရက္တြင္ စတင္ ပုိ ့လႊတ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မွ ေရနံစိမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္း တုိင္းတာေရး စခန္းသုိ ့ယေန ့ေမ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္း အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ အပုိင္းက႑ အသစ္သုိ ့၀င္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေရနံပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ပုိက္လုိင္းတြင္ ေရျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထုိသုိ ့စမ္းသပ္ျခင္းမွ ပုိက္လုိင္းရွိ စက္ပစၥည္း အားလုံး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပုိက္လုိင္း ပုံမွန္ လည္ပတ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္းအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း စတင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အရ ပုိက္လုိင္းမွ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္းပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎အနက္ ေရနံစိမ္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း သိန္း ၂၀ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ျဖစ္ရာ ေဒသ စီးပြားေရး ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္မႈ အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ထုိ ့ျပင္ ေရနံပုိက္လုိင္းမွ ေရနံစိမ္း တစ္တန္ ပုိ ့လႊတ္တုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျဖတ္သန္းခ တစ္ေဒၚလာ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့စီမံကိန္းမွ ရရွိႏုိင္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အခြန္ ၀င္ေငြ ႏွစ္စဥ္ Rightway fee ကန္ေဒၚလာ ၁၃.၈၁ သန္း တုိ ့ျဖစ္၍ စီမံကိန္း၏ အစု ရွယ္ယာ၀င္ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အျမတ္၀င္ေငြ ၊ Training ရန္ပုံေငြ ႏွင့္ လူမႈစီးပြား ပံ့ပုိးေငြ တုိ ့ကုိလည္း ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ခံစားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္း မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္းကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ထုိ ့အတူ ျမန္မာ-တရုတ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ပုိက္လုိင္း စတင္ လည္ပတ္ခ်ိန္မွ ယခုခ်ိန္ အထိ ေက်ာက္ျဖဴ ၊ ေရနံေခ်ာင္း ၊ ေတာင္သာ ႏွင့္ မႏၱေလး off-take station ၄ ခုျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း အတြက္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ကုဗမီတာ ၁.၆ ဘီလီယံ(ကုဗေပသန္း ၅၆၅၀၄)ေက်ာ္ ပုိ ့လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံပုိက္လုိင္း ပုိ ့ေဆာင္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း စတင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွ ေရနံစိမ္းကို မေဒးကြ်န္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္းသို႕စတင္ေရာက္ရွိလာေသာ ေရနံစိမ္းမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္းအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရးစခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းတြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ပုိက္လုိင္း ႏွင့္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံပုိက္လုိင္းကုိ ျမန္မာ့ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့လုပ္ငန္း ( MOGE ) ႏွင့္ တရုတ္ CNPC တုိ ့မွ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား