ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း”မာရသာ” (Maarutha) ေနာက္ ၆နာရီအတြင္း သံတြဲၿမိဳ႕အနီးမွ ၿဖတ္ေက်ာ္မည္

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္(၀၇)၊၂၀၁၇ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအေျခအေန
(က) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၇:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုင္က လုန္းမုန္တိုင္း”မာရသာ” (Maarutha) သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဂြၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ ေတာင္ဘက္ (၇၅) မိုင္ခန္႔၊ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၈၂)မိုင္ခန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၁၅)မိုင္ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ေ႐ြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ခ) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္း‌ေျခေဒသ၊ သံတြဲၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသျဖင့္ အနီေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္း
=================================================
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၇:၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ လတၱီက်ဳ(၁၇.၅)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၉၃.၃) ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၉၆)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာတစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၅၀)ႏႈန္းျဖစ္ ပါသည္။

ေနာက္(၆)နာရီအတြင္းခန္႔မွန္းခ်က္
=======================
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ေနာက္(၆)နာရီအတြင္း ျမန္မာ နိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသ၊ သံတြဲၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းရပါ သည္။

(ခ) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ သံတြဲၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ လၽွင္ မိုင္(၅၀)မွ မိုင္(၆၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ဂ) ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလ ျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ (၄၅)မိုင္အထိ တိုက္ ခတ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီေရမွာ ရခိုင္ကမ္း႐ိုး တန္းေဒသ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သံတြဲၿမိဳ႕နင့္ ဂြၿမိဳ႕တို႔၏ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ (၄)ေပမွ (၆)ေပခန္႔၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ (၂) ေပမွ (၄)ေပခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာ ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရပါသည္။

သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္
==============
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ယေန႔ညေနမွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္း ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒ သႀကီး၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာ က်ဲက်ဲမိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္တို႔တြင္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒႀကီး ေအာက္ပိုင္း၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးႏိုင္ပါ သည္။

အႀကံျပဳခ်က္
=========
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ ျခင္း၊ မိုးႀကီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသျဖင့္ ကုန္းျမင့္ေဒသ အနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳမႈ အႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေနထိုင္ ၾကပါရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္ သတိ ျပဳႏိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား