ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဆူ


ပုထိုးေတာ္ႀကီးဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ ယေန႕တိုင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ရာ သာသနိကအေဆာက္အအုံႏွစ္ခုကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္းတြင္တစ္ဆူ၊ အမရပူရၿမိဳ႕တြင္ တစ္ဆူ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾက သည္။ မင္းကြန္းရွိ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ဘိုးေတာ္ ဘုရားဗဒုံမင္း (၁၇၈၂-၁၈၁၉) တည္ခဲ့ သည့္ အၿပီးမသတ္ခဲ့ ေသာ အေဆာက္ အအုံႀကီး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမရပူရပုထိုးေတာ္ ႀကီးမွာမူ ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္း (၁၈၁၉-၁၈၃၇) တည္ထား ခဲ့သည့္ ေစတီေတာ္ျဖစ္သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ သည့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ မ်ား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕ႏွင့္အမရပူရၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေအာင္ေျမ ေလာက ေစတီဝင္းအတြင္း၌ ဘိုးေတာ္ဘုရား ဗဒုံမင္းလွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕ပု ထိုးေတာ္ႀကီး အနီးတြင္ ဘႀကီးေတာ္စစ္ကိုင္းမင္းလွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ပုထိုး ေတာ္ႀကီး ေခါင္းေလာင္းေတာ္တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။

စစ္ကိုင္းႏွင့္ အမရပူရ

စစ္ကိုင္းႏွင့္အမရပူရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေရွးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကကာ ဧရာဝတီ ျမစ္၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ တည္ရွိေနၾကသည္။
ေဇယ်ာပူရေခၚ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီး ဧရာဝတီျမစ္သည္ ေျမာက္မွေတာင္ သို႕ စီးဆင္းလာရာမွ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အေနာက္သို႕ ေကြ႕သြားကာ ၿမိဳ႕ကိုေပြ႕ပိုက္ထားသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသျဖင့္ လွပ သည့္ စစ္ကိုင္းျမစ္ကမ္းကို ေဇယ်ာကမ္းအလွပန္းခ်ီဟု တင္စား ၾကသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ မၲေလးၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္္သို႕ ၁၂ မိုင္ခန္႕ ကြာေဝးၿပီး မင္းဝံေတာင္တန္းႀကီး၏ ေအာက္ေျခတြင္ တည္ရွိသည္။
ပုဂံပ်က္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းညီေနာင္သုံးေယာက္အနက္ အငယ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ပင္းယၿမိဳ႕တည္ တစ္စီးရွင္သီဟသူ၏ သားျဖစ္သူ ေစာယြမ္းသည္ သကၠရာဇ္ ၆၇၇ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၅ ခုႏွစ္) တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို တည္ခဲ့ၿပီး သီရိအသခၤယာ ဟူေသာ အမည္ကိုခံယူ၍ ေျမာက္ဘက္တစ္လႊားကို မင္းျပဳခဲ့ သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ကို ''သားတိုးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတည္'' ဟုလည္းေကာင္း၊ ''သံတံတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတည္'' ဟု လည္းေကာင္းမွတ္သားခဲ့ၾကသည္။ အသခၤယာေစာယြမ္းသည္ ထိုစဥ္က ၈၃၃ တာ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ဧရိယာ သည္ ၄၈၅ ဒသမ ၆ စတုရန္းမိုင္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မင္းဆက္ခုနစ္ဆက္က ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာ စိုးစံခဲ့ၾကရာ အသခၤယာေစာယြမ္းက ရွစ္ႏွစ္၊ ေနာင္ေတာ္ တရာ့ဖ်ားက ၁၄ ႏွစ္၊ တရာ့ဖ်ား၏သား ေရႊေတာင္တက္က သုံးႏွစ္ ၊အသခၤယာေစာယြမ္း၏သား ေက်ာ္စြာက ၁ဝႏွစ္၊ ညီေတာ္ ေနာ္ရထာ မင္းရဲက ခုနစ္လ ၊ ညီေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ တရာ့ဖ်ားငယ္က သုံးႏွစ္ႏွင့္ မင္းေျပာက္က ၁၃ ႏွစ္ အုပ္စိုးခဲ့ၾက သည္။

ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာ နန္းၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္အကြာရွိ မင္းကြန္းေဒသမွ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၊ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးတို႕ႏွင့္ အတူ အထူးထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေပသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အမရပူရသည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္မွ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႀကိမ္၊ သာယာ ဝတီမင္းလက္ထက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႀကိမ္ မင္းေနျပည္ေတာ္ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အမရပူရ သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ၆ ဒသမ ၈ မိုင္ ကြာေဝးၿပီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး လာမႈေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေနသည္။

အမရပူရၿမိဳ႕ကိုမႏၱေလးၿမိဳ႕၏ ေတာင္အရပ္တြင္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ေတာင္ၿမိဳ႕ဟုလည္းေခၚဆိုၾကၿပီး ပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေၾကးသြန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားသကဲ့သို႕ ေတာင္သမန္တံတားေခၚ ဦးပိန္တံတားေၾကာင့္ ကၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအၾကား ပိုမိုေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္၏ ကိုးဆက္ေျမာက္ဘုရင္ ပုဂံမင္း၏ အမိန္႕အရ အမရပူရၿမိဳ႕ဝန္႐ံုးမွ စာေရး ဦးပိန္က ေတာင္သမန္အင္းကို ျဖတ္လ်က္ ကြၽန္းသစ္လုံးတိုင္ေပါင္း ၉၈၄ တိုင္ (နဝအ႒ ၊ ဇယေမာင္ပိန္) ျဖင့္ ေျခာက္ဖာလုံ ရွည္လ်ားသည့္ တံတားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး

မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး အား အမရပူရကို တည္ေထာင္ ခဲ့သူ ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္းက ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၅၂ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၉ဝ ျပည့္ႏွစ္) တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။ ဘိုးေတာ္ ဘုရားသည္ တိုင္းျပည္သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ သာသနာေရးကို အထူး အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပင္လယ္ကန္ႏွင့္ နႏၵာကန္ တို႔ကို ျပဳျပင္ခဲ့ကာ မိတၴီလာကန္ကို အသစ္ဆည္ဖို႔ခဲ့သည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ယခုေခတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ပုံစံစစ္တမ္းမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ရာ ဘိုးေတာ္ဘုရားစစ္တမ္း ဟူ၍ ထင္ရွားခဲ့သည္။

သာသနာေရးကို အေလးထားသည့္ဘိုးေတာ္ဘုရား တည္ထားခဲ့ေသာ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေရႊတိုက္ စာရင္းမူ ပုရပိုက္အရ အခ်င္း ၂၉၃ ေတာင္ ႏွင္ ့အျမင့္ ၃၅၂ ေတာင္ရွိသည္။ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးေက်ာက္စာ (မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီး ဒုတိယေက်ာက္စာ အမွတ္ ၂၂၁ မဟာမုနိ ဘုရားေက်ာက္စာ႐ံု မၲေလးၿမိဳ႕) တြင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အတိုင္းအတာကို စတုရန္း ေလးေထာင့္စပ္စပ္ တည္ခင္း အပ္ေသာဘိနပ္အစ ပထမအာလိန္အခ်င္း သံေတာင္ ၃ဝဝ ႏွင့္ ၂ မိုက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ နန္းတက္ၿပီး ကိုးႏွစ္အၾကာတြင္ မိမိပိုင္နက္အတြင္း အႀကီးမားဆုံးေသာ သာသနိကအေဆာက္ အအံုျဖစ္သည့္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို မင္းကြန္းအရပ္၌ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ေပ ၅ဝဝ အျမင့္အထိတည္ထားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေပ ၁၆ဝ အျမင့္အေရာက္တြင္ ၿပိဳက်ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက ေရးသားခဲ့သည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္မႈအား သကၠရာဇ္ ၁၁၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ သည္။ ''ႀကီးေလးႀကီး၊ အၿပီးမသတ္၊ မုဆိုးသုညအပ္'' ဟူေသာ တေဘာင္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ရပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အဆက္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႀကီးေလးႀကီးဟူသည္မွာပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၊ ျခေသၤ့ႀကီးႏွင့္ကန္ေတာ္ႀကီးတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုတေဘာင္ကိုပညာရွိမ်ားက ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ၿပီးစီးေအာင္တည္ပါက ဘုရင္မင္းျမတ္ နတ္ရြာစံလိမ့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရားက ၿပီးစီးေအာင္ မတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယူဆၾကသည္။ဘိုးေတာ္ဘုရား သည္မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ၿပီးစီးသည္အထိ မတည္ေဆာက္ခဲ့ရဘဲ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကံကုန္ခဲ့ သည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ ပုံစံငယ္ ျဖစ္သည့္ ပုံေတာ္ေစတီကို ပုထိုးေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ တည္ထား ခဲ့သည္။ ယင္းေစတီငယ္သည္ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၅ ေပျမင့္ကာ ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစတီဟု ဘြဲ႕အမည္တြင္ၿပီး ပုထိုးေတာ္ႀကီး မၿပီးစီးမီပုံေတာ္ေစတီကို အေနကဇာတင္ခဲ့သည္။ ပုံေတာ္ေစတီ ကိုၾကည့္ကာ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ၿပီးဆုံးေအာင္တည္ခဲ့လွ်င္ ဖူးေတြ႕ ရမည့္ ပုံသၭာန္ကို မွန္းဆဖူးေျမာ္ၾကရေပသည္။ မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီးသို႕ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ယခုအခါတြင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ေရရွည္ႀကံ႕ ခိုင္မႈအတြက္ အေပၚသို႕ တက္ေရာက္ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါေခ်။

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို ခ်ိတ္ဆြဲလွဴဒါန္းခဲ့ရာ ကၻာေပၚတြင္ အသံထြက္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံး ေခါင္းေလာင္းအျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ အလြန္ထင္ရွားခဲ့ သည္။ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား နန္းေတာ္ကြၽန္း တြင္သြန္းလုပ္ခဲ့ၿပီး အေလးခ်ိန္ေၾကးပိႆာခ်ိန္ ၅၅၅၅၅ ခန္႕ ရွိသျဖင့္ ၅ ဂဏန္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၾကာသပေတးနံစာလုံး ငါးလုံးျဖင့္ ''မင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ'' ဟုမွတ္တမ္းျပဳခဲ့သည္။ေခတ္အတိုင္းအတာအရ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္း၏ အေလးခ်ိန္သည္ ၉ဝ ဒသမ ၅၂ တန္ျဖစ္သည္။


အမရပူရ ပုထိုးေတာ္ႀကီး

အမရပူရၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ ဘက္ တြင္တည္ရွိသည့္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ဘြဲ႕အမည္သည္ မဟာဝိဇယရံသီျဖစ္ေသာ္ လည္း စည္းခုံေတာ္ပုထိုးေတာ္ႀကီးဟု ပိုမိုထင္ရွားသည္။ ယခု အခါတြင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသို႕ အမရပူရၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ လမ္းအတိုင္းသြားကာ ေရႊကူႀကီးဘုရားဝင္းကို ျဖတ္သန္းၿပီး ဘုရားဝင္းအဆုံးတြင္မီးရထားလမ္းကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ အလြယ္ တကူေရာက္ရွိႏိုင္သည္။

ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းသည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္း၏ ထီးနန္းအ႐ိုက္အရာကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ဆက္ခံခဲ့ၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခမည္း ေတာ္ ဗဒုံမင္းသည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘဝက ေဟမမာလာ ေစတီႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ သည္။ ယင္းေစတီႏွင့္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ မီးသင့္ခဲ့ရၿပီး ၾ<ြကင္းက်န္ခဲ့သည့္ သရက္ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ ေစတီေတာ္ တစ္ဆူ တည္ထားရန္ စစ္ကိုင္းမင္းက ႀကံရြယ္ခဲ့သည္။

ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းသည္ အမရပူရေရႊနန္းေတာ္၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ရွိ တာ ၇ဝဝ ေျမမ်က္ႏွာျပင္၌ သီဟိုဠ္ မဟာေစတီကဲ့သို႕စည္းခုံေတာ္ေစတီကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၁ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေန႔ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္) အဂ¯ေန႕တြင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္။
ပုထိုးေတာ္ႀကီးေစတီေတာ္ ပထမပစၥယံပတ္လည္တြင္ ပုဂံေခတ္လက္ရာ စဥ့္ကြင္းမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ဒုတိယ ပစၥယံ၌ ၅၅ဝ ဇာတ္ေတာ္လာ ဗုဒၶျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို ဇာတ္ေတာ္အမည္ႏွင့္ဇာတ္ကြက္မ်ားႏွင့္အတူ စက်င္ေက်ာက္ျဖဴ ကြက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယပစၥယံတြင္ သမၺဳေဒၶ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ထုလုပ္ခဲ့သည္။ပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ မူလထီးေတာ္သည္ အဝ ၁၂ ေတာင္၊ အျမင့္ ၁၈ ေတာင္ ဘုံကိုးဆင့္ ေရႊထီးေတာ္ျဖစ္သည္။

အမရပူရပုထိုးေတာ္ႀကီးဌာပနာကို က်ဳံးႏွစ္တန္ရံလ်က္ ဌာပနာတိုက္ႀကီး ေလးတိုက္ႏွင့္တိုက္ငယ္ ၁၂ တိုက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ဖိနပ္ေတာ္အခ်င္း သံေတာင္ ၁၂ဝ ႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ သံေတာင္ ၁၂ဝ ရွိသည္။
အမရပူရ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၏တည္ေနရာသည္ အမရပူရ ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ ခုနစ္ဌာနျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၊က်ဳံးေတာ္၊ ေရႊနန္းေတာ္၊ ေက်ာင္းေတာ္၊ ကန္ေတာ္၊ ဂူေတာ္၊ ပိဋကတ္တိုက္ေတာ္တို႔တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းေတာ္ေနရာဟု အဆိုရွိခဲ့သည္။

ပုထိုးေတာ္ႀကီး ထီးေတာ္ႏွင့္ ငလ်င္ဒဏ္မ်ား

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၈ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္) ေသာႀကာေန႕တြင္ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ကိုင္းငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ခဲ့ရာ မဟာ ဝိဇယရံသီပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ ထီးေတာ္သည္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမသို႕ခခဲ့သည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ၃၄ ႏွစ္ႀကာ ထီးေတာ္မဲ့ ေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၄ ခုႏွစ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက အျမင့္ ၁၃ေတာင္ တစ္ထြာ၊ အဝ ကိုးေတာင္ ႏွစ္မိုက္ရွိသည့္ ထီးေတာ္အသစ္ကို ပုပၸားဝန္အား ႀကီးႀကပ္တင္လွဴေစခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။

သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ စာစုပုရပိုက္ မူတြင္ သာယာဝတီမင္းထီးေတာ္ျပဳျပင္တင္လွဴသည့္ ကုန္က် စာရင္းကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေတာင္သမန္ပတ္ဝန္းက်င္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။ဘႀကီးေတာ္စစ္ကိုင္းမင္း၏ ညီေတာ္သာယာဝတီမင္းသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာင္ေတာ္မင္းတရား၏ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတာ္ မဟာဝိဇယရံသီ ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ထီးေတာ္အသစ္ျပဳျပင္တင္လွဴခဲ့ေၾကာင္း ယင္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေပသည္။

မင္းတုန္းမင္းတင္လွဴခဲ့သည့္ ထီးေတာ္သည္လည္း ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၄ ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ ေၾကာင့္ ေျမခခဲ့ရျပန္ကာ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ထီးေတာ္မဲ့ ေနခဲ့သည္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၁ ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ား အသစ္တင္လွဴခဲ့သည့္ ထီးေတာ္သည္လည္း ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္္ ပ်က္စီးခဲ့ကာ ပုထိုး ေတာ္ႀကီးသည္ ခ်ရားသီးမွ ႀကာေမွာက္အထိ ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ထီးေတာ္အသစ္ကို ဗမာ့ေခတ္ ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ေလးတို႕က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္တင္လွဴခဲ့သည္။

ပုထိုးေတာ္ႀကီး ေခါင္းေလာင္းေတာ္

မဟာဝိဇယ ရံသီ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္ ေထာင့္တြင္ တစ္ဖက္လွ်င္ ငါးေပက်ယ္ဝန္းသည့္ ေလးေထာင့္ အုတ္တိုင္ႀကီးႏွစ္ ခုတြင္ေခါင္းေလာင္းႀကီး တစ္လုံး ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းက ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၉ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆုတ္ ၁၃ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္၁၈၂၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္) ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တင္လွဴခဲ့သည္။ ေခါင္းေလာင္း အေလးခ်ိန္သည္ ေၾကးစင္ ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္(ပိႆာ ၁၅ဝဝ) ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းသံေတာင္ ငါးေတာင္၊ အျမင့္ သံေတာင္ ငါးေတာင္ႏွစ္မိုက္ ရွိကာ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ပုစြန္တုပ္ေကြး တြင္ ျခေသၤ့ ႐ုပ္မ်ား သြန္းလုပ္ထားၿပီး မဟာေမ႐ုမကုဋဃ႑ ရာဇာဟု ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ဘြဲ႕အမည္ တပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ေခါင္းေလာင္းေတာ္ အတိုင္းအတာသည္ အခ်င္းရွစ္ေပရွစ္လက္မ၊ အတြင္းႏႈတ္ခမ္း အခ်င္း ခုနစ္ေပေလးလက္မရွိၿပီး ေခါင္းေလာင္းအတြင္းပိုင္း အျမင့္သည္ ေျခာက္ေပတစ္လက္မျဖစ္သည္။ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ အထူ ရွစ္လက္မ ရွိကာ အထက္ေအာက္ ၂၉ လက္မ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေနရာတြင္ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ားကို ပတ္လည္ ေရးထိုးထားသည္။ေခါင္းေလာင္းစာမ်ားကို ဝက္မစြပ္ၿမိဳ႕စား စာဆိုဒုတိယ နဝေဒးဟုေက်ာ္ႀကားသည့္ ဦးႏုကေရးသားခဲ့ သည္။
စာမ်ား မေရးျခ စ္ရဟု သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္တင္ထားသည့္ တိုင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးေခါင္းေလာင္းေတာ္ေပၚတြင္ မင္ဖ်က္ေဆး ျဖဴ (Correction Pen) ျဖင့္ ေရးျခစ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံမဖတ္႐ႈႏိုင္ေတာ့သည္မွာ ႏွေျမာဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးကို သိနားလည္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွေပ သည္။

ကုန္းေဘာင္ဆက္ ျမန္မာရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ခမည္းေတာ္ ဗဒုံမင္းႏွင့္ သားေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းတို႕သည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ တစ္ဖက္စီတြင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး တစ္ဆူႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး တစ္လုံးစီတို႕ကို လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ ကုန္းေဘာင္အေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ က်န္ရွိေနေပရာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား အရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အားလုံး က ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေပ သည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကိုးကား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၆)
ေတာင္သမန္ပတ္ဝန္းက်င္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား (ကိုပညာ၊ အမရပူရ)၊ ဝင္းေတြႏွင့္တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္ (နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္)

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဆူ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပုထိုးေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဆူ Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:02 Rating: 5
Powered by Blogger.